Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
8.52 MB
2010-02-19 14:00:57
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1434
2785
Rövid leírás | Teljes leírás (199.12 KB)

Zalai Közlöny 1914. 009-014. szám február

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
53. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagykanizsa, 1914. február 4
53-lk évfolyam 9 szám
Szerda
ZALAI KÖZLÖNY
■iljilinlk hátion ii ciűlörlíkSn.
Il0fll«t**l *r»fc: Eg4it Itii 10 korona, l«le,lc 6

tlOm.U.l • cB«.t «.ie ru koron., 1411.>. B t.oron.,1 olnn, „ . i ____ , . „„, >,
»M,.dívr. 1 koron. »0 (III, _ E,,.. .,.,„ |0 Ml. | KAR0L" QYUL/V | KEMÉNY LA8ZLO T.l.ton: 181.
Szirkiiztöiig klidóhliatil Dták-lér 1
Mozik a népművelés
szolgálatában.
Alig 18 óva. hogy a Lumiere testvérek el»ö vetítőgépje megjelent s máriu alig vagy egyáltalán nínos a világon város, hol ne rolna moigófényképszinház — s alig találni embert, ki mozgófényképet még nem látott volna.
New-Yorkban magában körülbelül 500, a mi fővárosunkban is vagy 100 mozgó-feuyképszinház működik
Nagykanizsa városában 2 elsőrendű mozgóképszínház működik. Az egyik .Uranus" niozgókópszinház Uiradó. a másik „Uránia" izinház. Mind & két moziban mindig a legérdekesebb műsorra talál a közönség.
Az egykori, kezdetleges, kintornás formájából nőtt ki a kinematográfia valóban bámulatos gyorsan nagygyá s hatalmassá.
liuely ma már nemcsak az alsó néposztály-nak nyújt kedves ünnepi szórakozást, de a jobb. a kényesebb izlésü közönségnek is kedvolt mulatsága s mint ilyen nemcsak millió ós millióknak nyújt hasznos szórakozást, de sok ezer embert kenyérkeresethez is juttat.

Akadnak ugyan felületesen gondolkozó egyének, kik a mozi kulturális hivatását tagadják s akik a mozi versenyétől féltik a színházakat. <1ezek az egyoldalúan Ítélkező egyének elfogultságukban sofinizmusuk közepett nem veszik vagy nem akarják belátni. Iiogy egy aktuális film vagy egy természet után felvett dráma jóval többet mulat a valő életből mint bármely szinuiű. — és hogy a uép a jó moziban többet tanul az egyes iparágakról, találmányokról, vidékekről slb. szóló tanulságos fölvételekből, mint akár az. egész drámaciklusból; nem is említve azt, hogy a közönség szórakuz.
tatásában a mozi messze felülmúlja a színházat.
Szóval tagadbatlan, hogy a mozi tanulságos képeivel a népművelődéinek egyik leghatalmasabb oszköze lett, melylyel a színház semmi körülmények között nem versenyezhet. ahol nem osupán a stilizált a szépített s a kendőzött életet, hanem látja azt n maga valóságában, mezítelenségében, látja annak nagy feladatait, problémáit, komoly bonyodalmait, az emborUég fejlődését, haladását. a mai világot tanulságos és természetes felvételekből.
»
Igaz. hogv a mozik ezeken a minden tekintetben kifogástalan s tanulságos képeken kivül gyakran valóban kárhozt&taudó a tűzre való filmeket is adnak eló. melyek káros. sót romboló hatással lehetnek a népiélekre ; de éppen az a jövő feladata, hogy a mozik e szépséghibáktól inegtiszlitassauak s emez elfajulások, káros kinövések, melyek
A retikűl.
Miüduu hónap utolsó hele kritikus hét nálunk Amikor megkezdődött, rezignáltán vártam azt a napot, amelyen a feleségem megjelent siralmas arccal én a mondókáját így kezdte. — Magamou kivül fagyok.
— Mi történt? — kérdem rosszul utánzott ijedtséggel.
— Kámforrá válik a pénz a kezomben — panaszkodott. Ma reggel még tiz koronám volt. Ide uézz : ez maradt belőle. — Ezzel átnyújtotta a pénztárcáját, melyben a nők rézpénz közölt egy pár nikkel is szürkéllett.
— Kifogyott a kávé\', elfogyoit a cukor, üres a Hzenenláda. — Minden a hónap vége előtt. — Jóllaktam már! Nem gazdálkodom többé — Ideéive kétségbeesetten nézőit maga elé.
— Huszonötödike van ma, inét: hat uap hiányzik » hónapból — jegyeztem meg szeinrehányóau és ezzel magamra haragítottam.
— Mit tehetek róla, ha nem elég I — kiáltotta é« airáabi tört ki, a...