Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
16.62 MB
2010-06-03 14:55:57
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
330
2030
Rövid leírás | Teljes leírás (475.21 KB)

Zala 1890 december

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


szám.
Nagy-Kanizsa, 1890. december 7-én.
XVII *
lierlr—tliéf
lUgytr-atca Ml li
U» iatéseadfi a Up stelfcmi rtnfa* vaatUo*g Btadn közlemény.
Z ALA
KUdóhlv f AmUa-aicM f> uia
ktayvkSrwkMUfh -»"
^LÓFiiiTtii ARAK.
Kffctf ém . , , «' ft Art — í flttm ♦ , , é , g '(0 Vfg)i#vn « • . • 1 » 19
BénMatotíaa levelek csak ismert ke-aekbtU fogadtatnak «l.
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.
léwntok rana mm küldetnek.
Iltffaitek JaUajroM «aá»HtaUak. Kyilttér pattomra 1yjtP
A Nagy-Kanizsai- és Délzalai takarékpénztárak és a Bankegyesület hivatalos közlönye? VJllttwlBt ~
r . * "j < ■ vootttkonók JNmImM fttop kusyv-
Megjelenik NAgy-Kanizftáii heten kint ^ynrer: vnaárimp. laiéssaitt.
Az ipuigfyji tárca.
Nem mondunk semmi ujat azt állítván, hogy a magyar független minisztériumok fennállása óta, kivévén azon elaő minisztériumot, melyben a haza bölcse Deák Ferenc vette, át fez igazságügyi tárcát, egyet len kormánynak sem nikerCllt, államunk e legjelentékenyebb tárcáját oly kezekbe if&ni le, melyek annak toiiToaíiágát:1t«n6en /elismerni Ifépesek lettek volna.
Az igazságügyi miniszterek kinevezése —Csapa üLpogaijádzáavolt* Horváth Poldizaár talán hivatása magaslatára tudott volna ugyan emelkedni; de rövid működési alatt alig volt képes valami eVedményt felmutatni; Paúler az egyetemi tanári talárt, vitte magával a miniazteriniáraoiiy székbe, mig Fa bitiyi minisztereskedése épen nyomtalanul futott le.
A Tisza kormány Diogénes lámpájával kezében kereste az igazságügyi minisztert, azét nézett mindenfelé, de nem találta meg a kit keresett. A tize^ketedi.k órában,lelépése küszöbén *iL eiült Tisza Kálmánnak Szilágy iDezsfít megnj érni e fontos álláara
A párW-MIönbség nélkül üdvözölték az uj imnii*ziert*és nem volt ember szélen e hazában, aki-reményekét nem kötött volna Szilágyi minisztere* kedésébez; és pe* dig ily reményeket, titelynek Uevalóaulár* esetén hazánk- igazságügye, Európa kultúrállam ainak nívójára fog emelkedni. Az egy
I szerű józseivároai képviselő nem fogat között á nagy feladat elvállalásától,, bár jgen jól tudta, hogy oly tajier az, melydt vál-I Iára vesz, mely elődeit mind meggttrnx ez-tette már; de Szilágyi bizoit erejében, s átvette a tárcát
Örök re emlékezetes marad előttünk az az este, melyen >zilágyi Dezsőnek, a fŐ-j városi Józsefváros képviselőségére történt i megválasztatásáról szóló maudatumot át-üyüjlotluk s íflWgyi így szól : — megte-I Hzek minden^ mit erőmhöíTtépest megte-1 hetek, — Szilágyi már ekkor, talán maga [Héra tudvs1 jóslatszerüleg moitdá ki e sza-vakat, vonatkozva a miniszteri működé-íaére; mert itt aztán caakugyaiv megtesz
I mindent, mit erejéhez képest megtehet.
A modern jogá«z, a külföld. jogisrnéiít i teljesen biró Szilágyi nem készületlenül s nem öntudatlanul de nem is személyes am-j biciójának kielégítése végett ült. be Deák örökségébe. Készültségét., még ellenlábasai I is elismerték s becsülték, öntudatának ak kor adott legfényesebb kifejezés', mikor az : igazságügyi törvényjalattiatok készitéséttek i szükségét belátva.Héfismerte azt, ,'hogy az egyetlen államtitkár nem elégséges ahhoz,
I hogy a codifikati<nalis munkálatokat is végezze, a ni adniinintratiót is kezelje, s lázért második államtitkár kiuevezéaét aür-Igette, véglll nem vezette személyes am bi-tió, hanem igazaágflg) ünk lehető legjobb I karba leendő helyezése volt az indok', mely
a neki kínált tárca elfogadására készséges-nek találta őt.
És hogy megfötól a hozzákötött remé-I nyeknek, működésének egymásutánjával
igazolja.
A tábla decentralizáló ja, a nemzet e rég táplált óhaja, már a megvalósulás ata-|diurnában áll; a büntető kódex e...