Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
16.9 MB
2010-02-17 09:04:53
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
742
3467
Rövid leírás | Teljes leírás (345.71 KB)

Zalai Közlöny 1904. 027-031. szám július

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
43. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

1904. juliu* hó 2-án,
Elöflxctéai in T.titt írre . . 10 kor. — 111 Ffl írre . . . & kor. — «!\'. Nfjyrdítre . 8 kor. 5*i 011. ÜKjen >xám 30 KII.
HIRDETÉSEK t hutboa pellliorbu 14, BboJ>xor 12, ■ minden lotilil.i loríri 10 Ml
NYÍL TTÉ RBEN
petil .oroukém 20 Wlóróit títel-nok fel.
XLIjl. Molymtm
A lap Kellemi réuít Illett minden k&slemány a (elolt. aiericMitS nevén, II invifl rétit Illeti kOx-leménjrck pfálj ■ kiadó nevére cinxetieo Naf;kaalzsára bérmentve InléxendSk.
Bémentetleu lerelek nem ÍOfad-latnak cl.
Kési rátok vUaxanom kDldeutek -
A uag)kanizsai .Ipar-Testület," * „nagykanizsai Takarékpénztár részvénytársaság,* a .Kotori takarékpénztár részvénytársaság," ,nagykanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylot,* a .nagykanizsai kísdednevelő egyesület," a .nagykanizsai Unitéi járáskor,\' a .nagykanizsai keresztény jótékony nőegylet," „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete/ a .katonai hadastyánegylet,* a „soproni kereskedelmi iparkamara," nagykanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
- lru JoatlUa. —
Lelket gyönyörködtető forrongás van városunk társadalmának közszellemé-bcn. Egymást érik a különböző vitatkozások, eszmecserék, hírlapi polémiák, amelyek mindegyike más és m ás eszméért száll sikra.
A vitatkozásban nagy a zür-zavar. Az ellentétes eszmék és hingok szokatlanok nálunk a felszínen és e szokatlan viszonyokban nem csodálható, hogy bizonyos kapkodás és rendszertelenség észlelhető a .harcolók táborában."
Én gyönyörködni tudok e látványban. Tetszik nékem e szokatlan cbaosz, mert hiszem, hogy belőle ki fog alakulni egy határozott irányzat, ki fog alakulni egy szövetség, mely egyesül a közügyek zászlója alá, amely zászlóra városunk előbbre vitelének jelszava lesz felirva.
Igen városunk előbbre vitele. E jelszó alatt látott napvilágot a Zalai Közlöny-ben megjelent nyílt levél, amely, ugy mondják, a szenzáció ingerével hatott. Pedig ez nem volt szenzáció. Ez felszinre jntása volt ama közszellem egy részének, amely bár régóta forrong, de a küzdő-lérre még csak most jutott. A szokatlan csendesség okozta, hogy a közszellemnek eme nyílt, egyenes, becsületes megnyilatkozása nagyobb zsibongást okozott. A levél nyomán, mint méhkas zümmögött fel a város lakóssága. Ekkor támadt a chaosz.
Egy tekintélyes, lelkes csapat tapssal fogadta a levelel. Ez a rész azt mondta, hogy városunk most hátrafelé megy, mint a rák. Elő tehát a múlttal. Akkor nem mentünk hátra — csak egy helyben álltunk. A régi rossz.
szerintük, sokkal jobb, mint a jelenlegi rossz.
Egy másik csapat jelent meg a porondon. Ez megijedt a Bánffy-féle zászlóbontástól. Minek az. Hisz most pompásan haladunk . . . Nem igaz, nincs pazarlás a városi közigazgatásban ... A jövedelmek szaporodnak ,,. A pompa mindig szükséges és helyén való volt ... így beszélt egy másik csoport. Sértett hiúság az oka — mondották az oldalt, passzív módon odadobott vádat. Pihenni kell engedni a multak nagy emberét csendes nyugalmában. fiz volt a refrain.
Más csapat \'jelenete következett. Ez a .barlanglakás* bünfoltjait tárta fel a múltból. A barlangba természetbúvár lelkesedésével hordta össze a szemlélni valókat. Ott látjnk, úgymond a multak búvára, a gazdasági, közegészségügyi tcspedést, a hires utcanyitást, a klikkaralom régi, korhadt trónusát El, el e látványtól.
És imc fellebbent egy másik függöny, ahol az igen tisztelt természetbúvár jelenleg fenséges látványt lát: Tisztaságot a városban, kertparkokat, vizet és még sok más njitíst
A jé szándék...