Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
10.6 MB
2010-02-19 14:07:13
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
686
3063
Rövid leírás | Teljes leírás (254.4 KB)

Zalai Közlöny 1914. 016-024. szám március

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
53. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagykanizsa. 1914 március 2
53-lk évfolyam 16 szám
Hétfő
ZALAI KÖZLÖNY
Mi|)ilinlk hétfőn ciülirlittn.
HAfli.H.I : 10 korona. féM.i. 6 koron*.
MearMttvr* 3 korán AO fiit. - t|.«> alám éra 10 flll.
I eleli\'.i aieikuxló
KAROLY GYULA
KóuerWeailó: SztrklIZtOIIQ II kllMMlltlI Blát-tÉr I
KEMfiNY LÁSZLÓ | Tikion 182 - Hlrd.ll.ok dljw.bl. •■•rlnl.
Várjuk a tavaszt.
Kemény telünk volt. De még február vége felé is benne vagyunk a télben, ami egyrészt szerenose, mert a februárnak csalfa napsugara nem csalta meg a fákai. Azok nyugodtan aludhatják téli álmaikat s talán fakadó rügyeiket nem teszi tönkre a késői fagy. Do viszont ^munkásemberre a kemény léi nehezebb napokat ho/.olt. Mók az erdő ben se lehetett a hideg miatt gallyazni, fa-munkát vállalni, a szántóföldön pedigjgazán szüneteli minden a szokásos trágyakihordás is elmaradt jobb napokra.
A mostani erós tél és az esetlegesen elszenvedett sanyaruság tanilson arra, hogy a község munkásnépe használja fel a föld-mivelésügyi minisztérium segítőkezet: álljon össze idejében és kérjen háziipari tanítómestert, szokjék rá a gazdasági háziiparra, ezzel ogy kis mellékes keresetre, amellyel a
tél sem lesz rá nézve sokszor oly gondtör-1 szüksége van. Aki a tavasziak alá még az hes és szűkös, amilyen soknak ma. 1 ósszel nem szántott, azt ez nagyon botorul
Várjuk a tavaszi, amely kedvezőbb ki-1 cselekedte, mert igy igen sok viz párolgott látások mellett köszönt majd ránk. A tör- el földjéből, amire pedig a tavaszi vetésekvényhozás, az árvizsujtotta vidékeken OBaklnek annyira szükségük van. De legalább, az árviztársulatoknak nyolcmillió koronái jut-j mihelyt az első napon tehetik, az első mély tat közéhez, hogy amint csak lehetséges a szántási végezzük , el, aztán vetés előtt már szükséges ármentesilési munkákát kezdjék csak sekélyen szántsanak és porhanyitsák meg, hogy a szegény népnek keresete le-j a talajt vas- és tövisboronával. Persze gyen. A kereskedelmi miniszter is sokfelé I emellett nagyon fontos a földnek a termelés indii a vasút mellett mindeuléle munkákat, következtében kimerített erejél trágyával pó-melyek a dologlói nem irtózó kezeknek jó j tolni. Minden kisgazda igy rendezze be keresetet biziositanak. Még egy pár hói és gazdaságát, hogy legalább minden negyedik lesz a mezőn, a szántón is annyi temérdek I esztendőben földje trágyázásban részesüljön, munka, hogy osak legyen dolgos kéz, amely Sokszor egy hold jó erőben tartott föld töb-elvégezni ludja. bet terem, mint tii más. És hogy a kis-
(íazdálkodó olvasónkhoz e helyen is i gazda nem boldogul, az éppen nem amiatt azzal a figyelmeztetéssel vagyunk, hogy van, mert nem müvelijcellőképpen a földjét, földjükot minél jobban miveljék. Mert cso- Nem adja vissza a földnek kiuzsorázott ere-dák nem történnék. Nem elég osak a jó jót ós nem a kellő növényeket termeszti: ! időjárás, hanem a földnek meg kell adni vetésforgója teljesen hibás, ezért elkeseredve I mindazt a munkát és táplálóerót, amelyre nézi, hogy neki negyedrész annyi termése
Rakoczine álma.
— Igaz történet. — Irta: Farkas Emőd. I.
II. Rákóczi Ferencné m^nyezeles ágyban, rózsaszínt) selyempaplan alatt alszik, hófehér karjára támasztva a fejét, amelyen vastag arany lepelként oiulik el eztist csillogást!, nagy, buzaszóke haja.
Arca fénylik, mint a leesett hó a holdsugárban Keble lázasan piheg, meggypiros ajka néha megrándul, mint a kinek a szivét hirtelen nagy fájdulom markolja meg.
Kant komor, fekete árnyat vetnek a házak a holdfénytói ezüstös földre b az óst zúzmarás lehelle-tétól lassan peregnek le a fonnyadt falevelek.
A szél panaszos zúgással vágtat a Kárpálok Mól. Sóhajában egy ...