Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
15.33 MB
2010-02-17 15:56:38
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1915
4481
Rövid leírás | Teljes leírás (901.18 KB)

Zalai Közlöny 1922. 001-025. szám január

Zalai Közlöny
Politikai lap
51. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

1 / \' V / LS
6I-lk évfolyam
tú) Mi, .
fnrlapkíü\'íliil
v j, i 77 "v\' wnrr;
ÍNagykanl»aa, 1»22. január 1. Vasárnap
S—tomMt u tUMi Pint 15. .. 1 \'. ■ " I<ttoWl»MiUto 78. -
Megjelenik mi.ll, kor, ,eM.l
------\'
kereszteny politikai napilap

Dr
FÖSZERKKSCTÓ: HEGEDŐSOYÖRÖY
HMUtcy. -1,. .* I
rZLElÖSSZtKKESZTÓ:
BODROOtCÖZY ZOLTÁN
BlSfltelésI árakr
r8ii. ívr* Hl K. FMm m K.\'"MBM. ivn 149 K. Un >• K. ■ ■talu * K
esztendőt.
. .! bts: Bodrogközt; Zoltán.
Ilyenkor az ír első napján vissza szoktak tekinteni av múltra. Mi alig merüafc a letűnő év zűrzavaraiban, nyomorúságában kotorászni. Annyi könny, annyi keserv tapad az 1921. esztendőhöz, hogy jobb volna szemünket inkább a jövőbe vetni.
Nenr merünk még az utolsó na-napok eseményeire sem gondolni, mert kábÜpttünktáncolaz egyiptomi múmia, az aszott ~ „láthatatlan^ vendég". Csak a minap hallottuk elhangzani Huszár Károly szájából azokat a megrendítő valóságokat, amik miatt még ma is végigborzong gátunkon a hideg, amik miatt nem H>dúnk lenyelni a torkunkon egj \'falatot, tnertirtózatos: Budapeip százával halnak éhen, nálunk,...iagyarországon, az egykori tejiel-mézzel folyó Kánaánban százával halnak éhen az emberek Tüdő-vészes csontvázak köhögnek\' áz utolsó szalmazsákokon s a tizennégy gyermekes menekült tanitónak a gyermekei ott sárgulnak angolkórosan, kopogó éhes szemekkel a budapesti tömeglakásokban.
Irtózatos ezt még csak igy összeszedni iá, tébólyitó elgondolni, pokoli kin látni özeket a fákéregrágó nyomorult magyarokat, ezeket nagyobbára hazátlan eskütartó martirokat, ezeket a .büdös menekülteket", akiket ilyen és hasonló égbekiáltó káromkodásokkal rugdos ki a poklok kínjába a dőzsölő csonkamagyar.
Hej, pedig tegnap is hogy folyt a pezsgő, hogy szeretkezett a dévaj szerető, hogy ölelkezett a pénz a bűnnel, hogy repült az ezres a cigánynak, a nőnek, csak az aszott kezű, tüdővészes .láthatatlan vendégnek"; nem adott senki egy megveszekedett falatot, nem nyomott senki a homlokára egy testvéri csókot, nem akadt senki, aki puha ágyat vessen a tizennégy gyermekes menekült tanító züllött magyar gyermekeinek.
Mikor a szilveszteri duhaj pohár legjobban csengett, amikor a kacaj a legsikitóbb volt, ,§kkor kellett volna a külvárosok „láthatatlan vendégének" megjelenni egy halálhördülésre s ami: kor a drágán pénzelt szeretőket leg-bujábban csókolták, akkor kellett volna a „láthatatlan vendéget" beküldeni egy hideg ölelésre.
Tekintsünk még vissza a múltba? Ntzzük még aj jelent? Keressünk még gyötrő valóságokat?
Ne tegyük. Keressük a béke uj esztendejét. Keressük a kibékülés, a megértés, a szeretet, a tisztedet, be; csölet 1922. esztendejét Támasszuk fel magunkban Krisztust. Menjünk el az ördögűzőhöz, hogy ne nyomja
lelkünket a testvésgyilkosság égbe kiáltó bűne s akkor nem halnak szá-zával halomra éhen a magyarok s lesz hová lehajtani a fejét a tizennégy gyermekes menekült tanító ^^áládjá-nak is.
Tévedésből leszavazták áz elnököt.
Erős támadások a kormány ellen. — Három Érdekes interpellációk.
kórusban Héltjál : mai ülését 10 órakor nyitotta\'meg Cail félreértés Volt I
ellenzéki beszéd
Gasxton elnök. Bemutatja a távollevő képviselők jegyiékét. A njeglortó Intézkedésektől ez. estben eltekintenie.
Unjaucr kéri > tanácskozitépcsség
I -
Elnöki pete sjünetet Szünet
után bejelenti, hogy Pellevicini tegnapi Ije-s/éde végén ait mondta, hogy a miniszterelnököt erről a belyiől a nemzet megvetése fogja elseperni. — Eiért rendreutasítja.
A napirend során elsőnek t/roitfy irzdta...