Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
25.12 MB
2010-02-22 12:32:27
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1858
5241
Rövid leírás | Teljes leírás (1.61 MB)

Zalai Közlöny 1925. 073-096. szám április

Zalai Közlöny
Politikai napilap
64. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

64. évfolyam, 73. szám
Nagykanizsa, 1925 április 1. szerda
Á< a 1800 korona
t*? sm
POLITIKAI H fl P I B. fi P
UtrkeirKWí él kll«hl»<Ul Pí-ul 5 laltrurbanTtleton 78, tijohkIj 117. wím
Felelés szerkeszti: Kempclen Béla
■J\' tSXaCERB
iiii-ícríiett áro: h\'fy 30.000 iorj.u rtiíúai b-Jil...... ........ 80.000 knr.KU
KÜZDELEM BUDAPESTÉRT
A székesfőváros népe választásra készülődik. Ncin tudni még, mit határoz a belügyminiszter; még nincs meghatározva a választás időpontja sem, de a két ellenfél egy állóharc minden hadieszközét állitja máris szolgálatába.
A felkészültség után Ítélve elkeseredett, kíméletet nem ismerő, a végsőkig kemény és elszánt küzdelemre van kilátás. Mindkét fél tudja, hogy lenni vagy nem lenni — ez most a jelszó. Rendkívül sok függ ettől a választástól.
Ha a keresztény községi párt kezéből kisiklanék a székesfőváros vezetése, a keresztény nemzeti gondolat végleg száműzetnék a főváros hivatalos életéből, politikájából, ténykedéseiből és a magyar székesfőváros ismét odajutna, ahová a ncpo-tisla törzsfőnöki klikkrendszer juttatta — a bilnös Budapestig Ismét visszaülne az árván maradt zsöllyéjébe a hazajáró liberalizmus és röhögve terpeszkednék az a rendszer, amely ami szépséges magyar fővárosunkból egy olyan Augias-istállót teremtett, amelyet a keresztény és nemzeti rezsim éveken át tartó megfeszített munkával sem tudott teljesen megtisztítani és szagtalanítani.
Ha pedig ismét a keresztény nemzeti gondolat kerül ki győztesen és úrrá lesz a magyar székesfőváros fölött, lassanként megerősödik, megizmosodik az a rendszer, amely az egyenesség utján haladva csakis a polgárság boldogulásáért küzd és bevehetetlen várrá épül a korrupt liberalizmus fölött. Évekre kiható, az egész jövőt átalakító horderejű — a lefolytatandó budapesti választás.
És mert az ország szive szerint igazodik az ország testének többi része, mert tudjuk, hogy a test többi tagjai is csak akkor lehetnek egészségesek, ha a sziv is az, mert tapasztaltuk, hogy a legcsunyább patkány-forradalmat a főváros csinálta, onnét gördült el a lavina, amely maga alá sodorta és összeroppanlotta a magyar test többi részeit, a vidéket, nem lehet a vidéknek közömbös, mi folyik most Budapesten, mit csinál a főváros népe, melyik párt és vele melyik világnézet kerül majd ki győztesen az urnákból.
Az-e, amely évtizedes uralma alatt ugy gazdálkodott, hogy katasztrófális deficitet teremtett, állásokat-állásokra kreált és egy oly hivatali apparátust varrt a polgárság nyakába, mellyel Newyorkot lehetne elközigazgatni és adminisztrálni, amely a dolgozókkal csak temetésük alkalmával törődött és akinél az ember csak a törzsfőnököknél és kapcsolt részeinél kezdődött, vagy az, amely ennek a ne-potista gazdálkodásnak és klikkrend-szernek átkos fatlyuhajlásait, kinövéseit, bűneit, szennyét és bűzét eltüntetni, kisöpörni, kisurulni, kimeszelni,
kifesteni, lisoformozni, jóvátenni és az agyonnyomoritott lakossággal feledtetni igyekezett, rend\'et. igazságot, részrehajthatatlanságot, biztonságot teremtett és a polgárságba vissza-csepegtette a hitet a magyar szikes-fővárosba.
Megindult a sajtókampány is. — Ugyanazok, akik Károlyi Mihálynak dithiramboknt zengtek és csúnya de-faitista játékukkal a nemzet hóhérainak tettek szolgálatot: birákként lépnek fel a keresztény rezsim ellen és mindazt a sok bűnt, azt a temérdek szemetet, ami az ő nevükhöz fűződik, a keresztény rezsim arai ha vág-
ják, mondván: íme, hát így gazdái kodtak a keresztény rezsim emberei I számítva a feledő, gondolkodásra is
rest és a meddő harcban elfásult tömegre, amely agyafúrt praktikájukat nem veszi észre, követ fog és szintén azok felé dobálja, akik csak...