Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
58.91 MB
2010-02-24 14:52:01
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
830
6043
Rövid leírás | Teljes leírás (1.5 MB)

Zalai Közlöny 1926. 048-072. szám március

Zalai Közlöny
Politikai napilap
66. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

66. évfolyam, 48. szám
Nagykanizsa, 1928 március 2, kedd
A*-* Í800 tCOfKMN
POLITIKAI NAPILAP
SieritMztfség á* kiadóhivatal Fdut 5. sí. Interurbán-te»« fon 78.
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
ElóRictéai ára: Efly Sóra 30.000 korona Három hóra ......... 90.000 korona
Kihallgatások és diplomáciai megkeresések a frank-ügyben
Gróf Károlyi Imrét újból kihallgatták gróf Teleky Pál szerepére vonatkozólag — Az ötödfélórds kihallgatás nem produkált bizonyítékokat — Jankovlch és társai ujabb kihallgatása vált szükségessé Schulze vallomásának alapján uj nevek belekapcsolódását várják
Budnpeit, márdui 1 A frankhamisítás nyomozása, ugy látszik, még mindig nem futóit nyugvópontra. — A főkapitányságon folyó kihallgatások legalább is erre engednek következtetni. Gróf Károlyi uj kihallgatása Károlyi Imre gróf ma délelőtt 9 órakor másodízben megjelent a fő-kapiiányságon, ahol a francia kiküldöttek jelenlétében fél 10 órakor megkezdték ujabb kihallgalásál. Ez a kihallgatás a péntekinek folytatása volt.
A kihallgatás célja megállapítani, vannak-e konkrét adatai és bizonyítékai Károlyinak a frankügy még ismeretlen részleteire és szereplőire vonatkozólag. A kihallgatás délután 2 óráig tartott.
Küszöbön Teleky Pál gróf
kihallgatása Ha Károlyt Imre gróf kihallgatásainak teljesen végére érnek, sor kerül Teleky Pál gróf ujabb kihallgatására is. \\
Károlyi Imre gróf kihallgatása ép:n azért tartott olyan sokéig, mert Teleky Pál grófra vonatkozó adalai felöl hallgatták ki lüzctesen. A kihallgatás Telekyre Pálra vonatkozólag konkrét bizonyilékokat nem produkált, igy lehetséges, hogy a kihallgatást holnap folytatják.
Névtelen feljelentések Az ügyészségre igen sok névtelen levél érkezik, amelyek különböző bejelentéseket tartalmaznak a frankhamisításra vonatkozóan. Illetékes halóságok a névtelen bejelentések ügyében is nyomoznak. Eddig már sok száz oldalt meghaladt az s jegyzőkönyv, amelyet a névtelen levelekről felvettek, ezeknek azonban más eredményük nincs, mert valamennyi ilyen bejelentéstől kiderült, hogy csak fantázia szüleménye.
Wlndlschgríttz naplója és a kormány
Egy kormánypárti képviselő, aki ismeri Windischgrütz naplójának kivonatát, kijelentette, hogy feljegyzéseibea sem a kormányra, sem pedig
Teleky grófra vonatkozólag nincs kompromittáló adal. Af hiányzó hatezer czerfrankos A Budapesten időző francia kiküldöttek ujabb levelet kaptak, mely szerint a SzSrtsey Józsefnél keresett, még hiányzó hatezer ezerfrankost egy középületben rejtették volna el. A franciák most ezen ügy kivizsgálását kivánják.
Ujmbb személyek Schultze vallomásában Az ügyészségen e hét közepére várják B:rlinből a Schultze vallomásáról Irt Jegyzökönyvek megérkezését. Ennek áttanulmányozása ulán sor kerülhet esetleg ujabb személyek
kihallgatására.
Diplomáciai lépés Mészáros Gyula kihallgatására
Schulze berlini vallomása dobta bele Mészáros Gyula nevét a frank-ügybe. Értesülésünk szerint diplomáciai uton lépéseket teltek, hogy Mészárost, aki jelenleg az angorai török nemzeti muzeumot szervezi, kihallgassák s az erről szóló jegyzőkönyvet megküldjék Budapestre.
Hágából uj adatokat várnak
Ezzel majdnem egyidejűen az ügyészség megfelelő eljárással kapcsolatosan megkereste a hágai törvényszékei is, az oltani vizsgálóbíróhoz eljuttatta kérését, amely igen sok olyan kérdést tarlalmaz,amelyrc/an£0\' vlesnak és társainak kell feleletet adni. Mert a hágai vallomás! Jegyzőkönyvek és a Budapesten letartóztatott vádlottak vallomásainak egybevetése ulán sok olyan részlel adódolt, amelyet csak Jankovic6ék ujabb kihallgatásával lehet teljesen tisztázni.
A felelősség kérdése a nemzetgyűlés előtt
...