Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
12.03 MB
2010-02-26 21:17:20
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
1118
6494
Rövid leírás | Teljes leírás (1.52 MB)

Zalai Közlöny 1928. 099-122. szám május

Zalai Közlöny
Politikai napilap
68. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

ML évfolyam, 99. Mám
■agytamltta, 1ML május 1, kedd
An 16 mér
ZALAI KÖZLÖNY
Sserkesxtteés és kiadóhivatal: Fö-ut 5. szám. Keszthelyi IloV WidóbWtUl Kouuth I
i Lajos-u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra I pengő 40 IlUéf
Hatalmas vulkán-kitörés a Falcon-szigeten
Wellington, Április 30 (Éjszakai rddlójelentés) Egy angol tengeri gőzös kapitánya ma ideértem hírt hozott arról, hogy a Csen-dk* Óceánon Torig a szigete közeliben, a Falcon nevfl szigeten csütörtökön hatalmas vulkánkitörés volt. Kilométer hosszúságban izzó láva (olyik izét a tűzhányóból.
Budapesten a rendőrség és csendőrség ma teljes készenlétben áll Budapest, április 30. A főkapitányság a belügyminiszter utasítására teljes permanenciát rendelt ei ma délutántól kezdve a lókapltánság, a kerületi kapitányságok, valamint a csendőr lakta nyák számára. Budapest nyugalmát semmiféle tüntetés vagy más rendzavaró Jelenségek nem bonthatták meg.
Óriási tömeg fogadta New-yorkban a Bremen repülőit Newyork, április 30. Reggel 6 óra 10 perckor érkeztek meg vasárnap a Bremen repülők. Valóságos dlada-menettel fogadták őket. Mikor a vonat megállt, Walker polgármester a azaionkocsiba ment és üdvözölte őket, majd a Rttz-Carlfon szállóbn hajtattak, ahol a repülők a mikrofon elé álltak és rádión köszöntölték a közönséget. KOhl ki|elentette, hogy Uz napon belől ■ Bremen-nel Ide repülnek, azután pedig megkísérlik a visszarepülést Németországba.
Május 20-án tartják meg a Kisantant konferenciát Bukarest, április 30. A kisantant konferenciáját ezldén május 20 án tartják meg Bukarestben.
Windischgrfitz herceg betegszabadságát meghosszabbították
Budapest, április 30. Windlschgrálz Lajos herceg betegszabadságát jullus 30 lg az igazságögyminiszter meghosszabbította az orvosi szakvéleményre való tekintetlel. A pénzügyminiszter 23 millió pengőt utalt ki közmunkákra
Budapest, április 3Ü A mult héten a pénzögyminiszter 23 millió pengőt utalt ki közmunkákra. Ebből 10 millió az A lamvasutnak, 7.1 millió az utak építésére és 6.4 millió az elemi iskolák emelésére jutott.
Kun BélAék magyarországi kommunista felkelést terveztek
A magyar kommunisták Kun letartóztatása után Bécsből elmenekültek — A volt népbiztos már a mult év decemberében érkezett Bécsbe — Magyar emigránsok jelentették fel
Kun Béla kiadatása nem jöhet ásóba osztrák hatóságok
mondják
Bécs, április 30 Egyik bécsi lap szerint Kun Béla főfeladata az volt, hogy felújítsa az uj magyar kommunista párt keretét. Egy másik lap szerint Kun Béla letartóztatása után a magyar kommunisták menekülésszerüen elhagyták Bécset.
Hlr szerint a magyarországi kommunista felkelést a nyolc hét multával lefolytatandó pártkon-ferenclán tervezték volna meg. Osztrák hatóságok véleménye szerint Kun Béla orosz alattvaló, tehát kiadatása nem jöhet szóba. ValószinQ, hogy rövid szabadságvesztés után repülőgépen küldik vissza Oroszországba.
Bécs, április 30. Ma délelőtt kiderült, hogy Kun Béla már a mult év december első napjaiban érkezett
Bécsbe, de atóla nem tartózkodott állandóan az osztrák fővárosban, hanem hosszabb-rövidebb Időt más külföldön ls töltött. Járt pld. Zürichben, Németországban és Párisban is. Egyes hírek szerint Budapesten tartózkodott.
Kun Béla visszatérését magyar emigránsok jelentették a bécsi rendőrségnek. Az ügyészségi fogházban Kun cellája előtt félóránkint váltják az őröket. Schwelnltzer budapesti rend-örtanácsos Bécsbe érkezett és Kun ügyében tárgyalt Schober rendőrfőnökkel. Hlr szerint az osztrák hatóságok megvárják, mlg Selpel kancellár visszatér Bécsbe és csak ezután Intézkednek. Érdekes, hogy Kun Béla ...