Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
9.76 MB
2010-02-28 14:42:37
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
856
7501
Rövid leírás | Teljes leírás (1.49 MB)

Zalai Közlöny 1929. 197-221. szám szeptember

Zalai Közlöny
Politikai napilap
69. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

00. évfolyam, 197. uán
Nagykunlisa, 1929 szeptember 1, vasárnap
Ára 16 Hllér
ZALAI ROZIM
SxcikcjriasÍB is kiadóhivatal: P6-ul 5. uim. Kuilhclyl llókkladóhlvalal Kosmlh Lajoa u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
KkMxcUd hí : Cfj bórt 1 ptagd M mfc
Apponyi Genfben
Smlth Jeremiás Is megérkezett a népszövetség ülésére
(Jeni, augusztus 31 \' Éjszakai rádiójelentés) Apponyi Albert gróf ma délelőtt megbeszéléseket folytatóit a magyar delegációval. Ma, különben AfncDona/r/.\'Londonból ulrakelt Genfbe. Smlth Jeremiás, volt magyar pénzügyi főbiztos ma megérkezett a genfi ülésszakra.
Bud János — kereskedelmi miniszter
Hermann Miksa — kormányzói kitüntetése
Budapest, Hugusztus 31
(Éjszakai rádiójelenlés) A kormányzó ma kéziratot intézett Hermann Mikia kereskedelmi miniszterhez, akit áHésából (elment és ugyanekkor buzgó és eredményes szolgálatai elismeréséül az I. osztályú magyar érdemkeresztet adományozta neki. — A kormányzó Bud János gazdasági minisztert kézirattal kereskedelmi miniszterré nevezte kl és továbbra is megbízta a tárcanélküli gazdasági minisztérium vezetésével.
Fogházra Ítélték
és a fővárosból kitiltották a Petőfi-tért tüntetőket
liudupeHt. AUgUSZtUS 31
A törvényszék ma hozta meg Ítéletét a Petőfi téri tüntetések ügyében. Rubin Lajost egy évi fogházra, Slern-berger Györgyöt egy évi és hat hónapi fogházra, Ötvös Károlyt két évi fogházra és Bálint Károlyt 200 pengő pénzbüntetésre Ítélte a bíróság. Bálint kivételével az összes elitélteket kitiltják Budapestről.
Elhalasztották az országos ipari kongresszust
Szeged, augusztus 31 A szegedi országos ipari kongresz-szust szeptember 8-ról szeptember 22-ére halasztották.
A kisebbségi kérdésről tárgyaltak Bukarestben
Bukarest, augusztus 31 Bukarestben tegnap minisztertanács tárgyalta a kisebbségi kérdési és bizottságot nevezett ki, amelynek feladata a kisebbségi törvényjavaslatnak megszerkesztése.
A Kisantant titkos Katonai sszerxödését a csefp KUiUgy-minisxtérium fötisxtviselö/e fyoxta nyilvánosságra
Prága, augusztus 31 Óriási feltűnést keltelt mindenütt, hogy a Ceske Slovo hosszabb cikkben foglalkozott a kisantant titkos katonai szerződéseivel. A leleplezés rendkívül horderejére a Ceske Slovo nem számított, melynek hatása egész Nyugat-Európában mutatkozott. Igy különösen Angliában fogadták éles kritikával a kisantant titkos katonai szerződéseinek bejelenlését. A Manchester Quardian nyíltan rámutatott arra, hogy a kisantant háborút készit elő. Ugy, hogy erre a cseh külügy-
miniszter cáfolatot adott ki: hogy Csehország, Románia és Jugoszlávia közölt nincs kalonai egyezmény.
A cáfolatra a Ceske Slovo most megírja, hogy a közleményt a „Lidové Noviny"-től kapta, melynek rovatát Benes külügyminiszter egyik munkatársa, egy magasrangu miniszteri hivatalnok vezeti.
Megállapiláit nyert, hogy a brünnl Lidove Noviny-ban a szenzációs leleplezést tényleg a prágai külügyminisztérium egyik előkelő vezetőembere tette közzé.
A s szíriai (határvidék arab törzsei behatoltak Palesztinába és élOrenyomuInaH a Jordán völgyében
Az angolok bombavető repülőgépeket küldtek a lakosság védelmére
London, augusztus 31 Palesztinában ujabb válságos fordulat állott be. A gyarmalügyi minisztérium éjszakai hivatalos jelentése szerint Szíria felöl ujabb arab támadás indult meg. A szíriai határvidéken élő arab törzsek átjöttek a határon és megkezdték az elfinyo-mulást a Jordán völgyében. Az arab csapatok létszáma többszáz ember. Az angol katonai parancsnokság bombavelő repülőgépeket küldött a Jordán völgyébe és remélik, hogy a légi támadással sikerül meg...