Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
26.59 MB
2010-03-03 21:09:08
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1725
7236
Rövid leírás | Teljes leírás (1.33 MB)

Zalai Közlöny 1932. 001-025. szám január

Zalai Közlöny
Politikai napilap
72. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

72. évfolyam 1. axám
-jOjrJ*/
Nagykanizsa 19821 Január 1, péntek
V. I WÜÜJM KUKUSl I H r!»iiV.fíny»iíirl i i.ótftHiflfcnaoló
...-----,— ------rwgjr—nma iwk, januar i, péntek j ^ ^/l/* ^ j Ara 16
ZALAI KÖZLÖNY
h kildóhWáUi: Fial 5. uim. ital: Komtb-ntca 31.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
Előfüetíal in: egy Ma • ptngó SO HU Sxtfkeulátígl t, KudóhlváUli teleion: 78. i
Újévi köszöntő
Sok könnyel nem ejt senki a távozó esztendő után.
Elmúlt. Sok koetva gond baráz-
..... álmatlan éjszaka őszülő
ja ulán.
megcsorbilotta sok hitét éi megrendítette ait a sziklának vélt bázist, amire egy egésa világtörténetem épült.
Nem csoda, hogy a régi szilveszterek és ujesztenaók\' csendes me-lanchoHáta, t kicsit kesernyés .ez is elmúlt* érzés helyett ma (ha tud még ilyeo ttlzekre gyúlni bennOnk az etaanyarodott lélek) — fellobbanó öröm trlumphái az elmúlt Idö hulló slrRöröngyel lelett.
Öröm, hogy elmúlt
Öröm, hogy méfis vagyunk még.
öiöm, hogy nem sodort el bennünket a világon álhasadt gigantikus rianás forgószele.
Öröm még akkor is, ha a muló évek szarkatábjal megsokasodtak a szemünk körül.
Öröm még akkor Is, ha soha többet vissza néni térő fiatalságunkból akkora darabot tört le a meneküli Idö, hogy halálosra sfbeiie bennünk ax élet minden igenlését.
A szilveszter-esti tedeum harsonái soha ilyen Igu hálaadással nem zengték: .Háta... hála... bála, hogy elmúlt felettünk I"
Az d-es»tendö , ravatalának tépeti, gyűrött drapériái az újesztendő bölcsője fölé borulnak. Kábult aggyal, reszkető Inakkal, összecsikorduló foggal, eHetejtett mosolyok helyén sápadt ktharglával áll körülötte egy vilátjszáz „te százmillió embere. Megbomlott a földi élet egész organizmusa. A bölcső nem tudni, mit hejt ki magából.
Nem a pusztulás ezerfejfl hidrája nő-e kl belőle ?
Vagy talán a sorsiordulás remény-iégének olajágát dajkálják benne uj
predesztinációit ?
.Jó lenne átaludni ezt az évet" — mondják nagyon, nagyon sokan, ló lenne nem tudni semmi zallásról, hanem jótékony álom narkotikumával elmerülni az örvényben, ha az » rendeltetés, vagy felébredni egy jobb, egy emberségesebb világban, ahol az emberért történik minden, ami történik, érte épül, ami épül és érte dő| romba, aminek romba kell dőlnie, " ••■ \' ■■ ■ i \'
Uj mérföldjelző árnyékában összebújt, didergő emberek, mégse csodaváró álmot kérjelek az uj esztendőre I Munkát és hitet prófétáljon ms minden alázott homlokú bajvívója szörnyű harcainknak.
Tétlen álmok nosztalgiája helyeit Wjön a megfeszített IzmOkt^ (jaltogf
Az újrateremtés orgonáján zendüljön -fel az élniakarás lázas fortisai raó|a ás jusson el a hangja kunyhóba « palotába egyaránt és ne hintsen 4 mot, hanem verje lel álmából az alvót is t* állítsa csatasorba a ki-dőlteket, a félreálltakat, a horgadl lejüeket, sebzett Wkqeket is.
Zúgja és zengje a világ ujjálerem-tődésének orgonája a munka, az összefogás, a megértés himnuszát. Harsogja szét a felkelő nap fényével a hit, a bizakodás termékenyítő mmmmimmmmmimmmmmvn
hozsannáját a kataklizmába sodort emberiségnek.
Hit, akarat, megértés és munka — jöj|ön el a te országod I
Btrbarlts Lajos
Egyórás bizalmas tanácskozás Károlyi Rassay és Sigray között
Ernnt Sándor rum vdUk m*g a politikától
Budapest, december 31 Ma délelőtt Károlyi Gyula gróf miniszterelnököt felkereste Rastay Károly és Sigray Antal gróf. Az ellenzéki politikusok majdnem egy órán át folytattak bizalmas megbeszélést a miniszterelnökkel. Oalgócon Ernszt Sándor volt nép-
jóléti miniszter egy újságíróval közölte, hogy a jövő h...