Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
11.45 MB
2010-02-14 21:41:54
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2105
5034
Rövid leírás | Teljes leírás (699.8 KB)

Zalai Közlöny 1920. 099-121. szám május

Zalai Közlöny
Keresztény politikai napilap
59. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

59-ik évfolyam.
Nagykanizsa, 1920. május 1. Szombat.
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
Swrtwncísé* ts ttrttóhivftUl: Fó-ut 15.
___;QlCn>r»aJB-tc)«l«o «»». ———
Mefjelcnik mindig kor* reggel.
Pőszcrkejfztó : Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
_ncmsetgy. kípvl.eló
Felelős szerkesztő :
BODROGKÖZY ZOLTÁN
Előfizetési árak:
Egóz évié 250 K; Félévre 130 K. N*gy*d-évr« 65 K. Egy hóra 22 K. Bgy»» ssám 1 K.
A kereszt a bűnösök felé is tárja a karjait.
Évtizedek óta megindult az aknamunka. A tömegei mindig fel lehet használni mindenre. Aki ma leborul elibéd. holnap a tömeg tüdejével kiáltja feléd a ,feszítsd meg"-et. A zsidóság nagyon jól megtalálta azt a talajt, amelyiknek segítségével át és át fúrhatja a haza földjét és annak szent eszméit.
Ez "a talaj a munkásság volt. Megtanították lelketlen, hazaáruló, nemzei-runto tanaikra, kiabáltatiák velük, hogy „baj loÉz, ha megáll a gép" s a szerencsétlen félrevezetett munkásság nem gondolt Menenius Aprippa meséire, hogy ha a tagok fellázadnak, elsenvcd bár a test. de vele együtt a tagok is.
A munkásság kiválasztotta az év legszebb napját ünnepéül s ilyenkor mondott mindig átkot arra, aki szülte, aki-^e;; ö is ép olyan fia, mint a többi. Egy év előtti állapotok vonulnak cl szemcím előtt. I.áton>, amint a fanatizált tömé, a sárba tiporja mindazt, amihez ezer év tradíciója fűz, amire apáink is esküdtek s amire unokáinknak is esküdniök kell. Az elmúlt esztendő a mohácsi-vész-napja volt május elseje. Ott akariák az ágyú torka elé állítani az ország legjobbjait. Oh húzták bitóra az ország zászlós urai: s a gyávaság netovábbja is akkor tobzódott legjobban, amikor fegyverzet-len anyákat, lányokat, hitünk legbuz-góbojait cipelték a Battyányi-paloták vérgőzös, dohos pincéibe és versengve kerestek a kinzószerszámok után, amikbe beleöntöttek a keleti fajok legjobbjait. Kéjelegtek a burzsoá vér folyásába.
A megcsúfolt, bemocskolt kereszt azonban meg ezek után is tárja feléjük a kezét. S a bűnös, tékozló fiukat az atya ma is várja a kebelére. A kereszténység tegfenségcsebb tana, hogy a bűnös bűnbocsánatot nyer. Haragvó Isten van, Ue | « haragvó Isten az cngcszlclékcny Isten is. Akik Kristus mellé latrokat húzattak | W s akik felé köpködve csúfolkodva kérdezték tőle, hogy te vagy-e a zsi-aok királya, szintén kaphattak bűnbocsánatot. Az egyik lator az utolsó pillanatban tért Istenhez és azt mondta 1 az\' Lt, hogy ma velem leszesz a
I Paradicsomban.
K -Ti\' akik szintén köztük voltatok a
Wsztus-köpködő zsidók között, ma a I "OTzet és Isten gyalázás évfordulóján
rauljatok. a kereszt és a magyar lo-
lesztek velünk -gk-
felé és ti együtt \' Magyar hazában.
Elfogadhatatlan békefeltételek.
A gazdásági és pénzügyi feltételek elfogadhatatlanok — Románia vasúti anyagunk negyven százalékát elvette. .
— A Nemzeti Sajtó Iroda jelenít —
Hága, április 30. Egy hollandiai újság munkátársa beszélgetést foiytatott Teleky Pál gróf külügyminiszterre], aki kijelentette, hogy a békefeltételek gazdasági és pénzügyi feltételeit semmiképen sem teljesíthetjük. Nem vették figyelembe, hogy Románia vasúti anyagunknak negyven százalékát elvette, miáltal a gabona-szállitások csak nehe/.en lesznek eszközölhetők. Mi a gy-ztesek jóakaratát keressük, de nem egyes államok felé
orientálódunk, hanem afelé az irány felé, amely a teljes békéhez vezet. Cáfolja ezután a magyar hadsereg mozgósításáról a külföldön elterjedt hireket és örömét fejezi ki azon, hogy Anglia már most akar kereskedelmi összeköttetésbe lépni Magyarországgal. A beszélgetés végén a legnagyobb elismerés hangján nyilatkozott a hollandiai népnek áldoza...