Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
17.96 MB
2010-06-03 14:49:07
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
552
2274
Rövid leírás | Teljes leírás (475.62 KB)

Zala 1890 június

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


22. szám.
Nagy-Kanizsa. 1890. június 1-én.
XVII. évfolyam.
iHtkmtMf: Bsiihjiajr- ék lúbladjr ttcu sarkin.
Ua isUeeedé a Up szellemi rtaiért vonatkozó mlsdti köelwésy.
Bíroantclleö levelek csak ismert kezekből fogadtatnak .1
Kfcúratok vissza nem klMtink
ZAL A
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.
BiaMMvatal: Vtnsliis-Men 6. saám KI«M f olop kQi/vktmkadAM,
ElöpiEkt&si ANAK:
rir . I frt
Krím Ayrv rtHvrt
N«iyi»l*»r«
to u
Illrllulówk jiUafiMai
HyütUr patttaor* 10 kr.
A Nagy - Kanizsai- és Délzolai takmúkpénntárnk 6r u RankogyoHÜlot hivatalos köslónye, naiHUMk y»i#mí»4 * MnMMi*
'• v&iiiilkrt&M FImM tf illőit kúHft*
Bf«g|el«ntk Nig^Kuiuin heicuklntexj'ueri vanAriiH|».
A közrend
Már néhány alkalommal sióltunk át»H I szállított éretlen eperrel olyan pompás vá-közegészségügyi és köarendészeti kiváltai- sárt csináltak a vidéki elárusító ftásaonyok'
ptHek még egészségüket ia veszélyeztetni. Innen van azután, hogy a kosárszánira
dolog pedig a közkérltáz közelében történt, •ihol már mágia oaak kellene Állandóan egy rendári érmemnek lennie 'asszonyok. I Azaal ilyen dolgokat, azépitani, menteni, makrót, mik nálunk még ez idfltt mindig Temérdek. egészségtelen, • félig zöld, ízetlen hogy a rendAri létaaám usekély, moat fanforognak- epret áruáitoltak el a legutóbbi héten iaajtnár ltom lehet Legalább joggal éa elio-
A kflzegémaégttgjri dolgokkal réazleteaeb-| nélkUl, hogy caak pillanatra ia magukra j gadható alapoa o.kjjú n»m/ TtnUünkknl a
' voTiTSt~vötnS a rendőrség ftgyéllflé'. rendífl lítwám find#TT márarra legalább Rendőrségünk, ugy IáUzik csupán a piaci ia elégséges, hogy majdnem világos eate elárusítókat ellenőrzi^ ennek eleget tevén, bármelyik imgy kaniaaai polgár magánk-
ben W foglalkoztunk; de a közrendésaetí dolgokkal kevéabé.
Jfpg.teaR7.ilk moat annál ia inkább, mert
concrét-tapasgtalHtok inditanakowe-ben- abban az ádea-hítbwi ringntifajk, hogy .a' kábaat zaudfaiközbelépés -kilátása ún le-
nünket
Mi mindenkor a legnagyobb készséggel adtuk éa adjuk meg vároai rendőrségünknek ac elismerést, minden munkájókkal Klemben mit a rend érdekében végeznek. Ettél szemben köleleaaégtink viatont az, hogy a mulasztásokra ia rámutattunk, hti a közérdek ugy kívánja.
Moat, a gyümölcs saiaon beálltával váro-aunkai a «tó szoros -értelmében elözönlik az elárusítók Et az-elözttulés azután magával hozza a/t a valóban egéazaégtelen veraenygéat. mit az elárusítók az éretlen
nagy kanizsai -publikum egészségét, aemml- hetósége nélkül behatolni ne leheaaen. Mart féle éretlen gyümölcs sem veatély eiteti ha még erre sem elégséges, akkor a rend-Arra már kevéa gondja van a mi rendőr-1 őrség féntartáaára fordított elég tekintélyea aégüuknek, hogy a vidéki asszonyok a az Uaszeg: aárba -dobott, pént. Akkor egyebek-itteni házaló-kulik. nem. járnak-e ,-há*ról ben még kevesebb remény nyel lehetünk a
rend érdekében kifejtendő munkájuk, bui-
galmuk iránt. Akkor azt is hiába mondjuk
házra valami éretlen gyümölcsösei ? így aautátt Nagy-Kanizsán kedélyen zavartalan
aággal árulják kosarakban a hidaglíí- meg, hogy körülbelül agy év óta váró-léat; —amitől igen természetesen mindig jsnnknt a vándoi cigányok szállva tartják a közönségnek és' nem a rendőrségnek j rendőrségünk e r é I y e által legkevésbé aem tájul meg a-feje. ' ' érzik magukat indíttatva a továbbutazásra.
Éppen ilyen tapasztaltak tárulnak elénk Tudomásunk szerint már több kelyen lopja csend-fentartáa tekintetében ia! Legutóbb j tak ia mikor végígkohlulták a vároat. gyümttlosnek piacra hozatalában kifejtenek, történt egy eaetTTiojty u»fc *9 óra tájban j De arról még nincs t...