Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
10.18 MB
2010-02-28 16:37:51
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
878
8340
Rövid leírás | Teljes leírás (1.56 MB)

Zalai Közlöny 1930. 173-197. szám augusztus

Zalai Közlöny
Politikai napilap
70. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

70. évfolyam 173. arám
Nágykaoizm, IBM. augusztus 1, péntek
Ara 14 flUfe
hlamulut
SMrtiMMÉÉs^l éi MMMhÉw KmSSm SftkhilMntU
ItliliiM i N-rt f. mtm.
.....LsJ<»a.M.
POLITIKAI NAPILAP
Felelői szerkesztő: Barbarlts Lajos
EWlntM in: cfy bóra 1 pwi M I Telefon: Nagjkaaliai 7S, Ktsitbslj CL
Prágában a magyar vlzlpóló-csapat
8:2-re verte ■ cseheket A cseh stafétákat is legyőzték
Prága, ]ullut 91
(Éjszakai rddlójelentis) Prágában, i győztes európai túrák utolsó állomásán, a msgyar-c»eh vízipóló és uszómérközésen Ismét a magyarok kertltek ki fölényes győzelemmel. A Moldvában tartott vlzlpóló-mérkőzé-len, dacára a csehek erőszakos já-tékánakf 8:2-re verték a cseheket. Félidő 4:1. Ezenkívül Vannle I, Vannle II, Baranyai és Bárány legyőzte a cseh stafétákat. A cseh sajtó hosszabban foglalkozik a magyarok nagyszerű győzelmével és elismeri a magyarok kvalitásait.
4 Uj magyar rekord
• motorkerékpár-versenyen
Budapesti, Julim 31
(Éjszakairddlójelenl/s) A Millenáris pályán ma este lartotl motorvezetéses kerékpárverseny első futamában a 25 kilométeres versenyben Szekeres Béli 10.000 főnyi rekord közönség előtt fényes győzelmet arstolt a frankfurti és bázeli vezelök felelt. U| magyar rekord volt (19 perc és 26 mp)
Az R 100
megérkezését nagy tömeg várja í Montreálban
Montreál, Jullui 30
(Éjszakai
rddiójelentés) A mon -treáti rádióállomásnak sikerült összeköttetésbe lépni az „R 100" léghajóval, amely közölte a rádióállomással, hogy a Szent Lőrinc folyó irlnyát követi és reméli, hogy még napvilágban kiköthet Monlreálban. A kikötőben nagyszámú közönség várja a gép megérkezését.
A Tuka-itélet
Brilnn, Juliim 31
A brünni legfelsőbb biróság csütörtökön délelőtt hirdette ki utolsó ítéletét a Tuka-perben. Az alsófoku ítéleteket az egész vonalon megerősítette a legfelsőbb biróság döntése éa igy helybenhagyta Tukának 15 évi fegyházbüntetését és Snacky Antalra kiszabolt ötévi fegyházbüntetést. Tukát az ítélet kihirdetése után valószínűleg a lipótvári fegyházba viszik.
A gabonaértékesítés biztosítására blokkba tömörülnek az érdekelt államok
A sinajal román-jugoszláv gazdasági konferencia
Bukarest, Jullui 31 meg, hogy az érdekelt államul CÉjszakai rddlójelentis) Ma délelőtt kezdődött a román-jugoszláv gazdasági konferencia Kumanovlcs jugoszláv meghatalmazott minisztei elnöklete alatt. A romln-jugoszláv gazdasági együltmüködés szükségességét hangoztatták. Majd a gazdasági szakértők külön értekezletre vonullak vissza.
Stnaja, Juliim 31 (Éjszakai rddlójelentis) A gazdasági konferencia célját abban jelölték
meg, hogy az blokkba tömörülése által biztosítsák a gabonaértékesítést. A délelőtti ülésen azt tárgyalták, hogy a kél ország/érdekei hol sértik egymást, hogy azt kiküszöbölni lehessen.
Slnaja, Julim 31 (Éjszakai rddlójelentis) A román és jugoszláv gazdasági konferencia ma délután plenáris ülést tartott. A delegáció a vámunió kérdésében értekezett. Holnap záróUlés lesz, amelyen a többi államokkal folytatandó tárgyalásokat fogják megbeszélni.
:Románia Kormányválság KUsscöbén
Vajda belügyminiszter helyzete tarthatatlanná vált az antiszemita zavargások miatt
Bukarest, Julim 81 (Éjszakai rddlójelentis) Erősen tartja magát a hlr, hogy a mostani kabinet koncentrációs kormánynak fogja átadni a helyéi és pedig még
a király koronázása előtt.
Bukr^est, Julim 31 (Éjszaka! rádiójele itis) Vajda belügyminiszter helyzete tarthatatlanná vált az antiszemita zavargások miatt,
A pénzügyminiszter ma tárgyal az OMKE-val a gabonatörvénnyel kapcsolatos panaszokról
A kartell törvényjav...