Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
4.62 MB
2010-02-14 22:04:37
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
553
3922
Rövid leírás | Teljes leírás (619.18 KB)

Zalai Közlöny 1920. 198-222. szám szeptember

Zalai Közlöny
Keresztény politikai napilap
59. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

59Jik évfolyam Nagykanizsa, 1920. >szeptember 12. Vasárnap
. 207. szám
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Surkesztósl? éa kiadóhivatal: Fö-ul 13,
- Interurbán-telefon 183. (-
Haajalonlk mindig kora raggel.
FŐSZERKESZTŐ: Dr. HEGEDŐS QYÖROY
n«raiotjy. kípvinlí.
FEi-ELÖS SZBRKE32TÖ: 80DR0QKÖZY ZOLTÁN
Slóflzatéal Arak:
Eg4»i ívre 250 K. Félévre 150 K. Nejrytd-évre 83 K. Egy hára S2 K. Egyes mim 1 K
1861—1920.
Immár hat évtizeddel ezelőtt Bátorfi Lajos szerkesztésében megjelent egy újság Nagykanizsán minden szombaton, ezzel a cimmál: „Zalai Közlöny".
Sokáig, évtizedekig mint becsületes, higgadt hetilap szolgálta a nagyközönség érdekeit. Bátorfi Lajos, aki ma a temető félreeső helyén egy vaskereszt alatt nyugszik, nem is gondolta talán, hogy újságjának nem tiszavirág életet, hanem évtizedekre, sőt még előre nem látható időre adott életet. Pedig sokszor nagy áldozatok árán küzködött az élettel. Eme vegetálásának igen számottevő oka volt az, hogy Bátorfi iránya mellett az újság mindvégig kitartott s még ma is kitart. A becsület, a tisztesség az újság hangja, az objektivizmus soha nem a hamisság tényezői. S ezek ellen a hamisság mindig sorompóba állt.
Hosszú vegetativ életéből a nemzetgyilkosok uralma után, mérhetetlen megaláztatásunk idején, lelkes emberek erőt vittek hasábjaiba s ma, 1920. szeptember 1-én teljes erejével kibontakozva, mint egy hatalmas keresztény sajtóorgánum legérzékenyebb s hatalmas érzékszervévé fejlődött ki.
Fejére felvonta a keresztény jelszót, amellyel már eleve hirdeti, hogy teljes erejével a kereszténység szolgálatában áll, mint ahogy 59 évvel ezelőtt már a a becsületesség s hozzáférhetetlenség je\'-gyében szolgáita a közérdeket, ma éjien ezt teszi lelki lekötelezettsége folytán a kereszténységgel szemben. Munkájában mérhetetlen gáncsvetés éri. Sokszor azok részéről legjobban, akiktől csak támoga tást s megértést várhatna. Meg kell azonban állapítani azt is, hogy a „Zalai Közlöny" kérlelhetetlen keresztény irányával egy év leforgása alatt ugy belé-rágta már magát Nagykanizsa és vidékének keresztény társadalmába, hogy ma már örömmel jelenthetjük ki, hogy baloldalról mindenféle támadást kibir.
Az ilyen irányú támadásoktól\' hála Isten már tartanunk sem kell, mert az az orgánum, amelyik eddig a kutya és a macska szerepét játszotta, ma egy tőről nő ki velünk. Lehet-e momentán ennél nagyobb és örvendetesebb tényről beszámolnunk.
A „Zalai Közlöny" ünnepel ma. Beigazolva látja erejét és teljes mérték ben honorálva hónapok óta kifejtett munkáját. Ez alkalommal ki kell jelen tenünk, hagy a „Zalai Közlöny" iránya mellett rendületlenül kitart s egy jottányival sem enged régi elveiből. A keresztény szót mint eddig, ugy ezután sem tartja cégérnek, mellyel tömegeket akar magához csalogatni, hanem igenis\'
tömöríteni a tömeget a zászlaja alatt, amelyik a kőrmeszakadtáig keresztény s magyar Magyarországot kiván.
A „Zalai Közlöny" jól tudja, hogy nem élünk lehiggadt állapotokat. Pár hónappal ezelőtt megírta, hogy az akciók s reakciók idejét éljük. Ha méter-mázsás követ dobunk a viz tükrébe, nagyobb hullámot c«ap, mintha kavicsdarabokkal tördeljük be. A magyar víztükrét métermázsás kövekkel tördelték be s hazaáruló bitangok végezték a destrukciót. Hogy kívánhatják hát ázok, akiknek e rombolásokból legtöbb részük volt, hogy ma fátyolt vetve a múltra, már lehiggadt állapotot, legyenek.
A „Zalai Közlöny" állandóan korbácsolja a keresztény vért. Egy pillanatig nem engedi, hogy feledésbe menjen a zsidó, illetőleg a keresztény kérdés megoldása. Ugyanakkor azonban, amikor kavarja az ország medrét, ezt azért teszi, hogy az egé...