Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
12.27 MB
2010-03-03 21:25:57
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
750
4845
Rövid leírás | Teljes leírás (1.38 MB)

Zalai Közlöny 1932. 049-072. szám március

Zalai Közlöny
Politikai napilap
72. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Ti. évfolyam 49. uám
Nagykanizsa 1982. március 1, kedd
Ara 14 Hlttr
ZALAI KÖZLÖNY
SxtrUuU»tl tt klidóhlviUl: F6ut 5. uim. Koithelyt Bókklidóhl»«Ul: Kouuth-utcí 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
BUftuttd iii: egy bóri I pcao» aO ftl Sierksutteft é« íUdöhtv>till Klcfo>: 78.
Sllér.
Az ergerberger-íigy a kanizsai törvényszék előtt
Urbán Qvula vádlott megtagadta a főtárgyaláson való megjelenést — Izgalmai párbaj az orvosi bizonyítvány és a törvényszéki orvosi vizsgálat között — Mindkét részről sok tanút baHgatott kl a bíróság, de senki sem tudja, hogy kl húzatta az ergerbergert Oál Jenő helyett dr. Báron Pál védte a Zalai Újság szerkesztőjét
■am aikarült a bizonyít**, Urbán Gyulát elítélték
NagykaiiliM, február 29 Kínos szenzációi szerzett Kanizsának uj esztendei meglepetésül az ominózus és azóta sokat emlegetett, löt a Ifivárosi sajtóba is eljutott ergerbergfer-Ogy, ami bonyolult lovagias és peres eljárások egész sorát vonta maga után. Urbán Qyula ugyanis, aki a Zalai U/ság cimu
hétfői lapjában a szenzációt kirobbantotta, cikkében az ergerberger-nóta rendelőjéül dr. Hajdú QyOrgy ügyvédet nevezte meg súlyos kommentárok kíséretében. Dr. Hajdú a cikk miatt sajtó utján elkövetett rágalmazás cimén pert indított Urbán Qyula ellen, akit ma vont ezért feleifisaégre a nagykanizsai törvényszék Mutschenbacher-lanácsa.
E10i«ce<éssel való fenyegetésre sem felen/ meg Urbán Gyula a délelőtti főtárgyaláson
A tárgyalás elfizményeihez tartozik, hogy a Zalai Újság mai számában cikk jelent meg ártól, hogy Urbán védőjét, Oál Jenfi országgyűlési képviselőt vasárnap várták Kanizsára, azonban nem érkezetI meg, Urbán pedig, mint maga írja lapjában, witiinty hirtelen megbetegedett - is-fluenzában, Igy — Írja — • tárgyalást valószínűleg elhalasztják.
Ei a cikk Mellében élénk és érthető feltűnést kelteti.
A főtárgyalás- OMgnyitása után dr. Mulschenbacher elnök orvosi bizonyítványt olvasott fel, mely szerint Urbán Qyula egy hete lázas Influenzával beteg. Dr. Darás László, dr. Hajdú védője, uUflt arra, hogy szombaton este még semmi baja sem volt Urbánnak, valószínt! azonban, hogy azért rum akar.megjelenni a tárgyatokon, mert Oál Jeni nem JOtt meg véteni.
— Nem fflggbel a biróság egész apparátus*., a főtárgyalás, tanuk, mindenki a-vádlott szeszélyétől, — mondta emelt hangon.
— Ugy van I — szólt közbe helyeslőleg vitéz CslUaghy György vezető ügyész.
Darás ügyvéd kérésén a bíróság elrendelt«TUlt)án OyuIának törvényszéki orvossal a lakásán való meg-vizsgáltatásál Dr. Ország Lajos, miután as esküt letette, azonnal kiment Urbán lakására, dr. Mutschen-bacher elnöknek azzal az utasításá-
val, hogy ha a vádlott egészségi állapota engedi; ugy azonnal jelenjék meg a törvényszék elölt, mert különben elővezetletl.
Mig as orvos távol van, a Ceatrál főpincére és cigányprímása Darás védő kérdésére jtlentik, hogy \' nekik stár ptiiltlmfl\' umlüta\'1 Urbán, hogy nem Itta tárgyalás, mert nem lön meg
Oál Jené. Mikor Ország dr. visszaérkezik, megteszi jelentését. Urbánt ágyban találta, azonban hőmérséklete teljesen normdUs,
36-6 fok, de tegnap állitólag volt 37-8 fok láza, pulzusa 86, tel|esen szabályos, kissé rekedt, kis hörghurutja volt esetleg, de már javulóban, ugy hogy egészsége minden veszedelme nélkül mrcjclcnhet a tárgyaláson.\'
Dr. Mutschenbacher: Megmondta doktor ur a vádlottnak, hogy egészséges lévén, utasításomra azonnal Idejöjjön ?
Dr. Ország: Igen, megmondtam, de Urbán ait válaszolta :
»Nem megyek 1" A biróság ekkor délutánig elnapolta a tárgyalást, 3 órára uj idézést küldfltt Urbánnak, egyben Intézkedett, bogy erre szí Időpontra rendőri ...