Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
12.71 MB
2010-02-17 09:06:40
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
857
2801
Rövid leírás | Teljes leírás (249.4 KB)

Zalai Közlöny 1904. 032-035. szám augusztus

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
43. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1304. augusztus hó B-án
32-ik szám
Eisrix\'lf\'i ír; u i., ,-<rr ■ ■ \'0 kor. — fill
Pf|f"« • • • ikor. -ín. í^u *k»r. 6„ an.
Klíj-i\'S iáiul 20 UH. HIRDETÉSEK b JinsAWí [Jelitsorttan I4,má-ioii.*\'>r 12, » miml™ toiibt\'i •orón 10 lill
NYI LTTFB BEN
petit .orvukéul 20 lilli-riit vételije k fel.
XLIII. évfolyam.
A lap itellemi rétiét illető minden lröxlemény a fclél5« ixcrkwitŐ nerére, m anrtgi ré««t illető leuényck |J*\'dig m 4ritdó Derére cimjetteo Nagykanizsám bérmentve iotéxe nd5k.
Bóraentotleo levolok nem fo(A<l-utnik el.
Kéziratok Yluaranem küldetnek
részvénytársaság," „nagykanizsai ós nőegylet,* „u.-kanizsai izr. jótékony
HETENK1NT
A nagykanizsai .Ipar-Testület,\' a „nagykanizsai Takarékpénztár részvénytársaság," a .Kotort takarékpénztár a galamboki önkéntes tűzoltó egylet,\' a .nagykanizsai kisdednevelő egyesület," a .nagykanizsai tanítói járáskör," a .nagykanizsai keresztény jótékony nőegylet," „szegények tipintézete,\' a .katonai hadastyánegylet,* a „soproni kereskedelmi iparkamara,\' nagykanizsai kűlválasztmányának hivatalos lapja.
EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
íja.*)
(A Honi Ipar cim(t aiaklapWlO
A folytonosan haladó gazdasági élet napról-napra fokozottabb kötelességeket ró ipari tenyésztőknek tekinlhetó városainkra. Véget ért már a kor, amikor városaink, melyek lépést akartak tartani a kor igényeivel, gazdasági tekintetben összetett kézzel várhatták a jó sors, avagy az annak szerepét játszó kormány intézkedését. Ma bizony éber szemmel kell ott állani a városoknak gazdasági életünk várfokán, azon becsületes igyekezettel, hogy a kedvező alkalom el ne suhanjon felettük,
Mit lehetnek a városok mint olyanoki illetőleg azok vezetői az ipari fejlődés érdekeben? Nézzük először a nagyipart. Sokan azt mondják, hogy a kérdésre kész a felelet. A városok, telkek készpénz és adómentességmegadással megkönnyíthetik a külföldi gyárak letelepedését, illetőleg elősegíthetik uj ipari nagyvállalatok alakulását. Hát bz igaz, de ha ezzel ki yolna meritve a városok iparfejlesztő politikája, ha az ebbeli ténykedés alfája és ómegája egy pénzbeli áldozat volna, a városok iparfejlesztő politikájától mint szellemi feladatról beszélni túlzás nélkül nem lehetne.
A városok iparfejlesztő politikája több egy egyszerű pénzügyi manipulációnál, több egy ötletszerűen megnyilatkozó áldozatkészségnél és nem ütlictö cl az anyagi tekintetben megnyilatkozó folytonos nagylelkűséggel sem.
•E cikk közlését tanníi&goaiiak és tartalmit licyelemre méltónak tartjuk. (Sterk.)
A városok iparfejlesztő politikája alapos vizsgálat tárgyává kell, hogy tegye a város területét. Tisztában kell lenni azzal, hogy a város speciális viszonyai milyenféle ipari vállalatok fejlődését teszik lehetségessé és arra kell törekedni, hogy csak olyan reális ipari vállalatok keletkezzenek, melyek a boldogulás összes előfeltételeivel rendelkeznek. De ezen általánosabb feladaton kivül ügyelni kell arra, hogy a városban magában minden a kellő helyre kerüljön, hogy a legalkalmasabb területek álljanak rendelkezésre és hogy az nj gyárak ne kerüljenek olyan helyre, honnan őket a város jövendő fejlődése csakhamar elsöpri. E végből a városokat külön kell szabályozni az ipari fejlődés szempontjából.
Szabadjon ezen általános tételeket néhány példával megvilágítani a mai gyakorlati életünkből.
Győr városa a betelepülő gyári vállalatoknak nemrég még telket, adómentességet és feltöltés címén bizonyos összegű készpénz-szubvenciót adott. Ma már a segélyezés utóbbi módját teljesen elhagytuk,...