Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
4.9 MB
2010-02-14 22:09:43
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
554
5107
Rövid leírás | Teljes leírás (609.27 KB)

Zalai Közlöny 1920. 223-249. szám október

Zalai Közlöny
Keresztény politikai napilap
59. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

59-ik évfolyam
Nagykanizsa, 1920. október 223. Csütörtök
240. szám
ZALAI K0ZL0NY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
SttrkcMtőség és kiadóhivatal: Pő-ut 13. ss.
—-— • Interurba n-te ie fon 183. .
Megjelenik mindig kor* reggel
FŐSZERKESZTŐ: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
aimmyj.
FELELÓSSZERKESZTÓ:
BODROGKÖZY ZOLTÁN
BlOlIxetéal áruk:
Egéw cvre 250 K. Félévre 130 K. Nigycd-érro 65 K. Egy hór« 22 K. Egyei síim írí 1 X.
Haller a keresztényszociá- j listák kívánságáról.
Elégedetlenség Benárd miniszterrel szemben. — Kiakarják játszani a pártot
a ^őispánságok kérdésében.
Budapest, szeptember 30. A keresztény-szociájista párt teghap értekezletet tartott, amelyen a keresztényszociálistáknak a kormánnyal szemben követendő magatartását tárgyalták meg és elsősorban a keresztényszocialista munkásságot érintő kérdésekkel foglalkoztak. A népjóléti minisztérium átszervezése ügyében hangzottak el felszólalások é3 a hangulat részben Benárd- Mgcst dr. népjóléti\'miniszter ellenirányúit, aki minisztériumának népegészségügyi minisztériummá való átszervezése mellett foglalt állást. Mivel azonban az átszervezés egyelőre nem időszerű — az értekezlet várakozó álláspontra helyezkedett.
Az értekezletről egyébként Haller István kultuszminiszter a következő nyilatkozatot te.tte: /
— Túlzott és hamis minden olyan beállítás, aiíiely azt igyekszik feltüntetni, mintha ott a kormányzópárt ügyében tőrtént volna állásfoglalás. Mindössze a főispánságok dolgáról volt szó és egyes párttagok a belügyminisztérium bizonyos intézkedései ellen emeltek kifogást. Főleg sérelmezik a veszprémi és zalai főispánságok dolgában tqrténteke£.-Az értekezlet kiküldött engem, szerezek további információkat ezügyben-aríól/hogy miért történt e főispánságok kérdésében változás, illetve, hogy ne történjenek meg a további lépések, mert ebből esetleg arra lehetne következtetni, mintha. azokból a megyékből is elkerülnének főispánjaink, amelyekben a képviselők többsége de fakto volt kereszténypárti.
Kormánynyilatkozat a külföldi sajtó hazudozásairól.
Budapest, szept. 30. A „8 Órai Újság" jelenti i Ma illetékes helyen érdeklődtünk a bécsi sajtóban megjelent hirek felől és ott a következő felvilágosítást kaptuk:
— Ami\'a „Neue Freie Presse" tegnapelőtti közlését illeti, Károly király állítólagos tárgyalásaival kapcsolatban — erre vonatkozóiaga kormány már hivatalos cáfolatot adott ki. fcz a közlés is teljesen magán viselte az alaptalaA kitalálás minden ismertető jelét.
—■ Ezeknek a manővereknek\' a célját könnyű megérteni. Mindenesetre bizonyos bécsi hírforrás részben Magyarország politikai egységét, akarja megbontani, részben pedig Ausztriában akar nekünk ártani.
— A királyság személy; kérdéseivel most egyáltalán senki sem foglalkozik. Bizonyos helyről megint céltalan híreket terjesztenek a kormányzópárt egységének \' megbontásáról. Meg kell állapitanunk, hogy azoknak a kisebb véleményeltéréseknek és személyi differenciáknak — amelyek bizonyos csoportok között felmerültek — nincsen és nem is lehet nagyobb jelentőségük, a politika alakulására nézve és mégkevésbé veszélyeztethetik a pártegységet, amelyre soha nem volt nagyobb szükség-, mint ma.
— Minden komoly politikai tényező teljesen egyétért abban, hogy a kormányra váró
nehéz feladatokat egységes pártnak kell támogatnia és éppen azért azok a túlzott követelések, amelyek a keresztény szociálisták körében felmerült nyugtalansággal kapcsolatban — nyilvánvalóan oomlasztási szándékkal — elterjedtek — ezúttal - sem fognak eredményre vezetni, a politikai fyelyzet változatr lanuí nyugodt marad és a konszolidáció ujUr>-káját a kormány ...