Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
8.87 MB
2010-02-28 14:34:23
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
722
5302
Rövid leírás | Teljes leírás (1.41 MB)

Zalai Közlöny 1929. 074-097. szám április

Zalai Közlöny
Politikai napilap
69. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

69. évfolyam, 74. szám
Nagykanizsa, 1929 április 3, szerda
Ára 14 fillér.
ZALAI IQZLORT
Sjukesitósíg <s ld»d<Stilv»UI: Pö-ul 5. iuni. Keszthelyi ttólckiadóhlvaul KoaanUi UJon-u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
FeleiSs szerkesztő: Barbarits Lajos
Elöli zílts) Mi: egy hóra X pengd 80 Iliit
Xtudapesten villámlott és (favaszott, Páris körül fagy
Ciliion vonul át Magyarország teleit - A fővárosban express-vonat-sebességgel száguldott az orkán — Amerikában 11 fia-lottfa van a tornádónak
Budapest, Április 2 A nagyszombaton estefelé támadt szélvihar Budapesten és országszerte megzavarta a kellemes tavaszi időben elindult leitámadási körmeneteket. Hétfőre virradó éjszaka Budapesten és több helyütt vidéken is
villámlást észleltek. Egész éjszaka eselt az eső, hétfő reggelre pedig orkánszerü szélvihar kerekedett, ami a Meteorológiai Intézet mérései szerint
86 km. óránként! sebességgel tehát az express-vouatok sebességével söpörte végig a főváros utcáit. Kedd reggelre
az ország minden részéből nagy esőzések híreit jelentették. Kedden délelőtt folyamán a főváros egyes részein, a Jinoahegyen és a Svábhegyen
havazott, a hó egy centiméteres léteget ért el.
Külföldről is erős szélviharokat jelentenek. A francia Riviérán a száraz, hideg északi Mistrál, az Adria vidékén a nedves sirokko tombol.
A zord időjárás magyarázatát az Adria vidékéről érkezett s felettünk most átvonuló ciklonban leli, ami havat, fagyot is hozhat.
A mezőgazdaság! munkákat az eső hátráltatja ugyan, de a csapadék mennyisége ezldöszerint nem lehet veszedelmes.
Fagy Párls körül
Páris, április 2. (Éjszakai ráilió-jelenlés) Párisban ma
20 fokot süllyedt egyszerre a hőmérő.
Páristól keletre egyes mínusz I fok hideg volt.
vidékeken
Tornádó Amerikában
New-York, április 2. Az Unió középnyugati államai felett elvonult lornádószerü viharnak az eddigi jelentések szerint
II halálos áldozata van. Az anyagi kárt többmillió dollárra becsülik. New-York állam nyugati része, valamint Pennsylvánia é8 több déli állam is nagy kárukat szenvedett a vihar következtében.
Az Influenza Budapest, április 2. A népjóléti minisztérium közli: A március 24-től 30-ig terjedő hétről a törvényhalóságok, Budapest székesfővárost is beleértve, 219 szövődményes influenzás megbetegedést jelentellek, 40 halálozással. Az előző héten a bejelentett esetek száma 41::, a halálozások száma 95 volt.
Hold-up bandiiák kedden délben kirabolták egy pesti §ász tulajdonosát
Uusxexer pengőt vitt el a tyárom betörő — "Revolvert szegeztek a Házbelieknek, míg feltörték a &áz összes szekrényeit — Az amerikai stilusu betörés tettesei elmenekültek
Biutapost, április 2 | parancsoltak a két idős asszonyra, a 2. 26—28 év körüli, magyarul (Éjszakai rádiójelentés) A főkapitányság a Horánszky-utcai rablótámadásról az alábbi félhivatalos jelentést adta ki:
Ma délben •/< 12 és 12 közöli a Horánszky-utca 27. szánni ház iliö emeletén, a 12. sz. lakásba, melyben a ház tulajdonosa, özv. Ormui Mórné, sz. Tiller Paula lakik, becsengetett egy ismeretlen férfi. A csengetésre özv. Steiner Gusztávné házvezetőnő nyitott ajtót, akinek a férfi azt mondotta, hogy egy kiadó üzlethelyiség ügyében szeretne tárgyalni a háztulajdonossal. A házvezetőnő bevezette a férfit Ormainéhoz, egyik belső szobába. Körülbelül kél perc múlva két másik ismeretlen férfi csengetelt l>e a lakásba és azok is az üzlethelyiség után érdeklődtek a házvezetőnőnél, majd beszélgetés közben hirtelenül belökték a házvezetőnőt maguk előtt és revolvert szegezve, n először jött férfivel együtt, rá-
liogy maradjanak csendben. Egyikük revolv...