Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
11.73 MB
2010-02-28 14:59:57
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
845
6159
Rövid leírás | Teljes leírás (1.52 MB)

Zalai Közlöny 1930. 026-049. szám február

Zalai Közlöny
Politikai napilap
70. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

70. évfolyam 28. szám
Nagykanizsa, 1S80. február 1 szombat
Ara 14 nt\'ér
POLITIKAI NAPILAP
I«mIiiiIIiI| ét MiUMviMi M 4. «Jm.
iTiwHlyl aim»iMMT«UI Komfli Uto^o. M.
Felelős szerkesztő: Barbaríta Lajos
i por* aa i
Bethlen: „Most következik as idő, hogy a kormány nagystilU gazdasági politikát inauguráljon"
A miniszterelnök hágai sikerét ünnepelték a Pester Lloyd vacsorán
Budapest, január 91 (Éjszakai rádUJelentés) A Pester Lloyd Társulat pénteken ette Ünnepi vsoorát rendezeti gróf Bethlen l»t-ván miniszterelnök tiszteletre abból ai alkalomból, hogy Hágában olyan nagy harc árán biztosította pénzügyi Humanitásunkat.
A vacsorán gazdasági életünk kiválóságai jelentek meg. A miniszterelnököt a kormány tagjain kívül az országgyűlés két házának számos kípvlselő|e kísérte el a vacsorára, amelyre hivatalosak voltak a fővárosi lapok főszerkesztői Is.
Nyolc óra után érkezett meg a miniszterelnök, akit a Pester Uoyd palota kapujában Kohrter Adolf és Vészi József fogadtak. A miniszterelnök ez alkalommal első ízben viselte az hJ magyar érdemkeresztet.
A vacsorán az első felköszöntőt Kohner Adolf, a Pester Lloyd Társulat elnOke mondotta á kormánytóra, majd Bgry Aurél, Wtlsz Fülöp a bankok és takarékpénztárak, Fell-ntr Henrik a OyOSz, Bellatlny Artúr az Ipar- és Kereskedelmi Kamarák, MuteAenbacher Emil az OMOE nevében köszöntötték fel a kormányéinokot, akit állandó meleg ovációban részesítettek.
Orót Bethlen István
miniszterelnök válaszolt az Üdvözlésekre. Hangsúlyozta, hofv nem győzelmi tor a mai vá-
mért a magyar delegáció tagjai nem mini győzik, hanem mint legyőzöttek mentek Hágába. Olyan körülmények között indultak neki az útnak, hogy feladatuk volt az országot áldozatok árán Is megmenteni nagyobb veszélytől.
A hágai tárgyalások pozitív eredménye, hogy
az ország visszanyerte Hágában nagykorúságát
Felhívja az orBzág figyelmét, hogy l>a letérne a megkezdett útról, elveszítené ezt a nagykoru^gol és újra kiskorú lenne.
Most elkövetkezik az Idó,
hogy a kormány nagystílű
gazdasági politikát Inauguráljon.
A kormány rendelkezésre br.csátja magát ennek a politikának, hogy az eredményesen megvalósítható le-
gyen. Meggyőződése, hogy a kormány ezt a gazdasági politikái Is szerencsésen fogja keresztül vinni
Percekig tartó taps és éljenzés fogadta a minisztereinők szavait.
A Hé* kéeftbb határoz a hadikBI-oe&nftk éa hadirokkantak agyében benyújtott indítványok felett
Peldl Gyulát és Várnay Dánlelt jegyzőkönyvi megrovásban részesítik
Budapest, Január 81 A képviselőház mai ülését jóformán üres padsorok melleit nyitotta meg Almássy László elnök.
A mit napirenden a fth&ost törvényjavaslat általános vitájának folytatótagos tárgyalása szerepel\'.
Rothensteln Mór, Buday Dezsó és Malaslcs Géza felszólalásai után Bud János kereskedelemügyi miniszter beterjesztette a Londonban kötött egyetemes postaszerződésről és a mlnlmuml munkabérekről a nemzetközi munkaügyi szervezet értekezletén elfogadott egye ményl.
Ezután felolvas\'ák az Inditvány-könyvet. Sándor Pál és társai a had/kölcsönök valorizációjáról, Peyer
Károly a hadirokkantak, Özvegyek és árvák anyagi ellátásáról nyújtott be Indítványt. Az Indítványok napirendre tűzéséről később határoznak.
A legközelebbi ülést kedden tartják a mai napirenddel. Az ülés 2 óra kor ért véget.
A tegnapi mentelmi ügyek
Budapest, lanoár 81 A képviselőház mentelmi bizottsága ma ülést tartott, amelyen foglalkozott Várnay Dániel és Peldl Oyula országgyűlési képviselők ügyével, akiket a Ház tegnapi ülésén utasítót! a bizottsághoz. A bizottság javasol|a...