Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
8.29 MB
2010-02-28 14:36:05
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
694
6046
Rövid leírás | Teljes leírás (1.45 MB)

Zalai Közlöny 1929. 098-120. szám május

Zalai Közlöny
Politikai napilap
69. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

09. évfolyam, 98. szára
Nagykanizsa, 1929 május 1, szerda
Ara 16 miér]
ZALAI KÖZLÖNY
SjcrkcizWjíg <« kiadóhivatal: P6 ut 5. szám. Keullicljl llókkladólilvatal Kossuth l.ajoi-u, 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarils Lajos
Hlöftzetísl ára: tgy hóra £ pengő «0 fillér
Május 1.
A napiárra nézzünk : május 1.
A hőmérőt nézzük: március eleje.
Megtréfált az Idő alaposan ebben az esztendőben. Már akkor, mikor kezdődött és a múlt hóuapban csak Igazolta azokat a bolondériákat, melyeket nevéhez a hagyomány és a kis és nagy Sirius-mestcrek (Űztek.
Azért mégis ma valahogyan másképen lélegzünk és mikor leszakítjuk a naptárról április 30-ikát, szeretnénk egyúttal erről a kicsire zsugorított országról az előkelően hűvös levegői északabbra tolni, ahová való.
Májusba lépünk és zokon ne vegyék azok, akiket a házbérnegyed érint, szabadjon egy kicsit örülni ennek.
Nem vörösszekfüs májusnak, hanem zöld májusnak. Annak a zöldnek, amit egy marok letépett buza-száll jelent. Annak a zöldnek, ami lombsátorral boritja be a park fáil és amely átszelektálja magán ezt a, még mindig, párától homályos levegőt
Tavasz közepének eme nagyszerű dátumát Igenis elfogadjuk az alkotó munka ünnepének. A konstruktív elme és kéz frisebb, lendületesebb startjának. De nem fogadjuk el akkor, ha azt kiakarja sajátítani akár egy osztály, akár egy politikai frakció, mert a májusi virágzás épen ugy ünnepe a mélyen hasító ekevasnak, mint a csattogó pörölyöknek, vagy a selymeket szabdaló rőfnek.
Nem Ismerünk május elsejét, amit kisajátítottak egyesek maguknak.
Nem ismerünk május elsejét, amelyen osztályok ellen Izgatnak.
Nem Ismerünk május elsejét, mely tagadja a lelkekben gyókérező nemzeti érzést.
És nem ismerünk május elsejét, mely frivol politikai játéknak tekinti az ezeréves határokat és ma ahelyett, hogy azoknak elvesztése felett zokogna, szeme a száztornyu Kreml városa felé tekinget.
Elfogadjuk azonban azt a május elsejét, mely ezen a napon a munka allegorikus dicsőítését jelenti és amely undorodik az utcától, a csőcselék zagyva lármájától és kiközösít magából mindent, ami diszharmóniát vihet ember és ember közé.
Május elseje éljen a szivekben, mint a nemzetfentartó megfeszített magyar kéz munkájának szimbóluma, de nem kérünk abból a megfeszített kézből, mely kalapácsot szorongat és vörösre van mázolva.
Tudjuk, hogy a nemzet jövőjének alapját a józan, egészséges demokrácia képezheti. De az olyan demokrácia, melynek van ereje alárendelni önmagát is nagy nemzeti érdekeknek és amely minden magyart egy zászló alá gyűjt a jelenlegi állapotból való felszabadulás munkájának előkészítésére.
Az a szociáldemokrácia, mely a munkaünnepének cégére alatt a mai napon leteszi a szerszámot és pihen, de ugyanakkor kihúzza magát a
revízió nagy harcában való részvételtől, ez a politikai hitvallás a magyar lélek ezeréves tisztaságától olyan távol van és lesz mindig, mint amilyen ür tátong a polgári társadalom és az osztályuralomra török között.
Május elseje tehát lehet a munka ünnepe, de csak azé a munkáé, mely ezen a napon is a műhelyt keresi és nem az utcát követeli hangosko-dása színhelyéül.
Május elseje a szerszám, a gép, a toll, a verejték ümu\'pe — a magvetőké, de azoké a magvetőké, akik-
nek vetésén áldás van, akiknek vetéséből áldott termés hull a dolgozók kezébe.
Ennek a május elsejének ünnepén mindenkinek joga van, hogy kinyissa az ablakot, tiszti, üde tavaszi levegőt beengedni a műhely, az Íróasztalok görnyedhátu munkásainak tüdejébe, de felre azokkal, akik ezt a levegőt vörösre akarják festeni.
Félre azokkal, akik ezen a napon gyűlöletet hi...