Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
4.61 MB
2010-02-14 21:59:08
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
631
4787
Rövid leírás | Teljes leírás (658.88 KB)

Zalai Közlöny 1920. 173-197. szám augusztus

Zalai Közlöny
Keresztény politikai napilap
59. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

59-ik évfolyam.
Nagykanizsa, 1920. augusztus 1
173. szám.
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
tfdMxtÓség ét kia<5óhiv*U): Fő-at 15.
. - loterarban.toleloD J»3. -
[cfjclcnlk mindig ker* reggel.
Pősxerkosztó: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
• Btmitljy. k<prlMl<
Felelői írorkoitő : BODROGKÓZY ZOLTÁN
Előfizetési árak t
tvt* 250 K. Fétfvr® 150 K. No^y*!-tvto 65 K. Egy hóra 22 K. Egyw »xim 1K
Quo
usque.
»
A szerbek Baranyának a Clemenceau-vonalig megszállott területrészét még mindig elfoglalva tartják. A megszállott terület lakossága emberfeletti türelemmel szenvedi el az elnyomatás minden gyötrelmeit: eleinte csak a megszállott terület állami vagyonának kifosztásait, később a közés magánvagyon rablásait, fosztogatásait; a személy- és vagyonbiztonság megsértéseit, majd a gyilkosságokat is (Tassy földbirtokos legyilkolása!, a szederkényi molnár megöletését stb. Helyszűke miatt az egész ^yászlísztát nem sorolhatom i fel.) s végül a^megszállöM területnek a jelenlegi\' iogolytáborra való átalakítása. Az anyaországba megszűnt a közlekedés s vércinkkel megsemmisíttetett az értekezés lehetősége is. Szláv ravaszsággal közhírré tették ugyan, hogy ezentúl szabad £ posta- és táviróforgalom. Az összes bvelek és táviratok azonban a szerbek által visszatartatnak s most már vagon-r^árirnr- vannak összegyűjtve \'á" pécsi fosta- és táviróigazgatóság szép magyar stilü épületében. /A hetenkint egyszer közlekedő den>ar.\'<acionális vonaton titazö legfeljebb 18—20 . kiváltságos vagy kiutasított utas nem jöhet számítóiba. A köz- és vagyonbiztonság ijesztő veszedelme a folytonos rablások és fosz-wgatások rémei az utóbbi időben elültek ugyan, de vesztegetéssel s a szociáldemokratáknak minden téren nyújtott ■ ideiemmel sikerült a munkásságot oly-ínnyira n polgárság ellen kijátszani, hogy a határelzárásra is a vörös munkások vigyáznak s kérlclhetlenül feljelentik azon polgárokat, kik a megszállott területről az anyaországba szökésül közlekedtek.
A munkásságnak jelenleg nincs nagyobb ellensége a föld kerekségén, mint a megszállott terüt^ polgársága.
munkásság elfelejtette, | hogy hány ürsuk maradt kenyér nélkül a dohány\\ Syár, a M. A. V. müh£ly gépeinek felszerelésének teljes, elszállítása folytán. A szerbeknek a munkásság "iái támogatása nem egyébb szemfényvesztő megtévesztésnél. »cm ve-^ik észre, mi -volt jutalma dr. Sándornak, a bábaképző intézet . igazgatójának a híres február 26-iki népha-torozat szerzőjének hazafiatlan viselteséért. Az, hogy Jugoszláviában «m engedték letelepülni s Olaszor-SI«gba kényszerült ménekülni. N\'cm vKzik észre, mi a sok érdemben ^gószült vasutas jutalma: a ki-\'Jl«sítás.
Természetesen a szerbeknek jől w a -jó falat", mert a zsarolásra
berendezett szervezetük kiaknázzák a jól és kevésbé jól szituált feljelentéseket is. Céljaik elérésében az agent provokatőrséget sem vetették meg. A jó falatok szerzésében e módszer kitűnően bevált eszköznek bizonyult. (St/V\'ezredcs cs társai esete, Kremzier, Bors s egész sereg vagyonos polgár milliói.)
A pénzügyi, és .^közlekedési nehézségek mellett a kitörni készülő kommunizmus réme üldözi az elgyötört szerencsétlen lakosságát, amely ölbetett, illetőleg összekötözött kézzel -kénytelen nézni azt az aknamunkát, amelyet a szerbek a megszállott területen folytatnak A Munkás és Hír, általuk támogatott magyar lapokban megjelenő cikkekben hemzsegnék a Magyarország szuverénitását sértő kifejezések s emellett nyilvánvalóvá válik az a törekvésük, hogy a pécsi bányáról ők nem mondtak le. Délbaranyának megszállott részeit még mindig megakarják szerezni.. Ez a terglet áz ő aranykörtéjük, ameiyet szeretnének leszakí...