Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
8.66 MB
2010-02-18 20:44:04
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
442
4128
Rövid leírás | Teljes leírás (1.51 MB)

Zalai Közlöny 1923. 197-221. szám szeptember

Zalai Közlöny
Politikai napilap
62. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Egyes szém ára hétköznap 200 korona, vasár- és ünnepnap 250 borona.
62. évfolyam
Nagykanizsa, 1923 szeptember 1
197. szám.
KéMipéni.el Urmentesitve ,Z»lti Ktelönv"
j Nemzeti Muzcum
2 Budapest
politikai napilap
lilernibsu-Ttlifon J». lláUL / \'
4000 K. htiijfilírr. 11.500 K •r-kfl« t. ... dohánjrAnidAbM
Daruváry -
a politikai helyzetről.
Nagykanizsa, augusztus 31
Bethlen gróf miniszterelnök most szabadságon van, ami másfél évi szakadatlan munkássága után s nehéz uj feladatainak kezdése elölt valóban ráfért. Távolléte alatt Daruváry Géza külügyminiszter helyettesíti Őt mind a hivatalában, mind a nemzetgyűlésen, mind a minisztertanácsban és a kormányzópárt termeiben.
Helyettesíteni fogja a miniszterelnököt ama héten át is, amit BethWn István gróf szabadsága után Genfben tölt el, hogy a Népszövetség ülésszaka alatt kéznél legyen s a magyar kölcsönügyét befolyásával döntő stádiumba juttassa.
Daruváry Géza külügyminiszter, mint helyettes miniszterelnök szólalt fel az egységespárt keddi értekezletén, tájékoztatni a pártot a politikai helyzetről s a kabinet álláspontjáról. Nyilatkozata rövid, tömör, világos és határozott volt, azon mérsékelt hangú, a klasszikus iskolára emlékeztető stílusban tartva, mely ez államférfi egyéniségét és minden nyilatkozását jellemzi.
Két fontos tárgya van kijelentéseinek s kevés szóval sokat tudott róluk mondani a közvélemény felvilágosítására és a párt informálása céljából.
Egyik kijelentése legkate-gorikusabb cáfolat bizonyos híresztelésekkel szemben,amik azt a koholmányt terjesztik napok óta, minta a kormány az egységespártból kivonult Gömbös-töredék pótlása céljából tárgyalásokat folytatna, vagy kezdett volna, pártonkívüli, vagy ellenzéki képviselőkkel, őket az egységes-pártba mintegy beinvitálva. A kormányelnök helyettese kijelentette, hogy a kormánytól minden ilyen tárgyalás
távol áll, s kérte a párt tagjait, ne adjanak hitelt efféle ballon d\'éssay-knek, amiknek irányzatosságn nagyon is átlátszó, valótlansága pedig nyilvánvaló. Célja e pletykának nem egyéb, mint bizalmatlan\' ságot kelteni a kormánnyal szemben s gyanúba hozni a kormányzópártot, mintha ide-, gen elemek magához vonzásn utján idegen szellemmel alkhi-mizálná eddigi magyar, keresztény és demokrata politikáját. Nyomatékosan emelte ki Daruváry, hogy a párt életében semmi egyéb változás nincs, mint az, hogy Göm-bösék levonták a pártfegyelembe s a párt egységébe ütköző magatartásuk konzekvenciáit
Még fontosab\'j a másik tárgy, amit Daruváry meg-
érintett: ez Bethlen István gróf genfi utja Minden szemnek most ama tárgyalás felé kell itthon is irányulni, — mondá a külügyminiszter — amit miniszterelnökünk odakünn lesz folytatandó külföldi kölcsönünk elnyerése céljából s ennek rendkívül fontos következményei lesznek a ma gyar kérdésre politikai és pénzügyi tekintetben Egyaránt.
Daruváry felhívta a párt tegjait: támogassák a miniszterelnök munkáját, amelyről bizalkodólagjelentetteki.hogy remélhetőleg siker fogja koro nézni. A párt közhelyesléssel fogadta a külügyminiszter felhívását, s mi reméljük, hogy az ország érdekében ahhoz fog alkalmazkodni most a magyar közvélemény is osztatlan egységben.
„Az ország területének megcsonkítása provokálta a tisztviselői létszámcsökkentést."
Rakovszky belügyminiszter nyilatkozata a letartóztatott ÉME tagok tigyéröl. - Gróf Klebelsberg közoktatásügyi miniszter beszéde a tisztviselői létszámapasztásról és a polgári iskolák felállításáról. - Egy év alatt 8SO uj alsófoku népiskolai osztályt állított fel. — A miniszter jövő programja. — Hogyan folyt le a mai nemzetgyűlés.
mására jutott a do\'og, felkeresté...