Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
6.78 MB
2010-02-14 21:18:36
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
1020
6102
Rövid leírás | Teljes leírás (790.7 KB)

Zalai Közlöny 1920. 001-025. szám január

Zalai Közlöny
Keresztény politikai napilap
59. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

5»-ik árfolyam.
.............
j*«gykanlM«. 1W0. Japuár
WaitH Irúdóhii^ú: Pű,ut 13. - Inl* mrb.n-tclcton ItS. - j ................. .............. »■ P(5* icrkcsitó : Előfizetési árak:
Megjelenik mlodljt kora reggel. I Dr. HEGEDŐS GYÖRGY Htn tm 15* X.M!fcF»»K.«m«*.-iw» Í9 K. Egy hóra IS K. E«yt> "ím 60 L
Sorakozzatok TJjváry Géza zászlaja alá, amely keresztény hitünkért, magyar hazánkért meal a küzdelembe. Igaz keresztény csak az a zászlajához csatlakozhatik.
Újesztendő!
A nagy háború idején egy alkalommal azivetőlő jelenetnek voltam, a.tanúja. Elég kÖ7ej az olasz fronthoz, egy meredek, szakadékos úttalan begy (övén daztelen ka-tonasir jnell«<t ifjú, íletre termett gyönyörű aaazonyt láttam, feketeruhában, eleaott, hős \'érje hantjai mellett. Az ut, amely a h«s nyuevóhelyéhcz vezetett: véráztatta harchelyeken nyúlt el, kSzben ixímtalan kia fa-kereazt mutatja az íldőkMttek, puzztulás-nak é» az örökfényben tündöklő magyar höwstégnek.a képét. A nap épp nyugvóra tért; tíbcvőro* korongul. \'
eWoruit c kép láttára, mennyi azért hsilÍuk m^ tn^ kirívóan elüt 02 az. épület ^..Erre vonatk#$U|*.a tábor.
V^lS^n^T^alamJ^It ^v^-^ o^M,-^- Síd*; \'^mCh&^o^nz őrsé? kirendelés
i i/. . ... mnm; fúlu )/* íc u h n 1 »"A»AI/ — —. _____a tf! I.r.r
hogy egy ifjú élet, aki előtt ott van a bol dog és megérdemelt jövő és aki életre érdemes : itt lett hágyva egyedül, • árván, támogatók-nélkyl ...»
Megjelenik /előttem a kia sir, azzal a nagy fájdalommal, ptely az itthagyott ifjú hitves könnyeiből tőrt elő.
A sir, amely őrömet sohasem jelent, mert drága magyar hazánkat van hivatva eltemetri. A sírásók itt vannak körülőttünk, ásó és kapa van kezükben, hogy elhantoljanak bennünket!
Ezzel záródik az ó évi Mit hoz a jövő, kérdezi a keresztül-»zurt magyar sziv ?
Szabad magyar hazát, keresztény Magyarországot, fényes jövőt 1
A legárvább, legszegényebb és legnyomorultabb nép mi vagyunk, de mégis hiszek a magyar lélek tőrhctetlenségében, szívósságában.}. eUénállóerejében, makacsságában, amely\'íiazát, boldog hazát akar, magyárabbat és keresztényibbet, mint a \'\'égi s hogy ezért hnrerakész minden pillanatban.
Minden betegségünk és bajunk öncsonkításból származik. A pártoskodás ördöge, a képzelt nagyságok üres lelkének kongása, a hazával, a közzel való nemtörődömség, ezek azok a miazmák, amelyek bennünket bomlasztanak és erjesztenek. Azt hiszi most magáról minden boldog és boldogtalan, hogy nélküle a parlament beteg lesz, csak ő tud annak igazi orvosa lenni, Amikor a kommunizmus halálraszántja volt ez a nemzet, akkor kiabáltunk és fogadkoztunk, hogy csak mégegyszer rnüljon
el e veszély a nyakunkról, mindig jól fogjuk magunkat viselni, egyetértünk, nem civódunk tó).
És ime, a kommünizmus a magyar paraszt hősiességén igegtörött, a most szónokoló urak újból uíak tudtok lenni s most az a legelső kötelességük, hogy nem törődve a hazának, társadalomnak és a békének nagy érdekeive] : fejükbe teszik a feltűnni vágyás sapkáját,: hirdetnek mindent, ígérnek toronyórákat cukorgyárakkal, csakhogy becses énjük a parlament bársonyszőnyegein limbálódzhaajson. Jól mondta ar napokban e városnak egy kiváló szónoka, hogy tóek az urak sehol-sem. voltak láthatók akor, amikor egy kis hazafUágért a parlament pincéibe kerdíhettek volna, most azonban, ammikor a párlameht folyosóin lehet majd, sétálni, rcptÖni szeretnének a parlamentbe.
Ébredj fél magyar társadalom, ébredj fel keresztény lélek és fogjál korbácsot a rendbontóknak, akiknek a hangját csak
azért halljuk meg, mffl-^ kirívóan elüt 02
magy r falu népe te is s ha a városok nem tudnak keresztényi egyetértésben elindulni a re...