Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
12.15 MB
2010-02-26 21:00:01
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
828
6266
Rövid leírás | Teljes leírás (1.72 MB)

Zalai Közlöny 1928. 050-075. szám március

Zalai Közlöny
Politikai napilap
68. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

88. évfolyam, 50. szám
Nagykanizsa, 1928. március 1, csütörtök
Ara 14
fillér
POLITIKAI NAPILAP
Sicrkcutótfcf éi kiadóhivatal: Fö-ut 5 izim. KuatheJyl H&kladiShivaUI Koaaulh l.a]o» u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
litfltiielési ára : egy hóra 2 pengö 40 űlltr
Horthy Miklós
Nyolc esztendeje ma, hogy Magyarország kormányzója, vitéz nagybányai Horthy Miklós, egy végső pusztulás szélén álló nemzet akaratából elfoglalta államfői székét.
A népek kálváriájának minden stációját végigszenvedett ország az ő személyéből sugárzó energiákba horgonyozta minden bizakodását. Ó volt az egyetlen fix pont abban a feneketlen kavarodásban, melyben a világháború folylán egyensúlyát veszített Európa közepén, ez a koncnak odadobott ország nyugalmi helyzetének magvát kereste és megtalálta.
A kormányzó személye, mint egyetlen csorbátlanul megmentett tekintély, stabilis súlypontja lett az újjáalakulás emberfeletti erőfeszítéseinek.
Az ő nífa vok az az archimedesi pont, melybe megvetette lábát a magyar élnl-akarás és Európa csodálatát kiváltva, kifordította tengelyéből a halálos Ítéletnek elegendő esztendők kimért pályáját, megfordította azt és nyolc esztendő próbatevő lendületével ismét tényezőként állította a nemzetek porondjára ezt az országot,
Csonka országunfc: kőiül a rombolás acsarkodó szelleme helyett ma már egyre biztatóbban bontakozik ki a müveit Európa nemzeteinek elismerése, ami nemcsak a történelmi ezer esztendőnek járó tisztelet csupán, nemcsak a nyugat hajdani testőrének járó megbecsülés, hanem az jelen héroszi munkájának csodálata, élet-energiák fel-Ismerése, ráébredés köröskörül arra, hogy Magyarország van és ennek a kontinensnek népei közt olyan értékeket reprezentál, amikre szükség van a középeurópai katlanban.
Nyolc esztendő eredményeként ma már nemcsak ismerik és számba veszik ezt az országot, hanem az európai konstellációkban számottévő nemzeti egységként versengenek barátságáért. Még amikor minden lépésünket az ellenséges érzii-letü szomszédok megafonja harsogja bele félre nem érthető rosszindulattal a nagyhatalmak
politikai versenyébe, — még akkor is visszatért önérzetünk büszkeségével állípithaljuk meg, hogy a nyolc esztendő munkája Magyarország felett egy szörnyű pusztulás után uj élet alapjait vetette meg, amely alapokon olyan szilárdan áll ez az ország,
hogy már ijedt idegességgel is számolgathatják rabló szomszédai nyugtalan lelkiismeretük rémképeit.
Az állam külső és belső tekintélyének reneszánszát jelenti Horthy Miklós neve a magyar történelemben. Az államalkotó
tekintélyek visszaállításával a magyar haza megmentését és uj felvirágoztatását köszöni Horthy Miklósnak ez a nemzet, amely leglegendásabb hőseinek pan-theonjában fogja ezt a nevet megőrizni, valameddig a történelem magyar névről emlékezik.
Románia elutasította a magyar kormánynak az optánspörben egyezségre irányuló javaslatát
A román kormány a 11 millió aranykorona magyar jóvátételből akarja „levonásba hozni" a 300 millió aranykoronára rugó kártalanitást
A hármas-bizottság jelentésének elfogadása előfeltétele a román kormány „szívességi" ajánlatának
Rudiipeat, teliruár 29 (Éjszakai rádió jelent és) A Magyar Távirati Irodával illetékei helyről a következőket közlik : A magyar kormány, mint ismeretes, november 15 éo, leijei j"gi felfogásának fenntartása mellet\', a magyar román optán»pcrek ügyében |<w<ialat\'al fordult a román kormányhoz. Eszerint a már kis&jálitott és kiosztott birtokok, erdők után a magyar tulajdonosok a román kormánytól méltd-ryos kártalanítást kaptak volna. A ki nem oizlolt etdöket és gazdasági területeket a magyar tulajdonoso...