Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
15.38 MB
2010-02-17 09:01:41
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
630
3531
Rövid leírás | Teljes leírás (287.79 KB)

Zalai Közlöny 1904. 019-022. szám május

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
43. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 190*. május hó 7-én.
ElSfliettii &r: E<éa. iiT* . ■ 10 k»r- - «"
Wl év tt . ■ • & kor. - S ■ ,N,ej<-d.írro ■ S kw. ™ Ktjes arám 20 üli.
HIRDETÉSEK » haiáboa pf lluorbao 14, »»■» d\'"" 13. t minden további ior<-ri 10 tiII
K YI L Í7É IB!«
pctll .oroukíot 4« 6llír4» nck (cl.
:
XLIII. évfolyam.
A lap axcllemi róuét illető minden közlomóny a folelfii tzerkettUS Bevére, az AQTigi rHti illető köz* v leméojrtk p.-dig x kizdó cetére
cioizetieo Xagjkanluár* mentre Intéxondfik.
BlrarntHler. letelek nem fo*ad-latnak el.
Köriratok yIhkkmiou küldetnek
A nagykanizsai .Ipar-Testaiet,\' a i galamboki önkéntes tQzoltó egylet,
, nagy kanizsai Takarékpénztár részvénytársaság,* a .Kotori takarékpénztár a .nagykanizsai kisdednevelő egyesület," a .nagykanizsai Unitéi járáskör,\' a .nagykanizsai keresztény jótékony katouni badastyáneKylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara,* nagykanizsai kübálasztmányának hivatalos lapja.
részvénytársaság,* .nagjkauizsai ós
nőegylet * n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet,- „szegények tápintézete,- a
\' HBTENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP Az I. és M. K.
Utóbbi időben az I. M. K. ügyei élénken foglalkoztatták a helyi sajtét, nem azért, mintha az X. M. K. ügyei rendben nem volnának, hanem inkább azért, mivel a kör szellemi és művészi iránya a bírálók véleménye szerint nem (eleit meg ama követelményeknek, miket egy irodalmi és művészeti kör irint támasztani szokás. Ugy látszik, a vita most már véget ért. Azért nem lesz talán időszerűtlen kimutatni azt, vájjon ama bizonyos követelmények jogosultsággal birnak-e vagy sem?
Kanizsán valamikor Műpártoló kör is létezett. Ez a kör alig két évi működés után megbukott, mert nem volt se művészet, se pártolás. A vagyonos osztálynak legkisebb gondja volt akkor a művészet A vagyoni fellendülés korszakában mindenki csak Ozlctc után nézett. Azt a pár szabad órát, ami megmaradt a kenyérkeresők-nek, azt nem a művészetnek szentelték. Ha ligyelmök a művészet felé fordult volna, akkor se találtak volna méltó tárgyat, mert Kanizsán művészet akkor nem volt, valamint ma sincs. Ami művészet van, az nem a vidéken, hanem a fővárosban üti fel sátrát. Ott a vagyonos, a műértő könnyebben veszi és/.re a művészt, mint a vidéken, sót csak egyedül a fővárosban keresi a művészt. A vidékről kiciinyléssel beszél maga a vidéki ember is, csak azt tartván művészetnek, amit a fővárosi lapok ilyennek feldicsértek.
Ezelőtt 12 évvel egypár újságot iró ember szükségét érezvén annak, hogy köztük közös érintkezés, közös kapocs legyen, egy irodalmi kör létesítésén fáradozott. Akkor olyan
viszonyok voltak ebben a városban, hogy még március 16 -ikét se lehetett megünnepelni, mert nem volt 5 ember, aki közös akcióra határozhatta volna el magát. Ezt a züllést megérezte egypár ember, alakuló közgyűlésre hívta össze azokat, kik valaha tollat forgattak és a mozgalom élére Sümegi Kálmánt, az ügyes tollú, hazafias érzelmű irót állították.
Sümegi az egész társadalmat akarta megnyerni az eszmének, azért nem elégedett ő meg a céhbeli emberek szövetségével, hanem tagokat gyűjtött, mindenütt, ahol tagokat kapott. Többtagú bizottság alapszabályokat dolgozott ki és megalakult az Irodalmi és Művészeti Kör.
A kör mindig csak abban az irányban működött, melyben ma halad. Nem akart az soli9e Szabad Lyceum lenni oktató iránynyal, hanem ébren akarta tartani a közönségben az irodalom és a zene iránti érdeklődést. Mert félni lehetett attól, hogy közönségünknek különösen az a része, mely nem jár az operába és a Nemzeti Színházba, teljesen...