Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
26.65 MB
2010-03-08 14:50:53
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1336
6340
Rövid leírás | Teljes leírás (1.4 MB)

Zalai Közlöny 1934. 073-096. szám április

Zalai Közlöny
Politikai napilap
74. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

74. évfolyam \'73-szám
Nagykanizsa, 1934 április 1, vasárnap
Ara 20 tlllér
ZALAI KÖZLÖNY
SMfkOit^K ** kiadóhivatal; Főnt 5. iiia Megjelenik minden reggel, béHŐ kivételével
^tUTIKAI HAF1LAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElőlUetétl ára: egy hón 2 pengd 40 HU4 Sierketitóaégl éi UidóblvnUII telefon: 78. «
Kósza hirek a feltámadt Krisztusról
Jjrta: dr. Vértesi Frigyes theol. tanár (Pécs)
< Mondjátok, hogy a tanítványok éjjel eljöttek és ellopták őt, amíg mi aludtunk. (Mt. 28, 13). így utasították a zsidó nép vénei, bölcsei a halálra rémült őröket, akik magukon kívül Húsvét reggelén hírül vitték nekik az Ur Jézus feltámadását. Biztosították "őket, hogy szolgálati hanyagságukért (őrhelyen elaludni !) nem kapnak büntetést, pletyka szívességükért még busásan meg is jutalmazták őket, 8ŐL azt is kijártak, hogy felettesüktől büntettet sem kaptak. Megjegyzi még szent Máté. hogy a hir az Evange-lium írásának napjáig tartja mar gát. (Mt. 28. 15.) így a farizeusok hivatalos pletykája. (Szolgáljon vigaszul minden igaztalanul hírnevében kikezdett embernek, hogy a felelőtlenül pletykázó nyelveknek még az Ur Jézus személye sem volt sérthetetlenül szent!)
A vének hivatalos híradása a világtörténelem legbutább pletykája. Ha ugvanis az őrök elaludtak, Iwgyau láthatták a tolvaj apostolokat, ha pedig látták őket, miért Hagyták a lopást? Ha viszont engedték a hullarablást, miért kaptak pénzt bot helyett? És miért védték meg őket a vének büntetéstől, hisz éppen megbüntetésük lett volna legékesebb bizonyítéka vót-kes mulasztásuknak, tehát a lopásnak, az Ur Jézus fel nem támadásának t Ha az apostolok hullarab-lók voltak, hogyan prédikálhattak Jeruzsálemben szabadon, miért nem fogták perbe őket ezen a címen \'! Hogyan, hogy ezeknek a bárdolatlan hullarablóknak nem níhány eszelős, hanem ezek hitték el magában Jeruzsálemben a világtörténelem legcsodálatosabb tényét, a test feltámadását és miként hittek nekik később százezrek ? És ha Ők lopták cl az Ur testét, miért hirdették szárazon és vízen, éhezve, fázva, vadként üzve, megvetve, kinevetve, megvesszőzve, megkövezve az Ur Jézus feltámadását, hisz ők tudták legjobban, hogy Krisztus nem haláldiadalos Megváltó, ha-nem kereszten szétroncsolt hulla ? ! Bolondok voltak ők is, meg a nekik hivő világ is ? I És ezért a tébolyért haltak volna vértanú haláltők is, meg a nekik hivő első keresztények ezrei is ?!
Ha pedig nem lopták el a holttestet, vájjon akadt volna Jeruzsálem ben őt olyan félbolond, aki a hir
ellenőrzése nélkül elhiszi a leghihetetlenebb dolgot, Kriszt-.is feltámadását? Nem haltak volna meg az a|k>slolok és az első hivők Jeruzsálem gyilkos gunykacajálól ?
Lám, ilyen szánalmas a vének pletykája és mégis, 1900 év után is, hányan hisznek neki! Az őrök mai utódai — tudósoknak csúfolják őket — terjesztik könyvben, szóban — és |>énzt kapnak érte, hírnevet nyernek.
Ez^kelőtt néhány évvel a több
mint 2300 éve igaztalanul halálra itélt Sokratesz görög bölcs főben-jőró perének újrafelvételét kérte egy görög jogtudós a legfelsőbb görög bíróságnál. Nem nevették ki, szabályosan lefolytatták a tárgyalást és kimondták, hogy Sokratesz nem rontotta meg az ifjúságot, tollát ártatlanul halt meg. Nem érdemelné-e meg Jézus Krisztus és az a|>ostolok, hogy revízió alá vegyük a vének szánalmas zavarában kitalált pletykát és a minden embernek kijáró igazság nevében visszavonhatatlanul kimondanánk fa tisztesség verdiktjét: — \'Feltámadt Krisztus e napon !>
Kivívjuk a Feltámadást!
dr. vitéz József Fmnc Ur. htrctg vnt a Zalai KSzWny y hatvéti száma részéra
fordult a nyár és viharos ősz lett a szakálla, Fordult az idő és ez lett a mezők halála...