Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
10.59 MB
2010-02-28 14:28:23
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
770
9506
Rövid leírás | Teljes leírás (1.49 MB)

Zalai Közlöny 1929. 050-073. szám március

Zalai Közlöny
Politikai napilap
69. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

69. évfolyam, 50. szára
Nagykanizsa, 1929 március 1, csütörtök
Ara 14 Hllér*
ZALAI HZLIHT
SiokwiMs (i kudoluvauk Pfr-ul 6. ium. KcutiKlyl MkkladóhivaUI Kossuth U|o«-u. 82.
POLITIKAI NAPILAP
Feleifis szerkesztő: Barbarlts Lajos
Klfttiiíttw Ars : egy höra ■ ptogfi M fiit*
A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 órakor: Szelek gyengülése, erős éjjeli lehűlés és túlnyomóan derült idő várható.
Az egységespárt a Petrovácz-cikk ügyét a kereszténypárt belügyének tekinti
Petrovácz pártjától várják e kérdésben
Budapest tebrulr 28 (Éjszakai rddlójelenlés) A Magyar Országos Tudósiló Jelenti: Az egységespárt elnöki tanácsa ma este Peslhy Pál elnöklete alatt értekezletet tartott, melyen a kormány részéről gróf Bethlen István miniszterelnök, Vass József, Scitovszky Béla és Zsitvay Tibor miniszterek vettek részt.
A bácsalmási iskolaépítés jelentéktelen Ugye után az elnöki tanács foglalkozott Petrovácz Qyula nagy port felvert „ReiclisposC-ban meg|elent cikkével
a megoldást,
pírt alelnöke
Hajós Kálmán, tette szóvá l'elrovdcz cikkét és annak a véleményének adott kifejezést, hogy a keresztény gazdasági páitban nem azonosítják magukat Petrovácz Oyula cikkével. Majd indilványára az elnöki tanács knnondla, hogy megbízza a párt elnökéi, hogy az általa (elnOk által) választott módon lépjen érintkezésbe a keicszlény gazdasági és szociális párt elnökségével és közölje, hogy
az egytinetpártban Petrovácz Gyula RelchtpoMtbtli
addig nem határoznak
cikke megdöbbenti! keltett.
Az egységespáll elsősorban a keresztény gazdasági és szociális párt belügyének tekinti Petrovácz cikkének Ügyét és megvárja, hogy kielégítő módon oldja meg ezt a kérdést. Az egységesp.Ut a maga részéről csak azután fog dönteni elfoglalandó álláspontja felöl.
VégUI Peslhy Pál elnök bejelentette, hogy a párlélet élénkítése céljából rendszeresíteni fogják a párt tagjai számára a gazdasági és szociális vonatkozású vita estéket.
Nagysxabúsu bolsevista össaeeskllvés tetteseit fogta el a budapesti rendőrség
a MMÍKUcel ra/talltéssscerllen fogták el egy te/Ivóban - Összesen 63 embert vetteti eddig őrizetbe — A mostani összeesküvés sxdlal sokkal mélyebbre nyúlnak, mint az összes eddigiek
60 embert elöállilollak a főkapitány- ismer, a másik Rózsa Mihály, aki
Budapest, február 28 A budapesti főkapitányság politikai osztálya több napos nyomozás után ma nagyszbásu bolsevista összeesküvés letteseit fogta el. A bűnügyi osztály detektivjei ugyanis megtudták, hogy kommunisták bécsi és berlini megbízottai Ismét Budapestre érkeztek és itt hozzáfogtak egy nagy szervezet kiépiiéaéhez.
Amikor a detektívek az összeesküvés minden részletét kinyomozták,
ságra, akik a legújabb vörös összeesküvésben propaganda munkál foly tattak.
A vezetők egy kis Rottenbiller-ulcai lejkiméréshcn jöttek össze, itt ütöttek rajtuk a detektívek, amikor épen egy iralot szerkesztettek. A detektívek négyüket elfogták, akik mind a szovjet központi bizottságától kaplak megbízást. Az egyik Ellenbc-gen Pál, akit a rendőrség már régóta
ismer, a
Bécs és Budapest közöli összekötö-kapocs volt, Sebes István a harmadik, a szovjet berlini megbízottja, míg a negyedik ember vonakodik nevét megmondani.
63 ember van eddig a kapitányság örizetében. Mind hamis néven szerepellek és álnéven jelentették be magukat. A vezetők haialmas pénzösszeggel rendelkeztek. A főkapitányság szerint ennek a bolsevista összeesküvésnek a szálai sokkal mélyebbre nyúlnak, mini az összes eddigiek.
j-l-.n.-.q-uv. vj-li-i -i*i-i*i*i*i***.......*.................
v^vvpwnMWVWWWVVWWVWVWnnnrv^vvTvvvvvi .............. ■■------ -—-——...