Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
15.44 MB
2010-06-03 14:53:57
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
427
2836
Rövid leírás | Teljes leírás (450.79 KB)

Zala 1890 október

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


40. szám.
Nagy-Kanizsa, 1890. október 5-én.
XVIL évfolyam
Mtgtar-aica 33. hhatám.
Ut MtmmU * hf MUIIMBÍ tinin MUlkMé miadait kaaWa.ay
Z A LA
KlMékÍT«Ui| Wfwliit>Um ft, Mán Kl»t|nl baayvkanakadáaa,
EidrutTáai anaki
4»i» > . , , i m - ír, Mlt«i* , , ( , K) , Nagyadávr* i , . . l . » .
IkMMIn l«y«Uk caak Umert ka* nkbil fogadtatnak at.
Káairalok vtaaaa aaaa ktldataak.
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.
Inlatíaak JiiWnjiiMii MtaOitaiaak ■ylltUr hIIImh io k>.
A Nsgy-Kanizsai- ét Dólznlni takarékpénztárak és n nankogyesdlat hivatalos közlönye. ■.,.,_ .„i,,,,,"' i|Nil(4Mlt
i ^ |_I I H ilt'|i kM/1>
M«f|«lnlk |r|PHluán hrttmklBlfgymri vmAruap.
Az uj ülés-szak.

vstaikuAk KImIwI tíalni karaakadéaék. It-Haa ilfllt
let érdekében be j« fog)* lejetni. Áttért teljen bizalommal tekintünk at uj ülésstak
[ae mt nem aggódunk ttgoli, hogy « mun-
. a. , . , Ikabiró ahá**. mely mir oly toksaor (dia
A Sándor utcai hit hónapok óta csend 7,. .. . 1 , .* . ,
.« „ . . ... . , . jelét társdhatlan stonralmának, moat ta a
„jo állott termei ismét megélénkültek; a , ... . . * . .. ..
, , . ... .. 1 legjobb akarattal fog a tárgyalásokhoz,
atri némaságot a ta| váltotta fel, aaüreeen . , . , . *
in ii . , .• ...higgadtan togia aiokat folytatni a a nem
állott folyosókat, megtöltötték a szünidő
alatt maglikat kipihent honatyák.
Pár hóval ezelőtt távozott jóbarátok, politikai ellenfelek', újból találkoitak, hogy megkozdjék a nagy munkát, melyre a nemiét bizalma küldte ki őket; megkezdjék a törvényhozás aiaifurii munkáját
De nem, ei nem kezdet, ez caak folyta-táaa a kezdetnek, ott vetítik fel a fonalat, Eol hónapokkal ezelőtt elhagyták, ott folytatják a munkát, hol a szünidő előtt abban maradt az.
Éh sok, nagyon aok az, mi a honatyák, előtt áll, at uj ttlé^xtak alatt. ^
A hangya szorgalommal működő kormány, aaaUu mig a honatyák, csenden otthonukban élvezték a nyugalom jótékony-■ágát, látat iagatottsággal készítette elő azon törvényjavaslatokat, melyeket az uj Qlésszsk alatt a „ház szükségesnek tart.
még többet slltntéki álláspontjuktól, mert a sstbadelvü párttól támogatott kormány egyenkint, lépésről lépésre vonta el alóluk a megállbatáai tért és aa idők |elo előre vetette árnyékát akknr már, mikor aa «llanté kiek egyik legerősebb támasaa baismerva bogy a méraékelt ellsnaéknak többé ninoa elébe, mely a nagy horderejű reform-tör- létjogosultsága, fllépett, férfias nyíltsággal vény javaslatokat hivatva van törvényérőre tagja lett asaabadelvUpárlnak ; a moll már emelni, a törvényhozás második faklorá-1 maguk a többi tagok is belátják, hogy a nak, a koronának hoaaájárulása mellett, a kormány mindaaon óhajokat* malyakat a mert bitalommal néaünk a munka elé, nemzet méltán megvárt, rétiben tel|eaitette, nem is at célja soraiuknak, hanem azon részben azok teljesedése a legköaeltbbi jö-második mfi, mely sieririlünk, ez ülésszak [vőben be fog következni, a igy nincs talaj, folyama alatt létesülni fog melyen a méraékelt sllsnték megállhatna.
Mit értünk e második mft alatt, elmond- A 48-as függetlenségi párt teljesen magjuk röviden. I szakadt; az az idealizmus, mely eddigelé Aa a ki a politikai nagy lapokat szorgal- vezette a pártot, kezd szétoszlani s Iwlát ímasan olvasgatta az onzággyttláai szünidő ják, hogy ha életképes pártot akarnak ala>
alatt, kinek figyelmét ki nem . ki egyes ellenzéki ■ párt -árnyalatiak
írülte azj kitsni. szakítani kell az idealiamusaal tel-körében Ijaaen éa rá kell lépmftk a reália alapokra,
felmerült mozgalmak, az velünk együtt hinni fogja, hogy az uj ülésszak alatt s pártok alnk...