Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
14.92 MB
2010-02-18 09:15:32
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1442
5020
Rövid leírás | Teljes leírás (852.37 KB)

Zalai Közlöny 1922. 026-048. szám február

Zalai Közlöny
Politikai lap
51. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

61-lk évlolyam
Nagykanizsa, 1922. lebruár 1. Szerda
26. szám.
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
SMrkMsl6i4K ti kUddbivauli P6-.1 13. - InUratbm-l.Moo 78. -
M.gjol.\'jlk mindig kora röggel
í\'ÓSZERKBSZTÓ I
Or. HBOBDÜS GYÖRGY
KELBLÓSSZERKESZlb:
| BODROQKÖZY ZOLTÁN -------—
B18fl<ot«al árak: Cjí.. Int 880 X. Mttvr. 980 X. N^H ívr. 140 X. Cg; Un 8* K. P-gyn iiim tn Ili
Folytatják az ipartörvény vitáját.
Szterényi és Ereky szópárbaja. — Több uj törvényjavaslat. A budapesti lakáshivatal ügye a Ház előtt.
Budapest, január 31. A nemzetgyűlés mai ülését fél 11 órakor nyitotta meg Gaál. Folytatják az ipartörvény résxletes tárgyalását. Ax 1. §-nál
Szterényi Jóxsef báró axólal fel. Kifejti, hogy a magyar iparnak nem a múltjával, hanem a jövőjével kell foglalkoxni. A mező-gaxdasági ipar fejlesztése egyfelől, a behozatal csökkentése másfelől a legsürgősebb teendő. A liberális kornak éppen ugy, mint a jelenlegi elhanyagolja a kisipar érdekeit. Fejtegeti, hogy a liberalixmus és a kereszténység aranykorszakát mindig egybe vették az ideális liberalizmus korszakával. Idézi a Magyar Sxővetkexet c. lapot, mely az OKH. lapja, mely az ő és társai szövetkezeti besxé-deit elferditve és valótlanul hozza. Visszautasítja a támadást és elégtételt kér az ország szine előtt az OKH. igazgatóságától.
— Ami a szőnyegen fekvő javaslatot Uleti, ax a meggyőződése, hogy ha ez a tőrvényjavaslat tőrvényerőre emelkedik, nemcsak hogy nem íogja elöicgiteni az ipán politikát, da megfogja akadályozni a fejlődést, hogy a kisiparból fokozatossn közép-ipar, a köxépipsrból pedig gyáripar fejlődhessék. mert a törvényjavaslat a képesítésre vonatkozó részeket túlságba visxi. Idézhetném Ereky Károly ama beszédét, melyben a pénzügyminisztert támadja a kapitalizmus túltengése miatt.
Ereky: Mi fogjuk megszüntetni a monopoliumokat, melyeket önök csináltak.%
(Derültség),
Szterényi: Igazán kacagnom kell a képviselő ur tájékozatlansága felett.
Ereky: Micsoda beszéd ez?
Szterényi: Bocsánatot kérek. A képviselő urnák a tájékozottsága felett, a tudásnak ama nagy tömege felett, amit látunk.
Ereky : Kérem, ha személyeskedik, akkor ráfizet. Én épp oly goromba tudok lenni, mint ön. Kikérem a leckéztetést.
Szterenyi: Ha állit valamit, tessék bizonyítani.
Ereky; Meg Is fogom tenni.
Szterenyi: Ha a képviselő ur azon * véleményen van, hogy közbeszólással támadni lehet, de az ellen védekezni nem, akkor majd én is támadok.
Ereky: ön fog sírni l
Szterenyi: Ezen épületes intermezzo után azt fejtegeti, hogy lehetetlen a javaslatban az engedélyhez kötött képesítés. így pld. az engedélyhez kötött képesítést kiterjesztik a fehérnemű tisztítókra is. A vegyi tisztításnál ez helyénvaló, mert robbanó anyagokkal dolgoznak, azonban a fehérnemű tisztításnál...
Felkiáltás: A lopás miatt van!
Szterényi: Engedelmet kérek, a lopást nem lehet képesítéssel szabályozni. (Derültség). A manikűrözési is engedélyhez kötött képesítéssel szabályozzák. Csudálom, hogy a miniszter ur nem ment tovább és nem követte a szerb példát, hogy a kereskedelmet is képesítéshez kösse. Az egész javaslaton végigvonul o numerus clausus elve.
Ereky: Minden zsidó megtanulhatja a kovácsmesterséget, nem akadályozzuk meg.
Szterenyi: Engedelmet kérek a numerus, cinmust az iparban értettem. Nem látom be, hogy csnk zsidó numerus clausus létezik. Megállapítja, hogy egyéni jogfosztás nincs a a javaslatban. Álláspontjának a javaslat nem felel meg, de megérti o miniszter helyzetéti és a javaslatot elfogadja.
Tomcsányi a beteg Brlitska helyett törvényjavaslatot nyújt be a m. kir. honvédségről szó\'ó tőrvény 49. §. og...