Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
10.41 MB
2010-02-19 13:40:14
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
862
2942
Rövid leírás | Teljes leírás (237.3 KB)

Zalai Közlöny 1913. 057-064. szám augusztus

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
52. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA I913 AUGUSZTUS 4 5a IK ftVFOLYAM 57 SZÁM
Millilinlk hátion ii ciiltirttkin.
tuiiiíliti Arak: KgtM avio 10 korona. ISIt.t. S koron.. „,„,«...,!! koron. ÍO (III. - tj,.. nlm ár. 10 KII.
Keletú& .zerkwlA
SZELE ELEMÉR
póiaerkeistó:
KEMÉNY LÁSZLÓ
Pályaválasztás.
Rég eluiullott már Péter és Pál napja. A tanulók bizonyítványaikkal a kezükben szétszóródtak az ország minden részébe, vígan lobogtatva jó bizonyítványaikat, vagy pedig Kilógatott fejjel gondolkodva tanáraik szigorúságán Mert hisz, hogy ók is hibásak lehetnek, arról szerintók szó se lehet. Már eltelt a vakáoiónak egyik fele is. Mintha u napisten gyorsabban hajtaná lovait a felhó-boritotla égen, a napok gyorsan telinek és itt van már, beköszöntött a nyár utolsó hónapja, augusztus
És most már itt az idó, hogy azok,kik bizonyos nyugvó ponthoz értek tanulmányaikban, jól megfontolva, pályát válasszanak. És ne gondolják azt, hogy ez olyan könnyű dolog. Még ha lámpával keresnők is, aligha találnánk olyan embert, aki pályályával meg van elégedve. Akárhányszor lehet hallani a szflliktól, hogy válasszon bármilyen pályát, csak az édes atyjáét ne.
Szirkaiztíiíg ii klidíhltaUI litk-Ur 1
Tela\'an : l|2 — Hlrdatiaek dlj.iabte aaarlnl.
Sok tónyezó van, amely befolyásolja az omber életét, amelyre tehát a pályaválasztásnál tekintettel kell lenni. Pedig ez olysn sok feltétel és olyan oomplikált, hogy eunek megoldására nagy életbölcsesség kell. Az élet nem egy egyszerű algebrai egyenlet Sem pedig a változók függvénye, mely egyenlet alakjában felírható. Ennél sokkal bonyolultabb folyamat.
Mindenesetre tekintetbe kell venni a hajlamot, anyagi és szellemi képosséget és hogy lesz-e kitartása pályájának elérésire. Mert az ut a oél elérésére göröngyös és kiben nincs életerő, kitartás, az hamar kifárad és félbenhagyja pályáját. Pedig az így elfecsérelt évek többé sohase térítődik vissza.
És ha noh/z egy fiúnak a pályát megválasztani\' akkor még nehezebb egy nónek. Mindjárt az elemi iskolák levégzése ulán előtérbe lép a kérdés, hogy adjunk-e nagyobb műveltséget a nónek, vagy küldjük kenyérkereső pályára Mert a műveltséggel kapcso-
latos az izlés nemesbedóse és a jó izlés, az nagyon drága passzió. A polgári iskolát végzett leány már nem találja magát otthon iparos foglakozásu szüleik körében és abba a körbe vágyódik, melyhez műveltsége révén joga van.
És még mindig nyilt kérdés, hogy mire neveljük inkább a leányokat; kenyér-keresetre-e, vagy pedig a férhezmenésre. Ha az asszonyokat kérdezzük, azok azt mondják, hogy a kenyérkeresetre, — ami bizony egy kissé lesújtó kritika a férjekre — viszont a hivatal rabigáját huzó nók a házasság rabigája után j vágyódnak. Osak az élet tud ilyen osodálatos ellentéteket felmutatni.
Azonban akármilyen pályát választunk is, törekedjünk ott helyünket megállani. Legyünk egész emberek, beosüljűk meg pályánkat, atnely nekünk is, meg osaládunkuak is kenyeret ad, sót néha, ha ritkán íb. egy kis kaláccsal is kedveskedik.
Igyekezzék mindenki megszeretni pályáját.
Egy tönkrement élet.
ii.
Három év múlt el. Lakatos Ferenc a legszorgalmasabb hallgatója a t.-i. tbaologiáuak s már a püspöknek is feltűnt. A stüuidót mint rendesen, most in otlbon tölti. De mintha megváltozott volna. Nem oly nyugodt, mint volt: gyakran órákig el-löpreug egy helyben ülve, vagy jár le a fel a Mohában. Vidámsága, megelégedettsége eltünl. 8 mindet! már a szülei is észrevették. Most ia erról beszélgetnek.
— Nem értem, mi v«n ettél » (iuval. Nem eszik, nem iázik, minden terhére vau, alól is, nem is. Már nem is tudok máara gondolni, minthogy megbánta, hogy pap lelt. KI kellene belőle valahogy tu...