Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
15.2 MB
2010-02-18 09:29:02
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1006
4206
Rövid leírás | Teljes leírás (888.09 KB)

Zalai Közlöny 1922. 099-122. szám május

Zalai Közlöny
Politikai lap
51. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

<l-lk évfolyam
JW^^JKjnHus 3. Szerda
• •iSíMíafaiBÍ 99. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
^SZTLNY_P0L1TIKAI NAPILAP
S««kMit^t fa kUdótdvaUl t Fó-ut 13. |X>
____lflUrorb*o-U!»foB 78. .
Meg.\'^lenlk mindig kor* rc^gol
FELELÖSSZERKESZTÓ: BODROQKÖZY ZOLTÁN I
BENEDEK REZSŐ
XI. Pius pápa békelevele.
.....
BKSUs.té.l áralj: ()•/, f,r|1],| „|,,| ,(J||(, eíí.i tv,. 7b0 k. fsu.i. 400 k. %n évr. 200 X. SCT ti,. 76 K. za„ IU„ 4 K
r.7, „ Tiujőna 7"
Genua, málus 2. Az ujaáalrók ,4,,<r. ű 7 „ . "I\' Utat
csarnokiban . lekéső / orget ■ legmaarvobb örSmm.i txi.i .1 _ *1
Stampa

Páril, májú* 2. A Malin mai számában • következő táviratot olvassuk: Bethlen István magyar miniszterelnök folytatja a lanács-kozísokat ax osztrák legitimistákkal Zita királyné jövőjének tárgyáhan. A miniszterelnök kijelentette, hogy erről a kérdésről tanácskozott Barthouval, akli kért, hogy járjon közre IV. Károly király családjának tartásdíja érdekében, B.rthou állítólag megígérte a körbejárást Bethlen István grófnak ebben az ügyben.
Loodon. A washingtoni külügyi hivatal lépéseket tett, hogy Németországgal, Ausztriával és Magyarországgal felujilsák n háború előtti szerződéseket. A felsorolt államokkal kötölt békeponlok rendelkezései szrrint ezeket az egyezményeket » békéa állapot első hat hónapjában kell megkötni.
Gimia, május 2. A negyedik albizottság a munkanélküliség és a szlrájk ellen teendő intézkedések kérdésével foglalkozott. A biiottiág a munkanélküliség éa a szlrájk letörése érdekében felhívta az össze, államo-
kat fokoíott termelésre, melynek következtében több munkáit foglalkoztatnának és ez-átal kikerülnék az érdekellentéteket.
Paris, május 2. Az Oevre arról érleaül, hogy Csicserin népblzlos Ugnrrp hosszabb megbeszélést folytatott dr. Benes külügyminiszterrel, aki kijelentette, hogy ha Órosz-ország nem Írja alá a Versailles! békeszerződést, abban az cselben, ha de juie elismerik a szovjetkormányt, igyekezni fog olyan n.iUt-kozatot kibocsájtani, amél^mintegy függelék lehet a szerződéshez és a melyben a .szerződést tényként eliinierik és kötelezik magukat arra, hogy annak határozatát tiszteletben tartják.
Csicserin hozzá telte, hogy a szovjet-kormány szükség esetén hajlandó a rappalói szerződést megsemmisíteni.
Berlin, május 2. Gínuaí jelentés szerint konferencia beavatott köreiben biztosra veszik, hogy az értekezlet a hét végével véget ér.
Bombamerénylet a tiszti pavillon ellen.
(Ssját kábelbeszélgelésünk.)
Budapest, május 2. Vasárnap este bomba robbant ismét •z ország fővárosában éa pedig az Üllői-ulí Ferenc Jóisef laktanyában. A laktanya egy \'észében vannak • tisztek családtagjaikkal. Vasárnap eate 8 óra 35 perckor mii sem KJlve, óriási detonációval explodált egy a \'inee ablakában elhelyezett bomba.
Az egész laktanyában nagy volt a émülel, noha a robbanásnak semmi külő-lősebb hatása nem volt. Mindössze a tiszli \'•Villon rongálódott meg.
A kaszárnyában az őrség azonnal közre-az épületet, a legénység pedig nyom-megszállta a népligetet. Azonban min-n hiíb« volt. 25 egyént állítottak elő a "dőrségre, de a lelleieítet nem sikerült \'"\'keríteni. S
Megáll apitást nyert, hogy gyújtózsinóros
ekrazit-sielcncc volt a merénylet tárgya.
A nyomotás folyik.
A belügyminiszter 50.000 korona jutalmat tűzött ki a nyomravezetőnek.
A bácsi húsellátás kérdése.
A bécsi éa belgrádi kormányok tárgyalásai.
Bécs, május 2. A bécsi husinség rendkívüli intézkedésre kényszeríti az osztrák kormányt. Az illetékes osztrák tényezők hetek óta keresik a segítés lehetőségét.
A magyarországgal meg...