Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
60.46 MB
2010-02-18 19:45:46
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
551
4185
Rövid leírás | Teljes leírás (1.58 MB)

Zalai Közlöny 1923. 146-171. szám július

Zalai Közlöny
Politikai napilap
62. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagykaolzsa. 1923 Jullna 1. Vasárnapi
Vasárnap szám ára 50 korona.
\'""M/ív,
POLITIKA
NAPILAP
BudkpMtl u*rkMmt«(i|t T.UtofBdnr-uM TlUhiMiB 4 *- 14-10.
természetes, hogy azon melegében még sem vagyunk hajlandók mindjárt fel is ülni a meglepetésszerűen felöltőit báránybőr láttára.
Mi nagyon iól tudtuk az alaposan átmódosult cseh sajtóhangok nélkül is, hogy a Bethlen kormány okos, előrelátó cselekedetet mivelt akkor, amikor nemzetiségi rendeletét kiadta. Hagyományos magyar tradíció érvényesült ezúttal is és nem pusztán a trianoni obligó végrehajtása. Igazán és kellemesen azonban csak akkor leszünk meglepve, ha változó hangulatok helyeit, cseh földről és hivatalos tényezőktől azt a hirt kapjuk, hogy a trianoni abfigo, mely egy/ormán költS lező valamennyi aluSrórdrv a mienkhez hasonló kielégítésben részesül mindenfelé, a demar-
kációs vonalokon tul sanyargatott összes magyar kisebbségekkel szemben. Nekünk nem ja cseh, vagy bármely másik i utódállam vállveregetésére van szükségünk, hanem a trianoni | szerződésben vállalt kötelessé-\\gek teljesítésére abban a szeletemben, amint köntörfalazás és hátsó gondolat nélkül nálunk : $ a mi részünkről megtörténik.
Amidőn ezt leszögezzük, egyúttal kijelentjük, hogy ezt a kölcsönösséget rigorozusan számon tartjuk. Hogy tetszik e az Utódoknak, vagy sem, a mi elhatározásunk, nem csupán ezen . fordulnak meg a dolgok. Ránk nézve a lényeg az, hogy a trianoni szerződés számukra ne csak fejős tehén legyen, hanem a kiszabott ^kötelességeknek ép oly becsületes teljesítése, amint\' azokat mi teljesítjük.
Nagykanizsa, juniut 30.
Azzal a nekidahödt rohammal szemben, melyet á cseh lapok a magyar kormány nemzetiségi rendelete ellen az első pillanatban intéztek, ugyanazok a cseh lapok ma már szelídebb, jóval sielidébb hangokat pengetnek. Amint egyáltalán nem ijedtünk meg a rónámtól, épugu nem vagyunk hajlandók túlságosan ellágyulni az ujabb keletű engedékenységre. Tudtuk, hogy a rohamnak mi a háltere s tudjuk azt is, hogy mitől sztÜdültek meg időközben ilyen hirtelenül.
Világos volt, hogy a rendeletben és törvényjavaslatban kifejezésre jutó Bethlen-féle berendezkedés a nemzetiségi kisebbségek jógák illetően á külföldön mindenült méltányló visszhangot fog kelteni s hogy ez előtt a cseh szenvedélgeskedés mihamarabb kénytelen lesz meghunyászkodni. — Benes elég ravasz diplomata ahhoz, hogy elsőnek lássa be a dolgoknak ezt a kényszerű logikáját és azt, hogy a cseh sajtó végzetesen messzire elvetette a sulykot, amikor ebből az ostobán kiválasztott alkalomból nekitámadt a magyar kormánynak, holott álláspontjában a nemzetisén kisebbiégekjogának olyan méltánylása nyilvánul meg, amelyet legföljebb ha Svájc bőkezűsége közelit meg. Innen az émelygős kijelentés, hogy a hivatalos cseh sajtói Bethlen ezúttal teljes mértékben kielégítette.
Ilyen hivatalos dezavuálás után ugyan mit tehet mást a "eh sajtó, mint hogy szemforgatással utána kullog a félhivatalos, .Cseszko Stlovo"-nak és ugyanabból a szájból, mely rideg ledorongolással rontott a magyar kormány nemzetiségi állásfoglalásának, most máról holnapra enyhe megengesztelö-dés száll Bethlen felé. Persze, "°gy örvendünk ennek a hangulatváltozásnak is, de a szerzett tapasztalatok és az épen most kapott illusztráció után
Zendülés a megszálló francia csapatok közt
Berlin, junlus 30. (Expresax táv- kelUtt szállítani, mert megtagadta
írat.) A francia megszálló csapatok aa engcdelmeazéget.
köiStt xendöléa tört ki. LGhnenben\' Ujabb jelentés szerint a lOhneni
a Francia katonaság tegnap fellá- xenűttlée tunlux 23-án löit kl. —
zadt. A láxadáa réaztvevőlt letar- Kuckartenben egy vendéglőben ju
...