Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
6.16 MB
2010-02-18 13:34:04
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
537
3239
Rövid leírás | Teljes leírás (1.03 MB)

Zalai Közlöny 1923. 001-024. szám január

Zalai Közlöny
Politikai napilap
62. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

M. év»olv««u

Nagykanizsa, 15f23. január 3. Szerda
ár"
'•Mí.iitff IY:
I.
tft -; 1
POLITIKAI NAPILAP
jt.TaUfOD 7S. »»ám.
Egyes szára ára 10 korona.

H6n.«4*al armk: B»y h«..pr» K
llárttm MO.— X
Mementó.
■ A nefnietköii szociáldemokrácia budapesti .tanácskozás.!- és az olt elbiogzott szónoklatok egyáltalán nem h.lottak > meglepetés jellegé-vei. Csupán al alvajárók. politikai rövidlátók, jánusircu gerinctelenek váruk miit Vandervelde-töl é. a „,pirul besiéló „elvlársak'-tól.
—'Aer, jövőjén aggódó, egyszer
oeráltsága, nem volt uj előtte a • ónoklstok tendenciája és tenorja, • íHyek mintha még nagyon li keretben élnének a négy eaz-'övel ezelőtt, de blronyosan eló-és utoljára „rendezett" nép-diktatúra terrorlaztikua nep-
41.
vz a hnng, amellyel az egyet izónokok az Ipari és falusi pol-iág megmételyezé.ére felvonul' 'ék fóldllitU a:icnr.lju.ini: -
) rombolást löveWS ütegeit, — vnló a airének csábító, dallamául, amely egyirb^if már pusztulást, sülyedést, erkölcsi züllést okotott a megcsonkított ország elárult vilikéin. A betolakodott, bív.tlan, nemzetközi „apostolok" fenhéjjázó, arcátlanul diktatorikui kritikája, a proppersamuely pökhendi, szovjet után sóvárgó vóiöa rikácsolása Is-mét eazünkbe juttatja az 1919-et gyászesztendó .zociáfdemokratlkus óasres gazságalt.
A budapesti .kongresszus' mü-szónoklatai is tévülései ismét bebizonyították, hogy a hamu al-tt lappangó. fellángolásra váró ps-ráis rejtőnk, amelynek kirobbanását megakadályoml már több, mint kötelesség. A polgári társadalom, • melynek egyik magyarosan jellegzetes vonása a felejtés és nemtő rődőmiég, a nocialdemokrácia által rendezett budapesti nsgygyülés ese "lényei mellett nem haladhat el némán. A kongressrus véget ért. A siónokiatok eredményeit vigyorogva válja Lucifer tábora. Most már nem csak a város, de a magyar falu beciületea, hüaég es, józan
ÍMdanépe is veszélyben forog. — ,ötlék kJf hogy a Wu| {ll
meghóditjak, hóbortot, ostobán népbolondltó, a valóságban gciat-"vei éa akatztófával jellemezhető világuralmuk számára.
Talán soba nem volt még időszerűbb éa azükségesebb a magyar társadalmat, a város ás falu immúnis polgárságát figyelmeztetni a nemzetközi azamuellicmus ujabb próbálkozásaira, mint most. Talán »oha nem volt még nagyobb szűk-•égünk összetartásra, megértésre, közős munkálkodásra és együttes védekezésre mint éppen most az újesztendő küszöbén.
Az ó-esztendő utolsó hetében lezajlott vörös komédia intő mementó valamennyiünk számára, akik még hisszünk egy nagyobb, egy boldogabb Magyarországban. Ez u kongresszus a mementó, amely nemtörődömségéről hires polgári társadalmunkat ismét falanx* kovácsolja ö»sze a nemzetközi, ötágú szovjetcsillag elleni küzdelemben. Ennyiben még köszönettel is tartozunk a kongresszus megrendezé-
séért. Legalább ismét bebixotíyó'* sodott, hogy a paráis még nem aludt ki. Még lappang, izzik, fel-lángolásra vár...
A magyar keresztény polgári társadalom ezzel szemben jobban, mint valaha maga előtt látja a mementó'. Nem felejti cl a mult bűneit. Résen lesz. örökre el fogja némítani gyűlölt, földalatti eszközökkel lelkeket mételyező és gyilkoló idegen ^ellenségét.
Kállay Tibor pénzügyminiszter résztvesz a főispáni installáción.
Budapest, januiir 2. (Telefonon jelenti tudósítónk.) Dr. Kállay Tibor pénzügyminiszter. Nagykanizsa nemzetgyűlési képviselője Vargha Imre államtitkár és dr. Paul Iván miniszteri titkár kíséretében szerdán Zalaegerszegre utazik, hogy mint a kormány képviselője részt vegyen dr. Tarányi ferencnek. Zalavármegye főispánjává való beiktatásán
A kormányxó fogadja a ma* gyár faadaták küldöttségét.<...