Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
23.11 MB
2010-02-17 09:18:00
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
876
3492
Rövid leírás | Teljes leírás (379.43 KB)

Zalai Közlöny 1904. 040-044. szám október

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
43. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

IROYKAffZSA, 1904. oMóbwhóWn.
40-ik sxAm
Etiffétist Sr; E,4.. érr. . . 10 kor. - flll Fél érrí ... 6 kor. — flll. Nénién* • ■ * k"r- 50 m Egye" 20
HIRDETÉSEK 6 haaábos prlitiorbao 1 i.rcMOiiwor IS, • roiodoii további »or*ri 10 911
N YI LTTÉ H BEN
teül ■orouként 211 illírért vótot-
sík fel.
XLIII. évfolyam.
A lap Kellemi réssét illeti min-d körlomény a felelSi MerketntÖ nevére, as anyagi réast illct3 kö«-lcmények ppdfg a kiadó noréro cimxetten Nagykanizsára bérmentve iuié«end5k-
Béimontetlen levelek nem fogad* Útnak el.
Késlral tUbeb nem küldetik.
„nagykanizsai Takarókpénztá^ részvénytársaság," a .Kotori takarékpénztár
a „nagykanizsai kisdedneveíó egyesület,* a .nagykanizsai tanitói járáskör,■ a .nagykanizsai keresztény jótékony mizsai izr joiökouj uu^.m ____________- .katonai hadastyánegylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara," nagykanizsai küWálasztmányának hivatalos lapja.
mrtVnktn7\'"egyszer, szombatod megjelenő társadalmi hetilap.
részvénytársaság,\' .nagykanizsai és nőegylet," „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet,
A nagykanizsai .Ipar-Testület," a a galamboki Önkéntes tűzoltó egylet, szegények tipintézete,* a
ÉjjtsM olcsó MM!
(V.) A mi kerek 100. §-bél álló építésügyi szabályrendeletünknek egyik üdvös intézkedése az 54. §-ban foglaltatik. Ez a szakasz intézkedik a lakószobák térfogatáról és a térfogat minimumát 15 négyszögméterben, a szobák magasságát pedig 2 80—S 80 méterben állapítja meg.
Ezt a rendszabályt a becses emberanyag érdekében hozták, melynek épségben tartására a hatóságoknak figyelmet forditaniok kell. Az egészségügyi szabályoknak megfelelő lakás hathatós védelmi eszköz a tüdövéaz ellen is.
De mi az építésügyi szabályzat intézkedését csonkának tartjuk mindaddig, mig vagy ez az 54. §. kiegészítést nem nyer, vagy pedig a lakhatási engedélyek határozataiban benn nem foglaltatik, hogy a lakosztályoknak és hálószobáknak oly terjedelmüeknek kell lenniök, hogy benne minden személyre 10 köbméter térfogat és 4 négyzetméter terület jusson. Ez a követelmény fennáll 10 éven felüli gyermekekre uézve is. Ez felelne meg az egészség-ügyi követelményeknek. Az erkölcsiségnek egy posztnlátnma volna, hogy a 14 évnél idősb családtagok vagy személyek nemök szerint különválva háljanak. A lakásviszonyok javulását első sorban ilyen rendszabályoktól várhatnék. Csak akkor volna hatálya a különben üdvös 54. §nak is. Mert mit ér az, ha a szoba területe 15 □ méter és ha 6 személy lakik egy szobában ?
Hogy a mi szegény lakóink és mnnkásnépüok hány esetben lakik olyan szobákban, melyeknek térfogata a minimális követelésen alul marad,
azt statisztikai adatokkal nem igen támogathatjuk, mert ilyen statisztika tudtunkkal nem létezik, csak azt tudjuk, hogy városunkban meunyi a lakosztályok száma és hány lélek iakik ebben a városban. De sejtjük, hogy lakósságunk fele kis lakásokban lakik és hogy ezek a kis lakások nem felelnek meg azoknak a követelményeknek, miket egy lakhaté lakosztály iránt a higiena támaszt Ezeknek az állapotoknak az oka az, hogy kisebb lakások vagy házak épitése a szükséglettel lépést nem tart, hogy a Bzegény lakó megfelelő bér mellett lakást nem kap és hogy a bér magasabb, mint amennyit a szegény ember megtud fizetni. A szegény nép tehát kénytelen a lakásszükséglet kielégítésében a legszerényebb fokig leszállni és egészségtelen lakásokba költözködni.
A lakásnak azonban nagy befolyása van a lakók testi és erkölcsi jólétére és minden visszaélés a lakosztályok bérbeadásánál hatósági beavatkozást igényelne.
A visszás állapot megszüntetését első sorbau olcs...