Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
12.79 MB
2010-02-14 21:25:19
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1682
6414
Rövid leírás | Teljes leírás (761.15 KB)

Zalai Közlöny 1920. 026-049. szám február

Zalai Közlöny
Keresztény politikai napilap
59. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

59-ik évfolyam.
Nagykanizsa, 1920. február 1. Vasárnap.
26. szám.\'
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
a«skcsstós«g éí kindóhivtUl: Fő-ut 13.
- lnt*rurban-tc>*fon II). —^
Megjelenik mindig kora reggel.
Főszerkesztő:
Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
Felelős szerkesztő:
BODROGKŐZY ZOLTÁN
Előfizetési árak:
Egtsí «v,< 20« K. ftíévn 102 K. Mao*— ívie 5! K. Egy h«r« 17 K. Egye. 801.
Küzdelmünk.
UjvárQ Géza zászlaja alá sorakozik e város kereszténysége, amely uj Magyarországot akar, szebbet, jobbat a régínéi, amely lassankint oda fejlődött, hogy a saját házunkban is hallgatni kényszerültünk. Forradalmat akartak és csináltak azok, akiknek nem kellett soha a magyar föld, vérünkben gázoltak, hogy céljaikat elérjék, azonban elbuktak s most mi csinálunk egy forradalmat, a kereszténység forradalmát, melynek izzó tüzében él kell égni mindennek,\' ami nem magyar és aki nem fogadja el a kereszténység krisztusi tanúit irányadóul élete utjain. A forradalmak után por és hamunak kell maradni, amefy a hazaárulók és egyéb belső cll enségcink cl-pusztálását jelzi. Ezt azonban csak a tiszta, megingathatatlan kereszténységgel tudjuk elérni, nem pedig azzal, akik csak ugy használják a kereszténységet, mint a kokárdát, amelyet alktrlomszerüleg apró disz-nck fel szoktak tűzni. A hivatalos, kereszténység Ujvúry Géza szeplőtelen zászlaja alá sorakozik, mert az a meggyőződése, hogy egyformán szolgálja minden osztály érdekeit s ez az igazi kereszténység első jele.

Dühöng a rágalom. Apró, bukni, készülő lelkek fegyvere, amelyeknek a szablyája nem éles, hogy vágni tudnának vele, azért az emberi lélek legundokabb férgéhez, a rágalomhoz fordulnak segítségért. Oly picévé törpülnek, hogy még ennek a lukába £%i>ele tudnak bújni s ott támogatásért nyöszörögni. Egy megint kering •s olyan férfiút akar gyáván megtámadni, akire büszke lehetne minden anya s minden város, mert kevés van hozzáfogható e hazában. Jeromos atyáról van szó. Em-lék&em reá, hogy egyszer a kommunizmus alatt e kérdéssel keresett fel: lenne-e a kereszténységnek és az ellenforradalomnak haszna abból, ha ^ő felakasztatná, vagy agyonlövetné magát, mert hajlandó reá s ha igen- akkor azonnal meghúzatja a harangokat és élére áll a tömegnek. Lebeszéltem az ilyen gondolatokról, hála Isten nrm történt semmi baja s ennek hogy cz a nagy ember, kiváló pap s országos hirü "szónok itt áll közöttünk. Nincs c városban valamirevaló keresztény ember és asszony, aki büszke ne lenne reá, mert a díszünk ő. S mit hallunk ? Hogy őt is rágalmazzák! Én felkérem azokat, akik ilyen hireket terjesztenek, legyenek annyira bátrak és lovagok, hogy álljanak a nyilvánosság elé, ntt majd szembe nézünk. De alacsony-rendű dolognak tartjuk, hogy kortcskedés-ből, amely alól nemcsak a fejsze, hanem ennek a nyele is kicsúszott. Ríigalmazni
próbálják azt a férfiút, akinél nagyobb hazafit és keresztényibb embert nem igen lehet találni. Nem menteni akarjuk Őt, mert nincs mit menteni, csak reá akarunk mutatni az ellentábor szigorú kereszténységére, amely attól sem riad vissza, hogy saját papját kezdje ki, mert nem az ő társaságukban van.

Hallom, hogy a Krátky-párt azt röpit-geti a levegőbe, hogy az ö jelöltjük a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjának a jelöltje, de azt is állitják. hogy jelöltjük a
Kisgazdapártba is belépne. Ez a kapaszkodás is kárbaveszett munka, mert mindkét keresztény párt felhatalmazása alapján kijelentjük, hogy Dr. Krátky sem a Ker. Nemzeti Egyesülés pártjának, sem u Kisgazdapártnak nem jelölte, e pártok közül egyik sem volt és nincs is összeköttetésben nevezett jelölttel, mert a kereszténység hivatalos jelöltje kezdettől fogva U/váry Géza ...