Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
11.08 MB
2010-02-19 10:28:50
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
563
2512
Rövid leírás | Teljes leírás (252.89 KB)

Zalai Közlöny 1913. 017-023. szám március

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
52. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA I913 MÁRCIUS 3
53-1K ÉVFOLYAM 18 SZÁM
CSÜTÖRTÖK
ZALAI KÖZLÖNY
Migjilinlk hitlón él oülArtSkön.
6lön«,l*.i árak: Ívre 10 korona, íilévie 6 korona,
Ncgye«lé»ie 2 korona 60 011. — Egyaa »im ára 10 flll.
Kclelót zarkesstű :
SZELE ELEMÉR
Kőszerkesztő Szírkoiztóiig it kiadóhivatal Diák-tir 1
KEMÉNY LÁSZLÓ Tala\'op;lll. - HlrdaUtak dljaiabáa asarlnt.
Iparvédelem és iparpártolás.
A múltkor vásárló kedvemben vo\'tarn; ei annyit jelent, hogy több üzletet végigjártam s nem állapodtam meg a legelsőnél. Itl boltjárás közben jutottam a gondolatra, begy mint az iparvédő liga tagja magyar árut vásárolok. Bemegyek az egyik üzletbe, kerek kalapot. A kereskedő előhozott egy raktárra valót, végigturkáltam valamennyit a nem találtam köztük egyetlen-egy magyar márkás kalapot sem. Volt ott angol, francia, amerikai, német kalap (tán még ohinui is) csak magyar nem. Persze a kalapok közül egyik sem tetszett az én kereskedőm élénk bosszúságára Hát uraságod tulajdonképpen milyen kalapot is paranosol? kérdi ingerülten. Magyart, mondom neki. Ilyennel sajnos naui szolgálhatok, nem tartom rakiáron. S miért nem, ha szabad kérdenem? Azért uram, mert senkinek sem kell a magyar gyártmány és » év óta talán ön az első, aki kifejezetien magyar gyártmányt akar.
Stopp I Végre egy (lzlet ahol a magyar
védőegyesület táblája ki van rakva (ami annyit jelent, hogy itt magyar árut lehet kapni.) Nyomban bemegyek a keztyüt, harisnyát kérek. Nagy ravaszul rávágom. Ez magyar gyártmány I Oh kérem — siet annyi alázatossággal helyreütni a dolgot a kereskedő — ez a legfinomabb frauoia harisnya, amivel csak szolgálhatok; a keztyüt meg Genfből hozatom, tíát magyart tart e raktáron? Van kérem, de ezt nem ajánlhatom. Hogyan? — kérdem — hiszen ön kirakta a magyar védő egyesület tábláját ? Az kérem még a koalioió idején volt, amikor mindenki kirakta.
így ment ez kérem másutt is, végre meguntam a boltjárást s szomorú tapasztalataimról, ugy nyílik alkalmam beszámolni Bizony elszomorító dolog, hogy mi annyira közömbösek vagyunk minden társadalmi mozgalommal szemben. Nálunk minden bolond ideának akad követője addig, amíg az újság ingorével hat, de a legpraktikusabb eszmék is elvesztik halásukat, ha egypár évi múltra tekintenek.
Sok pesti üzleten ékeskedik a felírási englisch spoken — s ha idegen bemegy, akkor kisül, hogy az angolul beszélő ur beteg és nincs az üzletben. így vagyunk a védőegyesület tábláival is. Sok kereskedő kirakja, mert, ha kint lóg nem árt s esetleg mindig akad valaki, akinek az ilyesmi imponál. Már az is furosa dolog, hogy Magyarországon az üzletekre azt kell kirakni, hogy itt magyar áru kapható; — de még különösebb, hogy azon a pár helyen is, ahol kirakják a táblát, — nem kap az ember magyar árut. Hiszen sok furosaságot lát az ember, de ilyen kuriosumot ritkán.
Kit okoljunk most már? azt a szegény kereskedőt, aki megrakja magát magyar portékával s azután az egész mennyiség a nyakán marad I Ezeknél a kereskedés exis-tenoiális kérdés s azt árulnak, amit a közönség kér. Dehát nekünk nem kell a mi termékünk, mert rossz és drága. Nem kellenek a mi fürdőink, mert nem divatosak és drágák. Semmi sem kell, ami a mienk, mert százados megrögzött belénkneveltsóg okozta.
Megbocsátás.
Irta: Sándor P.
Fehér zsalugáteres, csinos fslusi ház volt a Nagyságig 7,Artori Ákoa uré. Nagy hosszú nyárfa zizegett, susogóit az állatidban bezárt ablakok elölt Csalt uélia-uéba hallalszolt ki a zárt zsalugáterek közöl zongora Itat.g. De al is húsau, keservesen hangzott. Illett a nyárfák rejtelmes susogásnhoz.
Zádori nagyságos nr szokott ilyenkor zongoráim. De nem birta soká a zongora bangiát a más ...