Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
54.79 MB
2010-02-23 12:59:20
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
660
4034
Rövid leírás | Teljes leírás (1.81 MB)

Zalai Közlöny 1925. 122-143. szám június

Zalai Közlöny
Politikai napilap
64. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

65. évfolyam, 122. szám Nagykanizsa, 1925 junius 3, szerda Ar a 180 0 ktm i
POLITIKAI NAPILAP

2Mlk\'Mtó«é,-! KU<Wb!v*a! P>Ju: 5
latauban-Tela\'oo 78, nyoradi 117.

Felelős szerkesztő: Kempelen Béla

Beniczky Ödönt kormányzósértésért
a rendőrség letartóztatta

A vizsgálóbíró elkoboztatia az „Az Újság" pünkösdvasárnapi
számát — A volt belügyminiszter az ügyészség
fogházában — Váry Albert koronaügyész-helyettes
nyilatkozata - Megindították az eljárást az ..Az Újság"
ellen is

Budupcst, |unliis 2

Az ,.Az Újság" pünkösd vasárnapi
számában Beniczky Ödön
vallomása a Somogyi-gyilkosságról
cim alatt cikk jelent meg,
mely közli a volt belügyminiszternek
a Somogyi-Bacsó gyilkossági
ügyben a katonai ügyésznek
Írásban átadott vallomását.
A vizsgálóbíró azonnal elrendelte
az említett újság vasárnapi
száma összes példányainak lefoglalását,
Beniczky Ödön volt
belügyminisztert pedig a rendőrség
Itótl6i> délután letartóztatta
s a budapesti királyi ügyészség

fogházába szállította.

A szenzációs eseményre vonatkozó
részletesebb ludósitásaink
ezek:

Az Az Újság pünkösdi számában
Beniczky ödQn „Vallomás
a Somogyi-gyilkosságról"

c. alatt tendenciózus cikk jelent
meg. Beniczky Ödön ellen korjelenségeit
tünteti lel. (Az 1912.

XXX. t.-c. a honvédségi katonai
bűnvádi perrendtartásról szóló
törvény.)
*

Felkérettünk a kővetkező sorok
köz lésérc:

Beniczky Ödön volt m. kir.
belügyminiszter az „Az Uj^íg"
című napilapban közzétett vallomásával
kapcsolatban szükségesnek
tartom kijelenteni, mint a
budapesti kir. ügyészség vezetője,
hogy hivatalos kötelességemet
teijesitettem akkor, amikor
neki, mint m kir. belügyminiszternek
Somogyi Béla ullevélügyében
hivatalos íelhivá
sára jelenteltem, hogy Somogyi
Béla ellen a budapesti királyi
ügyészség több ismeretes bűntett
ciinén bűnvádi eljárást,folytatott.
Egyébként ez a dolog
még 1919 novemberében történi.
Somogyi-Bacsó meggyil


mányzósértés vétsége és hivatali kolása pedig három hónap múlva,
titoktartás megsértésének vétsége 1920 íebruár 17-én köveikezelt

miatt és az „Az IJjság" ellen
pedig tiltott közlés vétsége miatt
az eljárás megindult. A vizsgálóbíró
rendelőiére vasárnap reggel
az „Az Újság" pünkösdi számát
elkobozták. Beniczky Ödön v.

belügyminisztert a rendőrség
pünkösd hétfőn délután letartóztatta
és a budapesti kir. Ugyészség
jogházába szállította.

A budapesti kir. büntetőtőrvényszék
vizsgálóbirája a [indapesten
megjelenó „Az Újság"
politikai napilap mull hó 31-ik
napjáról keltezett 122. számának
lefoglalását elrendelte. Minthogy
abban „Beniczky Ödön
vallomása a Sotnogyi-gyilkosságról"
fölírat alatt megjelent cjkk
az 1913. XXXIV. t.-c. 2. ^ratt\'

• eső 2) bekezdése szerint minö\'
sül. Az 1920. 1. t.-c 14. §-ára
tekintetlel kormányzósértés vétsége
és az 1912. XXXIII. t.-c.

201. illetve 263. szerint büntetendő
tiltott közlés vétsége
be. Megjegyzem, hogy az ulle