Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
11.8 MB
2010-02-19 11:52:10
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
965
2809
Rövid leírás | Teljes leírás (272.41 KB)

Zalai Közlöny 1913. 048-056. szám július

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
52. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

naqVkanizsa
CSÜTÖRTÖK
Nigjilinlk hétlan íi ciUttrtlktn.
\' o n a, féUvie 6 korona, Egyaa iitm ár* 10 flll.
tlOn««lé*l Kg*«» 4vr« 10 k
• «Kyod4Ae 9 korona 80 flll. -
K«I«IA» torkcüKtó;
SZELE ELEMÉR
FfalffkaMUi
KEMÉNY bASZLÓ
Szirkaiztaug u kiadóhivatal Biik-Ur 1
T>l*\'o- : III _ HlrdtUt«k dljtiabAa ■■•rlnt.
Szünidő.
(V. L.) Csakugyan benne vagyunk egészen a szünidőben. A |jarlam^nt elnapolva, u megyeházán nem lesz gyűlés, ii törvényszéken nyári szünet. ulutu/.ik: mindenki » ineleg elöl. csak a gazda arat javában
És a .szünidőre mindenkinek egyaránt szüksége van. Minél idegesebb, minél nehezebb időket élünk, minél jobban koptatjuk idegeinket. — annál jobban rá leszünk utalva, hogy a julius és augusztus vak melegében izzó agyunk szellemi munkát ne végezzen. Az iskolába befogott gyermeket valahogy ne erőltessük rá, hogy a szünidőben is a könyveket bújja. Ugy látszik, nagyon egészséges felfogás kerekedik föl. a mely turista botot ad a diák kezébe, hátára a turista zsákot, zsebébe néhány nikkel pénzt és menjen a diák világot látni, jobbára az apostolok lován. Kellő ellenőrzéssel, kellő okossággal egészségesebben eltölteni a szünidőt diáknak nem leliet. Li meni ha a magyar középosztály belenevelődik abba a tudatba, hogy gyer-
mekének önálló lépéseket kell tenni a szünidőben és iestét a7. egészséges gyalogoiással némely részben mosolylyal fogadott nélkülözésekkel kell eltöltenie. — akkor a diák szállók intézményét meg kell honosítani, éppen ugy, mint a külföldön. Az is okos dolog, hogy a városok csenevész gyerekeit a
egéBz más lélekkel kezdi meg újra robotját, a testi és lelki pihei tségnek jeleivel, a mi munkája minőségére jelentékeny tényező. Az a hivatalnok, aki pihenés nélkül bennt ül hivatalában, a taposó malom egyhangú munkáját véli végezni. Lehetetlen, hogy alkotó munka az agyonsanyargatott és agyondolgo-
szünidei gyermektelepre elviszik jótékony j tolt emberben megteremhessen. De ami adakozás alapján. És bámulatos, hogy a ze. klimatikus viszonyaink is olyanok, hogy begényi. a balatoni nyaralás két hónapja mi-, szinte embertelenség lenne kivánni sok me-flsoda csodás változást hoz a gyermek min- leg gyötrő, kánikulai nnpou a srelleuii mun-den szervében. Vére több lelt. fakó aratni-: kát. Azért örülünk, hogy a közhivatalnoki nét ott hagyta az erdői fái alatt és a vá- működésben szinte intézményesen kidukál a rosba. ahol néhány hónap múlva ismét fakó1 hivatalnoknak a nyári pihenő. Csak hivatali
szinü lesz, — elvitte üde piros egészséges aroooskáját. Persze, hogy a sok s/.aladozás és gimnasztika testi súlyát valami nagyon nem gyarapította, de állag az egészségesen | elmaradhatatlan, fejlő testi súlyt a gyermek megszerezte.
És ne tagadjuk, hogy az a hivatalnok, aki néhány hétre otthagyja hivatalos helyiségét és testét-lelkét csendes elvonuitságban pihenteti, nem hasznos a közre, a melyet szolgál. Mikor újra hivatali asztalához ül,
pályájának es munkájának javára van ez.
Ezek elórebocsájlása után felvethetjük azt a kérdést, a mi nyári cikkíró részéről t. i. hogy hol nyaraljunk ? Ha a hazafias érzésünk szerint az az ember, aki a külföldre megy. vét hazája ellen, de vlsjont okos osélokedet" a maga javára. Aki házai, fürdőbe megy, az hazafias dolgot cselekszik ugyan, de viszont annyi hosszankodásban lesz része. hogy szinte nem
A falu kincse.
Irts: Földi Barna
Vonaton utaztam és h vasúti kocsiban két éléu-keu bestéié földmívelőt hallgattam. tördekes bestédjük roll. Anuyira érdekes bestédjak, hogy érdemes itt nagyjában leírni.
Már régebben beszélgethettek s hogyan indult el a gondolatuk, azt nem tudom! Azt mondja az...