Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
13.86 MB
2010-06-03 14:52:44
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
445
2868
Rövid leírás | Teljes leírás (401.24 KB)

Zala 1890 szeptember

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


36. szám.
Nagy-Kanizsa, 1890. szeptember 7-én.
XVE évfolyam.
im>i«iiiiii Xéfjrtt-ittM II. hleiÁB.
Ht liüiiiil a bp ■■Tlil iIiiéii nhIW mtodu ktahaéajr.
Hi»nliii«« Imiak «uk Imiért k«-sakWt li>ilitiit «l
Itlrntok vii
UUatHk.
ZALA
BiáMMvatalt
féiwi ixuw 6, fám HMU f ItiSf knrtkKvd
Ctóruarftei Arak
|ÉM ÍMI
HBm >
ütyillrw
tM - tw, t , M , I . tt .
Politikai és vegyes tartalmú hetilap
HMsMart JtUa/MU .»*»Hi.i..k WyiitMr h»Iw» M kr.
A Nagy-KánSsái- és Délulai takarékpénztárak te tt Oankegy esölet hfvatslos közlönye, rittllt(„t nhaM t t|[j||lllrtf| ——■ " i —.^ » ;ii...iin „_ _ tmMImII VJwluI MM* tosfv-
He||elMlk JfB|^«Kaoliiáu helenklnt *%y***rt viutrn«p.
A császir találkozás eredményt.
Ai ünnepélyességek lezajlottak, aa Orosz-ország cárja elbúcsúzott maga* Vendégétől • némát birodalom császárjától a most iámét visszatért a mindennapi élet a szentpétervári palotába. Aa ünnepiségek folytán ösvényéből kizökkent Orosz gyűlölet nem suttogott egy ideig, bevárta mig német császár elhagyja ac országot j da most, midőn már a oár iámét egyedül van, moat iámét uyilvánul aa orosz gyűlölet Európa hárma* szövetsége ellen.
A politikusok, a- politikai hévmérőt kezükbe véve, találgatják, keresgélik, mily eredményt tudnának kibetűzni a császár találkozásból; de mind az, mit ki tudnak betüani, nem egyéb puszta feltételeknél, nem egyéb személyes benyomás okozta s előidézte combinatiónál.
A világ lapok egymásután hasábos cikkekben mondják el néseteiketj de hogy ac általuk levont eredmények valóbán po-litikai kétszer kettők-e, azon legalább mi kételkedni bátorkodunk.
Oly íenbéjáaó hangon azonban alig beszél egy lap is, mint minőt a „Novoje Wremja* ereszt meg hasábjain; nem kötünk hozzá semminemű kommentárt, nem
boncolgatjuk saavait; de hogy lássák olva sóink, mily értelemben l>essél e lap, elmondjuk aa ő nézeteit.
A lap, mely magát legjobban értesült-nek állítja lenni, oda nyilatkozik, hogy t azon benyomást nyerte a császár találkozásból, hogy Oroszország nem fog s nem akar oda törekedni, hogy közeledést érjen el Ausztria-Magysroraaághoa. Oroszország ugyanis ugy találta, hogy a monarchiánkkal való barátságos magállapodások nélkül is oly hatalmi tényezők állnak randalka-aésére a Balkán -félszigeten, melyek eleggé ellensúlyozzák Auaztria-Magyaroraaág befolyását Bulgáriában és ez időszerinti bolgár kormányra. Vilmos császár pedig loyá-lis ember « ez után is megfogja őrizni a legsaigorubb semlegességet mindenben, a mi bulgáriát illeti.
Bulgária vezető köreiben ezen (Mjqám ellen, még ha az megfelelne is aa órosz kormány ntketeinsk, uni fontos kifogást sem emelnek, jól lehet más részről nem szabad tagadni, hogy itt a bolgár viszály békés, protocoláris rendezésétől nem idegenkednének, teltéve, hogy Oroasorsaág nem jcivánja a bolgárok erőszakos meg-rendszabály ozását.
Az ellensúly, melyre sz oroea lap oélos, bizonynyal osak Szerbiára vonatkoshaük : non, ez már maga Románia által is, mely politikailag folyton szorosabban csatlakozik hozzánk, — jól tudja miért ? — ellensúlyozva van és Görögország a némát osá-saári háaaal van Korosán összekötve ■ hogy ez mit jelent, aat az oroes lap maga is megfogja tudni birálni, mely Vilmos oii-saárt mint oly igen loyális Smbsrt magasa taljs. Azután a Szerbiában jelenleg uralkodó hangulat fennállása sincs beláthatUn időkre biztosítva. Előbb-utóbb ott is ksiasa-tül fog törni a szerb állam valódi exifen-tiáinak felismerése...
Erre már aztán mi aat mondjak, hogy:
Amint mindeaekből kitűnik, nem a ml monarchiánk as, hanem Oroasorsaág, mely vészit mellette, ha nsm keresi a köaeledést hozzánk Mi, mi osak a békét akarjak, sem...