Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
40.06 MB
2010-02-18 09:25:01
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
716
5767
Rövid leírás | Teljes leírás (997.31 KB)

Zalai Közlöny 1922. 075-098. szám április

Zalai Közlöny
Politikai lap
51. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

61-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. április 1. Szombat
75. szám.
*-------
kereszteny politikai napilap
S«*rk«»*t/5»ÍK 6» kl»dóblv«t-»: Pö-ut 13. ——— InUriuban-tcltfon 7S -_
Megjelölik mindig kor* reggel
yÓSZERKESZTÓ •.
Dr HEGEDŰSOYÖROY
v. }*mt*ij. liritui*
rCLELÓSSZKRKRSZTö.
BODROOKÖZY ZOLTÁN
Blóltxctcpl Arak: (1° ,f«|ll«l itféial MJ«") eve. 780 K. Kéléwo 400 K, NtgycJ
6vr« 200 K. Sgy uór* 75 K. Kgy«« »t*m 4m 4\'<
A király állapota komoly.
A királyi pár gyermekei tul vannak minden veszélyen. -• Károly király számos hive Founchalban tartózkodik, Gróf Károlyi József sürgönye Pallavicini György őrgrófhoz. Legutolsó szikratávíró jelentésünk. - Könyörgö istentisztelet IV. Károly királyért.
— A „Zalai Közlöny" telefonjelentései. —
Madrid, március 31. Az „El Sol" jelenti: IV. Károly király állapotában lényeges javu-- lás állott be, mert n gyulladás centruma nem terjedt tovább. A hőmérséklet csütörtök este 39 fok, közérzet javul.
Bécs, március 31. Ma délelőtt felkerestük Schager osztályfőnököt, Károly király bizalmasát, aki a következő felvilágosítást adta :
„Őfelsége Károly király állapota váltó zatlanul súlyos. Ma reggel Founchalból Pári-son keresztül táviratot kaptam, amely kate-górikuson csak ennyit tartalmaz: Ufelsége állapotában változás nem állott be."
Bécs, március 31. A Wiener Allgemeine Zeitung jelentése szerint ma délben ide érkezett, Founchalban tegnap este feladott, távirat jelenti, hogy IV. Károly király állapota állandóan és változatlanul komoly.
Bécs, március 31. A Neue Freie Presse jelentése szerint egy bécsi személy, akiFoun-challal összeköttetésben áll, a következő, tegnap délután 4 órakor feladott táviratot kapta:
A király állapota változatlanul komoly.
Bécs, március 31. Itten! karlista körökhöz ma délelőtt érkezett távirati jelentés szerint a király állapota némi átmeneti rosszabbodás után tegnap este ismét jobbra fordult. Láza 38 fokra csökkent, ugy, hogy orvosai kezdenek reménykedni felépülésében. A királyi
pár gyermekei tul vannak minden veszélyen. Károly király betegágyánál állandóan ott tartózkodik Zita királyné, ki királji férjét egyedül ápolja. Founchalban azonban Károly királynak sok magyar és osztrák hive-is tartózkodik, akik természetesen mindenben igye-kcírttk megkönnyíteni IV. Károly király helyzetét.
Bud .pest, március 31. Őrgróf Pallavicini György Founchalból a következő sürgönyt kapta:
„Ufelsége kétoldali tüdőgyulladásban szenved. Huszonnyo\'cadikán áltapota sziv-gyengcség folytán aggasítóra fordült. Őfelsége felvette n halotti szentségeket. Delug bécsi t/inárorvos jövetelét várjuk. Ezután némi javulás állót be. Változó láz 39 fok körül.
Gr6) Károlyi JózseJ."
Legutolsó táviratunk éjfél után:
Páris, március 31. (S ikra távirat). A „Havos" ügynökség jelenti:
IV. Károly király Állapota komoly. Delírium állott be.
Budapest, március 31. IV. Károly király komoly állapotára vnló tekintettel holnap szombaton, április e\'sején délelőtt 11 órakor könyörgő istentiszteletet tartanak a ferenciek templomában. Ugyancsak a Bazilikában Szentség-kitétellel egybekapcsolt szentmisét mondanak Károly király felgyógyulásáért.
Schober kancellár Nyugatmagyarországon.
<— Saját tudósítónktól. — Bécs, március 31. Dr. Hainisch szövetségi elnök* és Schober szövetségi kancellár ma Nyugatmagyarország déli részére utaztak, hogy a lakossággal közvetlenül érintkezzenek, kívánságaikat meghallgassák, valamint az uj közigazgatási állapotokról meggyőződjenek.
A vádtanács határozata Rakovszky és társai ügyében.
Saját tudósítónktól.
...