Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
28.31 MB
2010-03-05 16:24:13
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1707
7465
Rövid leírás | Teljes leírás (1.44 MB)

Zalai Közlöny 1932. 146-172. szám július

Zalai Közlöny
Politikai napilap
72. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

72. évfolyam 146 nám /6 j / Nagykanlxu 1BS2. JulIus 1, péntek
Ara 14 Hlür
ZALAI KÖZLÖNY
Síukeiitőtéc él kiadóhivatal; Fóul 5. ulm. Keaithdyl nókWUdóhlv«tfll: Kouuth-utca 33.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ira: egy hóra 2 pengő «0 llllér Sxerkeiitóségl él (ladótalvaUII lelelon: 78. u
Magyarország meghívást kapott a lansannel konferenciára
Károlyi: A kormány már most előkészíti a Jövő Bethlen: Az egységespárt ezután ts sziklaként áll a
Budapest, Junlua 30 (Éjszakai rádiójelentés) Az egységespárt csütörtökesti éilekezlelén
Károlyi Qyula gróf miniszterelnök bejelenlelte, hogy a magyar kormány meghívást kapott a lausannei konferenciára. Utalt ezután a most folyó leszerelési konferenciára és leszögezte azt az álláspontját, hogy a magyar kormány nem fogadhat el olyan megállapodást, amely az egyen-
lőtlenséget továbbra is fenn akarja tartani.
Bejelentette, "É\'ogy a nyári szünet alatt kéthetenként értekezletet tart a párt. Jelezte, hogy a kormány már most előkészíti a jövöévi Inségmun-kál. A kormány legközelebbi sürgős teendője a földteherrendezés és a kamat leszállítása. A cél, hogy a kisembereken, mezőgazdákon, Iparosokon és kereskedőkön segítsen.
évi Inségmunkát kormány mögött
Az első rendelkezéseket már a legközelebbi napokban megszövegezik.
Bethlen István gróf állott fel ezután és hangoztatta, hogy a párt nagy megelégedéssel vette tudomásul a kormányzó kéziratát, amelyben a kormányt továbbra is megerősíti állásában. A párt a kormány iránt szeretettel viseltetik és ezután is sziklaként fog mögötte állani.
A Károlyi-kormány továbbra is helyén marad
A miniszterelnök felajánlotta a kormány lemondását, a kormányzó azonban nem fogadta el
Budapsot, június 80 A Magyar Távirati Iroda Jelentése szerint a Budapesti Közlöny holnapi Bzáma kormányzói kéziratot közöl. A Károlyi Oyula grófhoz Intézett kéziratban kijelenti a kormányzó, hogy a kormánynak a mai napon felajánlóit lemondását nem fogadta el. A kormány vállalt feladatának eleget léve, arra az elhatározásra
jutott, hogy helyéi ezzel elhagyhatja. A kormányzó megállapítja, hogy az egymást követő valóban nehéz el-halározást Igénylő kérdések megoldásánál, amelyek a kormányzat elé tömörültek, lelkes fáradozásukat a lehetőségek keretén beiül siker kísérte. Elértük az államháztartás egyensúlyának és fizetési eszközünk értékállandóságának biztosítását. Ma,
amikor a külföldön egyik napról a másikra életbevágó kérdéseink kerülhetnek döntés elé, a nemzet egységének kifejezésre Juttatására fokozolI mértékben van szllkség. A minisztériumot — úgymond a kormányzó — legteljesebb bizalmamról biztosítva, arra kérem tehát önt, hogy az ország érdekelnek teljes súlyát átérezve, továbbra is vállalja miniszterelnöki lisztének ellátását.
Lauszmneban megegyezés Jött létre Németország fizetési kötelezettségének törlésére?
L.ausanneban kedvezően enyhült a feszültség
P&rlft, Junlua 90
Lausanneban, mint a Temps jelenti, ma délben kél fontos értekezlet volt. A megbivó hatalmak 6 os bizottsága délután I óráig tanácskozott és délután egynegyed 4 órakor folytatta tanácskozásait. A tárgyalók szigorú titoktartásba burkolóznak, azt mondják azonban, hogy a tegnapi tanácskozáson elfogadták az átalányfizetis elvét és ma a végrehajtás módozatairól folyt a vita. Ezzel az Üléssel párhuzamosan a gazdasági bizottság elsősorban a buza kérdésével foglalkozott, mely a középeurópai államok szempontjából a legfontosabb. Szó eaelt azokról a módszerekről, melyek lehetővé lennék, hogy mielőbb helyesebb elosztást biztosítanának a világpiacokon a buza számára. A benyomás álla-lábanvéve kedvezőbb, mint ...