Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
10.39 MB
2010-03-05 17:20:56
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
724
5781
Rövid leírás | Teljes leírás (1.4 MB)

Zalai Közlöny 1932. 222-247. szám október

Zalai Közlöny
Politikai napilap
72. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

72. évfolyam 222 »ii»m
N«gykaitiM« :982. október 1, szombat
Ara 14 Hlltr
ZALAI KÖZLÖNY
«* O I. I T I * * I » .». P I L A
Hst/kentósís kliílóhlvttíl: Pőut 5. uim. Keuthelyl KókkUdóblvitil: Kouuthutu 3].
Felelős szerkesztő; Barbartts Lajos
Elótlitlí.l ím : egy hóm S pengó 80 Iliiéi I (• kiadóhivatalt teleion: 78. u
Szerkeutói4g( i
Jó hirek a nagyvilágból
IX.
A Magyar Általános Hitelbank augusztus—szeptemberről szóló jelenlése ulal arra, hogy a világgazdasági helyzet /avulása Iránt újraéledt bizalom gyorsan megszilárdull és széles körökben az uj fellendülés időszakát remélik. Kétségbevonhatat-lan, hogy az esztendő közepe táján bizonyos jelek jogos reményt adtak arra, hogy a válság legyőzésére fontos adottságok sokkal inkább megvannak, mint a krízis kiéleződése óla bármikor, bár a rendelkezésre álló adatok a magyar gazdaságban még mindig a súlyos válság fennállását mulatják. ...Mig a mértékadó nyugati pénzpiacokon a pénzbőség szinte példátlan módon növekedik és már lassanként annak jelei mutatkoznak, hogy a rövld-lejáiatu hitelek elhelyezhetetlen volta azokat a tőkepiac felé terelik, & hazai pénzpiacon csak lassan enged a zsibbadt helyzet. ...A Newyorkból kiindult és általában majdnem minden európai tőzsdére átterjedt felfelé irányuló mozgalom nálunk is érvényesült, de nem az árfolyam általános megszilárdulásában, inkább csak a részvénypiacnak vált a forgalom mérsékelt élénkülése mellett előnyére.
A ,Magyar Pénzügy" newyorki tudósítója írja : „Amerikában általában azt várják, hogy az Üzleti tevékenység terén az őszi szezon beálltával jelentékeny élénkülés áll be. Mindenekelőtt áll ez azokra az iparágakra, amelyek fogyasztási cikkeket készítenek és azokra az iparvállalatokra, amelyek leginkább delall kereskedőkkel dolgoznak... Egy mindenesetre bizonyos: a pénzügyi helyzet észrevehetően javult és vele maidnem minden vagyonérték emelkedett. Néhány héttel ezelőtt még kétséges volt, hogy az értékelés uj báziia tarlós lesz-e, ma már ezt mindenki beigazoltnak tekinti. Általiban azt hiszik, hogy az uj nívó, amelyet már nem tartanak mesterségesen előidézettnek, hanem az alá-értékelés egészséges korrektnrájának, egyhamar semmi által sem lesz lejjebb szorítható... Az általános felfogás az, hogy még ha nem is áll <x erősen kidomborodó fellendülés, arra mindenesetre lehet számítani, wgy a normális idényszerű élénkülés valamivel nagyobb arányú lesz, mint
Uyenkor lenni szokott."

A Pesti Napló írja: „A külföldi Pénzpiacokon mindenült lényeges avulás lapasztalhaló és lassanként talán az uj hitelek számára Is kedvezőbb lesz az atmoszféra, mely a nagy pénzcenltumokbsn egyelőre csak az állami járadékkonver-zWkat lette lehetővé. A nemzetközi Pénzvilág a helyzet további Javulásául számol és ez az optimista tel-.ÍK" ^yengeli mindenfelé a bankok leszállításának útját."
A Népszövetség a magyar inflációs veszedelemről
Budapest, szeptember 80 (Éjszakai telefonjelenlés) A Nép-szövelség pénzügyi bizottsága közzé telte a Magyarország pénzügyi helyzetéről szóló jelentését. Az állami kiadások vizsgálata alapján a bizottság azon aggályának ad kifejezési, hogy ha a kormány nem tesz további
intézkedéseket a költségvetés terén, akkor a folyó évben további deficit jelentkezhet, ami inflációs veszedelemmel |árna. A bizottság ugy véli, azonnal Intézkedéseket lehet lenni, hogy az üzemek által az állam és az adófizetők jövedelmeire gyakorolt nyomás némileg enyhitlessék és a
helyi hatóságok kiadásai is csökkentessenek.
Örömmel állapit|a meg a bizottság, hogy a kedvezőtlen búzatermést ellensúlyozza a más mezőgazdasági termények bőséges hozama. Általában Magyarország helyzele j...