Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.



* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
18.16 MB
2010-02-18 09:42:13
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2303
4980
Rövid leírás | Teljes leírás (1.03 MB)

Zalai Közlöny 1922 146-171. szám július

Zalai Közlöny
Politikai lap
51. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

61-ik évfolyam
Nagykanima, 1922. juliui 1. Szombat
146. szám
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
<SMCk«sst6i4g éi kiadóhivatal! Fű -ut 13. ut.
---. Int©rorb»D-t«l«fon ■ ■
Mcgjoloiif k mindig kor* reggel
SZERKF.SZTÓ: BENEDEK REZSŐ
Blótiiotéil Arak (IV, lir|iísl iMul Mjltt) P.jéü ivrt 760 K. Félévié 400 K. Na^ad évr« 300 K. Egy tlól* 71 K. Kgy*« ttim éra 4 X
Kállay Tibor pénzügyi programja.
A nemzetgyűlés mai ölése. A miniszterelnök expozéja. A kiengesztelődés politikája. Harmonikus munkát I A normális állapotokra való áttérés. A kivételes rendszabályok. Az emigránsok részére nincs amnesztia. Mindenki haza jöhet, aki bűncselekményt nem követett el. A kormány áll vagy bukik a pénzügyi javaslatok elintézésével. Minél több független existenciát Huszonhárom milliárd deficit. Figyelmeztetés a kapitalistákhoz.
Budapest, junius 30. (Sajót tudósítónk telefonjelentése.) Gaál Gasv.ton a neimetgjü-lés pénteki ülését 11 órakor nyitotta mrg. Bejelenti, hogy több mandátumot megpeticio náltak, ezeket a „C" osztályba soroztuk. Az elnöki bejelentések után Ivády Béla előadó ismerteti az 1922/23. évi költségvetés első hat hónapjában viselendő közterhekről és a fedezendő állami kiadásról f-_ó1ó törvényjavaslatot. Nagy Emil kisebbségi elŐodó felszólalások keletében kiván szólani. Majd Bethlen István gróf miniszterelnök emelkedik szólásra nagy figyelem közepette és a következőket mondja : A kormány munkaprogramja.
— A kormány felhatalmazást kér az állami bevételek kezelésére 63 a kiadások fedezésére. Kötelességemnek tartom a nemzetgyűlést a nemzet felfogósától tájékoztatni és n kormány munkaprogramját ismertetni.
Ennek az országnak mindenekelőtt békés belső munkára van szüksége. Erre semmiféle áldozat nem naj!y. A magyar kormány a kiengesztelődés politikáját folytatja. Ehhez azonban szükséges, hogy minden társadalmi osztály hasonlé szándékkal éljen. Arra van szükség, hogy minden osztály letegyen arról a szándékról, hogy osktályuralmat gyakoroljon Minden társadalmi osztály közösen munkálkodjék Harmonikus munkára hívok fel minden társadalmi osztályt és ha egyes osztályok között súrlódások mutatkoznak —a kormány felajánlja a maga részéről ezeknek kiküszöbölését.
Áttérés a normállá állapotokra.
A kormányt ebben a közvetítésben tárgyilagos szempontok vezetik. A helyzet mi-neműsége attól függ elsősorban, hogy munkaképes lesz-e ez a nemzetgyűlés, vagy sem, de a parlamenti munkaképességtől függ az is, hogy végre áttérjünk a háborús állapotokról a normális állapotokra. Minél gyorsabban fogunk a munkához, Bnnál rövidebb lesz az átmeneti idő.
A kivételes rendszabályok.
A kivételes rendszabályok hatályon kivül 4 helyezését illetőleg klr. kormány az el hő lépéseket már megtette. Először egyes, a kivételes hatalotA\' alapján kiadott rendelkezéseket hatályon\' kívül helyezett, másodszor utasította a közhatóságokat, fcögy bizonyos rendelkezéseket megváltoztatás nélkül ezután í» alkalmazzanak, hatályon kivül helyezte azokat a rendeleteket, amelyek a cenzúra és bel-
földi Uvelezésre, valamint a táviratok cencurá-zására vonatkoztak. Megszüntette a gyorsított biiói eljárás alkalmazását, a katonai bíráskodást polgári egyének felett, a katonai felügyeletet a szénbányák .felett, továbbá visszaállította a szabod költözködés jógái, ">ás rendeleteket — amelyeket még nem lehetett egyelőre hatályon kívül helyezni — enyhítette. Apasztotta etŐsen az internáltak, a rendőri felügyelet alatt állók számát, hatályon kivül helyezte a szakszervezetek működése elé akadályokat gördítő rendelkezéseket. Arra azonban nem vagyok hajlandó, hogy az ugy-nevozclL „emigránsok? t" amnesztiában részesítsem, mint az itthon levőket. Minden...