Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
57.75 MB
2010-03-08 14:54:12
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
837
6866
Rövid leírás | Teljes leírás (1.51 MB)

Zalai Közlöny 1934. 097-121. szám május

Zalai Közlöny
Politikai napilap
74. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

V " •
74. évfolyam 97. szám Nagykanizsa, >934. május 1. kedd Ara 12 "Hír
ZALAI KÖZLÖNY
pmjtiíai napilap _____v
(Mrku. Wg 4a kiadóhivatal: Póot 5. uá« . a.,K.r|«. i „iAÍ» . •) Elö«*até»t ára: egy hóra 8 pengő 49 Iliiéi
Megjelenik minden reggel, Mtlő kivételével relelOS S?erke3ZtO I BarbftritS LaJO^^^y Sierkeutőaégl éa kiadóhivatal! telefon: 78. aa
Gömbös miniszterelnök nagy beszéde a költségvetési vita befejezésénél
Az fonti8 időszerű kérdésekről tájékoztatja az országot
Fablny I nem járul hozzá a kenyórdrágltáshoz
Budapest, április 30 Hétfőn délelőtt a pékek küldött, ségo kereste fel Fabl/iyl minisztert, akitől engedélyt kért a kenyérárak felemelésére. A miniszter azt ffc-lelte, hogy a döntés\'az árellcnőrző bizottság számításaitól függ. Egyéb ként az ar. álláspontja, lvogy semmiféle áremelésbe raem hajlandó belemenni. Laki Dezső, az árellcnőrző bizottság elnöke kijelentette, a pékek előtt, hogy csak a leggondosabb tanulmányozás után hajlan-, dó nyilatkozni ebben az ügyben.
Elítélték a „sajtókull\'-ügy párbajozó szereplőit
Budapest, április 30 A büntetőtörvényszék Weisz Istvánt, az OTI vezérigazgatóját és Berényi Sándor hírlapírót nemrí-g lezajlott párbajuk ügyében ma vonta felelősségre. A bíróság Berényi hírlapiról 30Ö, Weisz \\«zéí igazgatót pedig 200 |>engőrc Ítélte párviadal vétsége miatt.
Kecskemét u) polgármestere
Kecskemét, április 30 A város közgyűlése egyhangú lelkesedéssel Kiss Endre tiszti-főügyészt választotta polgármesterévé.
Elbocsájtották a hóhért állásiból
Budapest, április 30 Polányi Aladár budapesti fó ügyész Kovács János állami ilélet végrehajtót tekintettel arra, hogy rovottam ltu, elbocsátotta és erről jelentést tett az igazságügyminiszternek.
Precup és társainak büntetése jogerős
Bukarest április 30 A román hadtörvényszék fellebb vitel 1 tanácsa ugy döntött, hogy Precup és társai ügyében a had bírósági ítélet jogerős. Az öt polgári elitélt (ellebbesett a semmitő-s zókhez.
Szénné égtek a munkások az óriási erdőtűzben
Fogaras, április 30 A fogarasmegyei Zerncst köaclé l>en nagy erdőtűz pusztított Több száz hold kiterjedésű erdő égett \'e- Egy munkáscsoportot minden ol dalról körülzárt a tűz és annak •ngjai (nyolc léa-fi és hét nő-munkás) szénné égtek.
Budapest, április 30 A költségvetés általános vitája csütörtökön valószínűleg befejeződik. Gombf.s miniszterelnök és Imrédy pénzügymniszter válaszolnak a felszólalásokra. Gömbös Gyu. la miniszterelnök nagyobb beszédet mond, melyben kiterjeszkedik minden időszerű kérdésre, válaszol a legitimizmus kérdésében felhozottakra és a Függtlen Kisgazda Párttal való egyűttmködésének
Bécs, április 30 Az osztrák nemzeti tanács és a szövetségi tanács hétfőn tartotta utolsó ülését, amelyen elfogadták az alkotmányról szóló törvényt és az alkotmánnyal kapcsolatos fclhatal. mazási javaslatot. A törvény mellett szavazlak a keresztényszocialisták és a Heiinatblock tagjai. A nagynémetek tiltakozásukat fejezték ki és a szavazás előtt elhagyták az üléstermet. Az uj alkotmányt ina — elsején — hirdetik ki és eb-
Budapcst, április 30 Az Almássy-téren vasárnap egy ágyúlövedéket találtak annak a háznak tövében, amelyben He tény Imre főkapitányhelyettes lakik. Megállapították; hogy a lövedékkel csak inkább demonstrálni akartak, mert az nagyobb hatású robbantásra nem alakalmas. Eddig öt em
lehetőségéről is. A miniszterelnök, hir szerint, felelni fog ezenkívül a dömpingsajtó kérdésében elhangzott kifogásokra.
Budapest, április 30 A Ház mp, kedden délután folytatja a költségelőirányzat vitáját. Ugyancsak délelőtt 10 órakor a felsőház Is ülést tart és megkezdi, a ku ltusatönényj a...