Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
10.67 MB
2010-03-08 15:19:12
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
971
3999
Rövid leírás | Teljes leírás (1.48 MB)

Zalai Közlöny 1934. 222-246. szám október

Zalai Közlöny
Politikai napilap
74. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

74. évfolyam 222 szám
Nagykanizsa, 1934. október 2, kedd
Ara 12 miér
ZALAI KÖZLÖNY
lxtil(t»i\'\'«<)| H H-iMtolviut: rrtnt \' ttia MtsUlínlk minden nggtl, htlls kl.íltlévtl
POLITIKAI NAPILAP
Peleifis szerkesztő: Barbarlts Lajos
PlfiítiíWil áll: ta hóm a pengi 40 IlUfa SíukculMct <1 klidóblviull teleion: 7>. u
A fehér ló
A názáreti csillag örök fénye már r.égy évszázad köde alól tört elő, amikor Ázsiában, az emberiség böl ciőjében nagyobb marék gabonáért, ; ni.gyobb darab sóért és földért viaskodó népáradat megtorpant a kinai fal előtt és talán épen a nyu-goton terjeszkedő kereszténység és a vele járó emelkedettebb kultura himökeinek hivogatására hátat fordított keletnek.
A nyugot gabonatermő, édesvizű paradicsomkertjei felé hömpölygő évszázadokon át tartó barbár népáradat magával ragadta az AzsiiJ vadonjaiban meghúzódó kóbor pászí tornépeket, vadászokat, Evilát, har* cos lovasalt, Hunor és Magyar ivadékait.
Keletről, a lomha tevék határvidékeiről, majd a zord Ural íenge* legeiből elüldözött magyarság évszázadokon át vérét hullajtva ván-4orolt Ázsia és Európa felperzseli vadonjaiban.
A Krisztus utáni kilencedik században ujabb nyugot felé rohanó barbár népáradattól, üldözötten, felgyújtott erdők füstjében fulladozó magyarság vad lovainak és lova* r sálnak ezrei már nyugot kapujábnn, Eleiközön toporzékoltak. A hét törzs megfogyatkozva, az útvesztők min-den kerékvágásába szétszórva, legyengült erővel, oszladozó hittel utolsó vérét és erejét pazarolva, tanácstalanul állott a vizközök mentén. Már-már ugylátszott, hogy a népvándorlás végleien seprője maradéktalanul szétszórja a hét törzs egyenetlen, szerteszakadt soralt, á mikor a magyar történelem forduld pontján, talán az Ázsiát Európával összekötő tejút szikrázó csillagaiból* avagy a tüzet okádó erdők vérpiros lávájából, az oroszföldi nagy vizek hófehér habjaiból, előrobogott a fehér ló.
A hófehér magyar táltos megjelent a történelem nyugot felé vezető kapujában és a hétmagyar első vezérére, bátor harcosna, bölcs tat nácsadóra, népének összetartójára, egységre és megujult erőre paláit magyarság zárt sorokban indult meg a fehér ló és lovasa, Árpád fejedeleni nyomán hogy vérével, vasával elfoglalja és örök Időkig megőrizze őseinek örökét, Etele földjét, a négy folyam és hármas halom országát. ,
Az ezerév folyamán sokszor meg* ismétlődött a népvándorlás korabeli romlás. A hétmagyar megszaporodott, majd, Ismét megfogyatkozott Ivadéköi sok ízben hétszer-hét törzsre, szerte szóródó pártokra szakadoztak és az egységéből kiforgatott és meggyengült magyarság sorait sokszor évszázadon át belső és külső viszály és harc bontogatta. De az utobó pillanatban mindig elővágtatott a hófehér táltos és hős lovasa, j\'-gy bátor ésv eszes kirájy, egy bölcs és hős vezér Ismét zárt sokkba tömörítette a lanácstalan né-P«t és életre hívta az erőt jelentő
Magyar egységet. A fehér ló és lovasa mindannyiszor, kivezették a nemzetet a megpróbáltatások poklából.
A világháborút követő országveszejtő vörös forradalom idején ismét elsötétült a magyarság büszke napja. A vörös vérzivatar szétromi bolta a magyar egységet. Felforgatta a nemzet alapjait.
De ekkor, az utolsó pillanatban, riiost tizenöt éve, 1919. év őszén megismétlődött az etelközl csoda és a Duna-Tisza közéről, a felszabadulásra sóvárgó magyar szivek millióinak mélyéről elövágtatott a történelmi nevezetességű fehér ló és hős lovasa és a nemzet nagy
fia, erős kezű és bátor szlvu katonája, az uj honfoglalás bölcs vezére megmentette az országot a végső romlástól.
Egy pillantás a magyar történelemre, elmondhatjuk, hogy meg* Ismétlődtek a történelem napjai és a magyar történelem egy ujabb...