Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
54.05 MB
2010-03-08 15:28:13
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
884
6541
Rövid leírás | Teljes leírás (1.48 MB)

Zalai Közlöny 1937. 001-025. szám január

Zalai Közlöny
Politikai napilap
77. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

\'olyatn 1. szám
--T /
77. Évfolyam i. szam Nagykar,Íz,a, 1937. Január 1. péntek
Ara 12 HU-
ZALAI KÖZLÖNY
III I II I. u Hl&lmá ml
POLITIKAI NAPILAP
Felttót tzerkeaztf: Barbarlt* Lajom
ElSflutW ám: *J Ha • patti 49 IUU SuiWWll él SaUtMül Ufiíoa, 7» .
ÚJESZTENDŐ
Irta: ERNSZT SÁNDOR
A nyomorúság és a gond igen nagy, a válság mérhetetlen, száz örvény tátong előttünk. Számítást teszünk. Szorongatottak vagyunk, de rem ijedezünk, mert hiszünk aa Istenben és bármilyen óriási a gond, a mi öntudatunk diadalmasabb. Háború van most, vér folyik, sokszor egészen lever ennek rettenetes tudata, de a rövid lét tele van tóteni örömökkel; nagyobb az ö"öm mindennél, ami mulandó körülvesz.
Melyik kor volt ilyen, oly nagy, széles a tér, melyen a legnagyobb küzdelem folyik. Mégis ebben a küzdelemben is van pihenés, öröm, boldogság, az Ur ünnepel. Ha csak a küzdelemről lenne szó, az leverne bennünket, de ez pusztán emberi dolog lenne; a küzdelem pedig a földon nem emberi, vannak Itt elemek, melyek nem pusztán emberiek. Azt mondta nekem évek előtt egy kedves, mélyen gondol kodó barálom, a kereszténység ha nyatlik ; nem, nem hanyatlik, a kereszténység küzd, vannak jó és rossz napjai. Ebl>ől nem következik semmi az istenire vonatkozólag itt a földön. Az isteni, füiy, djcsCség maradandó a századokban.
Igaz ugyan, ezt mind ki akarják szórtan! az életből, földiek, egyedül földiek akarnak lenni, ádáz harcol vívnak az isteni ellen. Ez az örök harc. Az érzék a lélekkel szemben. Eldönteni nem birja senki ezt a har cot. Ha a lelket szembe állítják a testfel, ezt a harcot nem lehet el-dönteni, eldöntetlen marad, mind két pártnak nagy tábora lesz. Rész ben benső ez a hnre. de másrészl a külvilágba vitetik, egtsz a vér. ontásig, az emberiség sokat tanult, de nem annyit, hogy a vérontást kikerülje.
A fegyverek minduntalan ugyan azok, kl akarnak szorítani bennün ket a mi világunkkal a tényekből a mesék világába, a mi meggyőződésünk véres, s ha oly tor puhábbaknak látszunk, vagy vagyunk. azJri nem engedünk. Ha lelkiarőnktől akarnak megfosztani az r.em fon sikerülni: uj, erőszakos gondolatokkal jöhetnek, gondo\'om, ha csak véresen, ulolsó szálig kl nem irta nak, ki fogjuk blriü a versenyt i álmunk és akaratunk Betlehemtől Kálváriáig ivei.
Mit hoz a jövő, azt senki sem tudja közöttünk; a jelent látjuk, szorongatnak, vércsen szorongatnak bennünket. Nem biztos, mi lesz a küzdelem lefolyása, feltéve a legrosszabbat, a lelket legyőzni nem lehet, a legnagyobb erőszak is csak ideiglenes diadalt érhet el, de ma még épi>enséggel nem biztos a küzdelem lefolyása.
Azonban ma is a legfontosabb a lehető tiszta látás. Ne éjjünk ha mis öntudatban, bármennyire szent az ünnep, tudnunk kell, hogy állapotunk veszélyeztetett. Igen nagy harcok közelednek felénk, a keresz
ténység ellensége nagyon erfis, különböző formái vannak, most kon. centrikus támadás készül.
Ha mi ezt nem látnók, félreismernénk a helyzetet. Néhány éve össze-gyülemlett minden erő el\'enünk, látjuk a hadállásokat, de akármilyen hatalmasak azok, ne ijedez zünk.
Ami hasonlóan fontos, mint a vl lágos látás, az az erős elhatározás. Akármi történjék, ha a harcvonal
közelebb jön, álljuk a harcot. Lát tuk ezt előre- Láttuk közeledni Bz ellenséges frontot.
Ha mi harcba keveredünk, azt előre tudjuk, hogy szűkebb lesz tá torunk, do ez se ijesszen meg, szűkebb, de harciasabb- Sokan már is el vannak fáradva; komoly esetbeQ ezektől elbucsuzunk. Jöhet itt is az óra, amidőn többet r.em lehet beszélni, csak cselekedni. Abban az órában különösen fontos lesz az erős lélek. Kérjük az Istent, hogy nehéz órában ne hagyjon el.
Főképpen óvakodjunk ...