Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
10.24 MB
2010-02-19 14:15:25
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
546
3410
Rövid leírás | Teljes leírás (258.09 KB)

Zalai Közlöny 1914. 025-032. szám április

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
53. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Csütörtök
ZALAI KÖZLÖNY
Níljilanlk hittan n ciítírtlUn
P«l«lo» »xei kesítd :
£lóflz«li«l *r«k: Kg*., évre 10 koron., Iíl«v,« 6 k.» 1 ^ , u t •
■ - • -- — - n ár, io flii Bauekovich Janoa
Segyedivre fi forona 60 flll. - fcg,
FAsserkeaztó:
Kemény Lásaló
Szarbsizlöiíg ti kiadóhivatal Oiák-fér 1
Tolaton. 182. - Mlrd.l4.ak dijat.bit aiarlnl,
Jön a tavasz.
Küszöbén állunk a virágfakas/.tó tavasznak. bimbópyillás idején vagyunk, a köllók szezonja ez, a fiatalság, a természet megújhodásáé. a bizalom, a pompa, a sziliek a fris-sesóg, a szerelem évszaka ez.
Nem is lehet elmélkedni ilyenkor,\' nera is akarunk elmélkedni, bele éljük magunkat a gyönyörűséges hangulatokba, csak élűi akarunk csak élvezni akarjuk a nagy fl szép imnófetetol,, messze Qzzúk magunktól az elmúlás az elfonuyadás a nincstelenség gondolatát. De igy belemerülve a gondolatnélküliség a szabadság áradatába, még mindég él a lelkünk alján az a gondolat, hogy az a szép időszak ép oly muló, mint amilyen maga az élet, hogy a napsugár "fcs a virág-mezők és a lombos árnyékos erdők csak átmeneti jelenségek, amennyiben megszűnnek bizonyos idómultával, hogy helyet adjanak más természeli erőknek.
A mi számunkra a tavasznak úgyis
jelentősége van mostauságban. A világpoliti kában ugyanis nagyon erős feszültség mutatkozik, az a hömpölygő áradat, mely nem állt meg és hatását érezteti különösen azoknál u nagyhatalmaknál, amelyek már a háború kitörése telőtt is határaikon mogmoz-gósitott csapatok kakrésen állottak egy esetleges világháborúra
A készülődés pedig Mér anyagi károk tekintetében egy olyan haboruvnl. amely vér áldozatokba is korúi és minden téren meglátszik ennek a hatása. A legnagyobb krakk idején sem volt olyan kereskedelmi hanyatlás, mint a milyen inast, s a legnagyobb éh ínséget, szárazságot könnyebben hever-iük ki, ennél a osendis Csapásnál.
8 most jön a tavasz és ismét erős feszültség mutatkozik Oroszország ♦felöl, ahol már a határokra vonták a csapatokat.
Kis dolgok, de jellemzők. A fővárosi embereknek oly szükségletei vannak, amilyeneket a vidéki ember nem is ösmer, többek-között a villamos vasul. Évi jelentésűkben
a villlamos vasutak igazgatóságai tapasztalják. hogy a tavalyi és ato ••zidei tehát a balkáni állapot óta a forgalom vonalaikon tarcantaulitor megcsappant, ami érthető jé ebben a kilátástalan világban. Bizonyos fog\' Islkozásu ágak, majdnem teljesen parlagon hevernek. Az ügynök nem utazhatott villamoson, mert ínég azt a néhány krajcárt is kidobott pénznek tekintette, viszont az a hivatalnok ember aki beosztottait él, a folytonosan emelkdó szükségleti cikkek árai miatt kénytelen volt lemondani arról a luk-szuaról, hogy villamoson utazhassák.
A szép verőfényes tavaszt az idén nem a legjobb reményekben várjuk, mindössze talán a munkanélküliség megcsappanását, vagy talán még azt sem, mert nagyon késnek a közmunkákkal, — fogja hozni számunkra. de oz vajmi kevés bizsositéa nekünk.
A nagy tömeg, a nép megfogja éretni azt a nyomott hangulatot, amelyet a diplomaták fényes termeiben csiszolnak ki, ele-
Veral
írta]: Fodor Pál. Ugy fáj, ha méla almaim során Karomba zár isméi a képztleI És elsiratni késiI egy életei, Mii elrabol! a végzel mostohán.
Ugy fáj, mikor a lágy szeretkezési Megcsúfolja a rombolás keze, S a szürke reggel ugy lalál vele. Mini fölverI álmodét a puszta vég.
A romhalom ma uj tömegbe gyül, Csodás mozajkba éled szivemen, S m tg alkotásra bírna a jelen . . Magamba roskadok hitetlenül
Olvadás.
Irta: Relle PiU.
Folylatia.
A király haragra lobbant h szerződésszegéssel vádolta meg n költőt, aki azonban kacagv...