Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
25.31 MB
2010-03-05 16:25:37
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1770
7093
Rövid leírás | Teljes leírás (1.31 MB)

Zalai Közlöny 1932. 173-196. szám augusztus

Zalai Közlöny
Politikai napilap
72. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

72. évüoijaíB »78
M«gytaudM« 19p, augusztus 2, kedd
Arm H íUléf
ZALAI KÖZLÖNY
iittf*^ és Uadűfalvatal: F«ut 8. nia. K^ttKtfTiMikkKhiUvitel\' Koantb-atcs 83.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Bmuthl áia: egy hóri « pengi Mtti SieikctSeégt ét HutthlviUII telefon: 78, u
A német birodalom nagy napja
jl német válasxtás eredménye: a nemxetlaseoclaliatáR hatalmas előretörése — 607 mandátumból 230 a Hitler-párté
Boriin, augusztus 1 36 millió német polgár izavaiott le vasárnap a német birodalomban, amelynek eredménye : Hitlerik ujabb nagy előretörést. A birodalmi gyűlés legerősebb páriaként a nemzeti szocialisták kerültek ki a választásokból. A választás egész Németországban nagy Izgalmak közepette zajlott le. A szavazás előestéjén nemcsak Berlinben, de más városokban is véres Összeütközések voltpk, löbb halálos áldozattal. A mandátumok MÍtgéuláta
Berlin, auguaztus 1 A német birodalmi választások vezetőinek közlése szerint i mandátumok száma 607. A mandátumok a következőképen oszlanak meg: nemzeti szocialisták 230 szociáldemokraták 133 kommunisták 89 centrum 76
német nemzeti néppárt 37 bajor néppárt 22 német néppárt 7 német állampárt 4 l.andbund 2
keresztényszocialistapárt 4 gazdasági párt. és Landvolk 1—1. A nagyobb pártok a kővetkező számbeli szavazatokat kapták;
nemzeti szocialista 13,732.779, szociáldemokrata 7,951.245, kommunista 5,278 094, centrum 4,586 501,
német nemzeti 2,172.941, bajor néppárt 1,194.453.
Hitler felhívásban adta tudtul pártja nagy sikerét
Berlin, auguaztus I Hitler a választások után felhívást bocsátott ki, amelyben pártjának sikerét nagy diadalként adja tudtul.
Bombamerénylet KMnlgs bergben
Berlin, augusztus 1 KOnigsbergben az egyik lap épületére bombákat dobtak. Több baloldali személyiség ellen revolverez merényletet követtek el. ScAau//kommunista városi képviselőt és Zlrkln raktárfelügyelőt súlyosén, Borheld volt kommunlata elnököt könnyebben megsebesítették.
30 embert letartóztattak
Könlgsberg, augusztus I Eddig a merényletben való részesség gyanúja miatt 20 embert tartóztattak le. A birodalmi belügyminiszter a Könlgsherg-vldékén nélkülözhető rendőrállományt szükség esetén a kőnlgsbergi rendörparancsnok rendelkezésére bocsátotta.
A régi birodalmi gyűli* utoUá ülése
Boriin, augusztus 1 A régi birodalmi gyűlés augusztus 30-in Hl össte utoljára. Az uj birodalmi gyűlés összehívásának idő-
pontjára nézve még nem történi döntés. Majd csak a választási eredmények hivatalos megállapítása után határoznak ebben a kérdésbea
A teljhatalma birodalmi biztos kiáltványa
Beriln, augusztus 1 Bracht dr., a porosz birodalom ügyelnek vitelével megbízott teljhatalmú porosz birodalmi biztos a következő felhívást tette közzé:
A választás véget ért. Legfőbb parancs most a belső béke teljes helyreállítása. Az erőszaknak és terrornak helyt kell engednie a törvénytisztelet számára. Az embert élet szentségéhez rum szabad többé hozzányúlni.
Az állami kormány a leg-drákólbb rendszabályoktól sem fog viaszariadni, hosy hiánytalanul teljesíthesse kötelességét a békés állampolgárokkal nemben
és biztosíthassa azt a békességet, \'amelyre országunknak most szüksége van. Óva intem ezért valamennyi szervezetet, valamint az egyes egyéneket áltól, hogy továbbra is véres terrorra izgassanak. A sajtónak tartózkodnia kellv _ szenvedélyek felkorbácsolásálól vagy erre alkalmas tudósításoktól, mert ka.önben elkészülhet szabadságjogaikba való legsúlyosabb beavatkozásra.

Valószínűleg ma Írják alá a magyar osztrák provizóriumot
Ausztria 23.000 métermázsa lisztet, 300 vágómarhát és 800...