Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
50.51 MB
2010-02-21 20:12:35
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
802
7971
Rövid leírás | Teljes leírás (1.23 MB)

Zalai Közlöny 1924. 076-099. szám április

Zalai Közlöny
Politikai napilap
63. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Munka és kenyér
Az u) pénzügyminiszter nyilatkozol!. A szanálási program, a korona stabilizálása, tózsdel papírok átértékelése, u| lőkeáramlá sok lehetősége, aranykoronakölt-ségvetés és még egy tucat Ilyen gazdaságpolitikai lermtnus.lech-nlkus tarkítja ezt Is, mint a világ minden íllamférllul nyilatkozatát. Ezeket a szavakat so\'<s:or hal lottuk, nem l\'orral)ák lel a vérünket. nem Izgatnak ellentmondásra sem, de kissé meguntuk már a szavakat, a cselekvő politika eredményei után sóvárgunk valamennyien. Volt azonban egy mondat a pénzügyminiszter nyi latkozatában, amely lángra gyújtotta szárnyaszegett és keserű fantáziánkat. A munka ellenértéke a megélhetés szükségleteihez képest arányosan fog növekedni. A pénzügyminiszter ur ezúttal megtalálta azt a bűvös leiszót, amellyel a megdermedt és pesszimista magyar közéletet vissza lehet vezetni a gazdaság és társadalmi erkölcs begyepc sedell útjaira.
Sok fenkölt és mélabús beszéd hangzott már cl arról, hogy mindenekelőtt a lelkekel kellene szanálni, a lelkek Integritását kellene megteremteni, hogy a materiális élei és a politikai atmoszféra visszakapja békebeli konszolldáltságát. Ezek frázisok. Megteremteni a munka és a jövedelem egyensúlyát, kenyerei adni a dolgozó embernek, érdemessé lenni a szorgalmas erőfeszítést és biztosítani a munkás ember exlsztencláját: ez komoly beszéd; ez konkrétum, ez orvos ság és ez alapja lehet állam és egyén, társadalom, gazdasági élet és minden néven nevezendő politikum regenerálásának
Valljuk be őszintén, valameny-nylcn megundorodtunk már attól a .hazardérlától, amelybcu bele szédült az államtól kezdve minden apró molekulája a közgazdasági és társadalmi éleinek. Munka adó és munkás, tőke és vállalkozás ezldelg kénytelen kelletlen
valutaspekuláns és hazárdór volt és bódultan bukdácsolt a zürichi jegyzés, a vllágparltás, az aranyvaluta, a lakarákkorona, a buza-hltel, a valorizáció és egyéb értékmérő rlngy-rongyok szemétdombján. Megutáltuk a sülyedő és emelkedő koronái, amely ösz-szedöntötte a kereskedő számításait, a klspólgár költségvetését, a munkásember jámbor tervez-gcléselt. amely államot és vásárcsarnoki kofát árdrágító ravssz-kodásra. konjunktúrák klhaszná lására, oktalan Ijedtségekre és eszeveszett Illúziók felépítésére csábított, amely az órásból előbb aranyművest, aztán ékszerkereskedőt, végül valutaspekulánsl és tőzsdeügynököt kreált, amely egymás ellen uszította a termelő falul és fogyasztó városi, amely kitenyésztette a társadalmi mlk-rőbák ezreit.
Ebben a megmérgezett atmoszférában az egész régi becsületes és naiv magyar társadalom egy óriási bakkasztat körül támolygott, egyik a pénzét, másik a szőnyegeit, harmadik a karjainak vagy ágyvelejének munkaproduktumát dobálla oda a nagy zürichi krupié asztalára Örökös Izgalom, vérmes remények, dühös szem rehányások, kínos dilemmák, k^jiwi megbánások közölt nyomorodott cl ez a szerencsétlen társadalom, amely ma már leküzdhetetlen undort érez minden bank bizományos boll. minden vagyonmenló aukció, minden kosztkamat és minden zürichi jegyzés hallatára Ebből a mocsárból kilábalni! Ez ma a leg-egyetemesebb vágya Közép-Európa minden országának. Az les/, a legnagyobb ember, aki végre-valahára lerombolja a spekulációba és a munkanélkül való meggazdagodásba vetett Illúzió kat és visszatereli az embert a becsületes munka és a verejtéken szerzett kenyér -tiszteletéhez.
Mlidon egyéb frázis Ad|átok meg a munka nagyságához arányosított jövedelmei, legyen végre biztos az a kenyér, amellyel koc-
kázat nélkül, tőzsde nélkül és spekuláció nélkül fenntarthatom a magam szerény és szürke exlsztencláját, akkor az örök
életre teremtett nyugodt, mun kás. becsületes és szolid Magyarországnak nem lesz több szüksége szanálási akciókra...