Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
19.63 MB
2010-02-17 08:47:41
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
627
3319
Rövid leírás | Teljes leírás (370.7 KB)

Zalai Közlöny 1904. 001-005. szám január

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
43. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, >904. január hó 2-án
J_
BlSfíxetiai &n
fater. évre . . 10 kor. — flll. Kíl ívre. ... fi lmr. — flll.
Ní-cy.\'d.Wro í f>\'.» flll.
Rjiyes Mám 20 flll. H I Aj)- E t É S E K
fch**Mioii!>etim>rtmn 14,nii«oil«or 13. i niiuilíu továblii rarírj 10 flll.
NVIL TTÉ «!£«
potii „uranként 20 llllerí-i iiek fel.
XLIII. évfolyam.

A lop leollemi részét illető minden köxlcmóny t Íclel5« «jerke«ttí neiérc, ax anyagi résxt ílíetö köx-lemények pedig a kiadó nővére ciniMtwn N"apyka< MÍra bérmentve intézoniuk.
Bérmentotlen levelek oem fogadtatunk ol.
Kéziratok vlí^zanom küldetnek
A Dagykanizsai „Ipar-Testület,B a j, nagy kanizsai Takarékpénztár a galamboki önkéntes tűzoltó egylet,8 ja „nagykanizsai |isdcdneveló nőegylet," „szegények tápintézete,* a „Ikatonai hadastyánegylet,* a „soproni
részvénytársaság," .nagykanizsai és nőegylet,* „n.-kanizsai izr. jótékony
HBTENKINT EGYSZER, SZOMBATON ME\'GJELENO
Az újév.
Az ember az. ártatlan mulatságon elmosolyodik, hogy van az esztendőnek egy napja, amikor mindenkit egyazon játék foglalkoztat: az újévi névjegyek kitöltése. Egy kis statisztikai Összeállítás ez az újesztendő, _ valami leltárféle barátainkról éa egyéb ismerőseinkről, a kiket erről egy újévi kártyával értesítünk. Vannak ismeretségek, a melyeket évek lefolyása óta — csak egyetlenegy kötelék füz Össze; ez a boldog újesztendő. És hiába, ha terhes is néha oz a halomszámra viszonozandó jókívánság, mégis van benne valami megtisztelő ; ugy vagyunk vele, mint Fénólon a látogatásaival: aki üdvözletet küld nekünk, az megtisztel bennünket; & ki nem üdvözöl, — az lekötelez.
A régit zárjuk-e ezzel a ténykedéssel, — az ujat ujitjuk-e meg, vagy a kettőt kötjük-e ezzel össze, mellékes. De bucsuznnk benne, bár ha szótlanul is a régitől. Nem nézünk vissza többet rá. Elmúlt. Szilveszter éjjelén tizenkét órakor ujjongva fogadjuk az uj esztendőt. A régit eltemettük.
Újévkor, jobban mondva boldog újévkor, derül csak ki teljes világossággal, tulajdonképen mennyi jó barátja is van az embernek. Részben azok, a kiknek nevét hosszas fáradozások után keresi össze emlékezetéből az ember, a nyugtalanító gondolattal szabadulni nem tudva, hogy ez a baráti névsor minden hosszúsága dacára mégis hiányos lehet, részben azok, a kiknek nevét már csak egy-egy érkező üdvözlő kártya menti meg & baráti emlékezés számára. Január
1-én miudenkinek nagyon sok a jó barátja. \'
Valamelyik kitűnő esztétikusunk idézte & napokban Pierre Louys nak azt a mondását, hogy kétezer esztendő óta semmi egyébbel sem gazdagodott E társadalom, mint a dohányzással. Pierre Louys megfeledkezett az újévi gratulációkról: az a legmodernebb vívmánya távsadalmi életünknek.
Igazunk van. Gyakran gondolok arra, újév vagy egyéb fordulópontnál való elmélkedésemben, hogy a napok mindig tele vannak világra szóló szenzációkkal, látszólag nagy horderejű eseményekkel. A napilapok minden egyes száma roskadozik a szenzációk erejétől. Mire aztán, egy-egy pihenő ponton megállva, időt talál az ember, hogy visszatekintsen rájuk, a nyomukat se leli. Az egyik eseményt elnyeli a másik. Csak a napnak van története, — az éveknek nincs. Az év történetébe ném sorozhatom be azokat a dolgokat, amelyeket a nap mond magáénak.
Bizony elmúlt ez az esztendő is és vele együtt mindaz, a mi megtörtént. Nincí nyoma az év történetében. Á"viligtörténelemnélt nóin volt szerencséje ezzel az esztendővel — hála Istennek! Pedig a társadalmi nagy megingások, megváltozások sohasem jönnek a társadalomból, azt a világtörténelem irányítja. Az se mindig. Az em...